MENU

Where the world comes to study the Bible

Family Resource Library - Články v českém jazyce

Family Resource Library si klade za cíl zprostředkovávat, a to v celosvětovém měřítku, knižní zdroje zabývající se otázkami rodinného soužití a šířit povědomí o hodnotách rodičovství. Ačkoli současný trh nabízí mnoho kvalitních publikací o rodičovství v angličtině, v mnoha zemích je jejich dostupnost v mateřském jazyce jen velmi omezená. Family Resource Library se proto snaží přenášet duše knih do duší lidí na celém světě, a to prostřednictvím spolupráce s dobrovolníky, kteří píší tzv. BookBridges (knižní mosty) – krátké výtahy knih o rodičovství a manželství, překládají je do cizích jazyků, a vyvěšují na stránku www.familyresourcelibrary.org.

BookBridges, které přinášíme, obsahují to, co nazýváme podstatou, nebo-li „duší“ knihy. Zachycují klíčové koncepce a myšlenky, doplněné o osobní zkušenosti autorů a o to, jak daná kniha ovlivnila jejich pohled na věc. BookBridges nejsou literárně-kritickými recenzemi. Jejich účel je ryze praktický, zaměřuje se na ¬aplikaci v reálném životě. Zajímají-li Vás další podrobnosti, navštivte prosím stránku www.familyresourcelibrary.org.

Related Topics: Parenting, Women's Articles

Report Inappropriate Ad