MENU

Where the world comes to study the Bible

21. Recenze knihy -- Pastýřem dětského srdce

Autor: Tedd Tripp

Rok vydání: 2005 (1995)

Vydavatel: Návrat domů, Praha ČR, http://www.navrat.cz (Shepherd Press)

Počet stran: 188 (237)

Webová stránka autora: http://www.shepherdpress.com/blog/notes-from-tedd-tripp

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Se chcete seznámit s biblickým přístupem k rodičovství, který se zaměřuje na kořen problému – postoj srdce.

„V kostce”…

Stav srdce je základem toho, proč děti dělají konkrétní věci. Pokud nedojde k proměně srdce, nemůže dojít ani ke skutečné změně chování. Abyste dosáhli změny chování, potřebujete pochopit „stav srdce“ svého dítěte a důvod, proč se chová tak, jak vidíte.

Hlavní myšlenky…

Důslednost je klíčem k bezpečí, utvářející pohled dítěte na svět. Kladení otázek vám pomůže pochopit, co se děje v srdci dítěte. Důvody jeho chování lze identifikovat pouze tehdy, když pochopíte „stav jeho srdce“.

Chování nepředstavuje hlavní problém; změna chování není nutně známkou proměny srdce. Tato skutečnost je základním předpokladem všech vztahů, a to nejen s dětmi, ale i s dospělými.

Rodiče si potřebují uvědomit, že to, co se děje doma nebo ve škole, může vyvolávat u dítěte projevy chování, které ovlivňují jeho srdce. Příklady: rozvod, stres, dlouhá pracovní doba rodičů, manipulativní postoje, drogy, problémy se spolužáky, špatné známky, pocity nejistoty.

Kroky…

Dbejte na to, abyste byli se svým manželem/manželkou důslední v tom, jak posuzujete „stav srdce“ svého dítěte, jaká kázeňská opatření přijímáte a jak dítěti sdělujete, o jaké změny v jeho chování vám jde.

Vynasnažte se pochopit, co vaše dítě za účelem proměny chování potřebuje. Pokud dítěti pomůžete pochopit jeho chování a stav jeho srdce, dosáhnete trvalé změny.

Rodinné modlitby a spoléhání na Bibli za účelem nalezení pokoje, radosti a posily může mít nesmírný dopad jak na dítě, tak na rodiče.

Schopnost říct „Promiň“ nebo „Udělal jsem chybu“ vám coby rodičům otevře dveře ke komunikaci a je pro dítě dokladem bezpodmínečné lásky.

Potřebujeme duchovně vést své děti, aby si vypěstovaly biblické postoje. Podepíráme je Písmem, aby zjistily odpověď na otázku „proč“.

Citace…

Písmo učí, že srdce je řídícím centrem života. Život člověka je odrazem jeho srdce. V Přísloví 4,23 se píše: „Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.“ (str.3).

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Před tím, než jsem si přečetla tuto knihu, mě zajímaly a spatřovala jsem řešení v poznatcích, které jsem se dozvěděla o vývoji dítěte a psychologii na vysoké škole. Sekulární průprava mi sice pomohla pochopit, jakými fyziologickými a emocionálními stadii dítě prochází, ale otázky duchovnějšího rázu pro mě zůstaly nezodpovězené.

Na příkladu své vlastní dcery jsem si uvědomila, že sekulární metody často přinášejí jen dočasné změny, a nikoli trvalé výsledky, kterých jsem si u svého dítěte přála dosáhnout. Chtěla jsem, aby se dcera naučila být disciplinovaná a měla dobrý postoj. Je třeba, aby ve svém srdci sama chtěla dělat, co je správné, tedy ne proto, že ji k tomu vždy přinutím.

Když jsem pracovala s hluboce zraněnými a odmítnutými dětmi v Africe, zjistila jsem, že jim můžete pomoci k uzdravení jedině tím, že pochopíte, co je v jejich srdci. Mnoho sekulárních postupů zaměřených na důslednost představuje skvělou pomůcku, ale rozhodujícím faktorem je, že změna chování nenastane, pokud nedojde k proměně srdce. To bylo to nejdůležitější, co jsem si uvědomila i ve vztahu ke starším dětem. Pokud uděláte chybu, je důležité být pro dítě příkladem pokory a omluvit se. Nikdy není příliš pozdě na to, pozměnit svůj přístup ke starším dětem. Velmi mě povzbudilo, když jsem se mohla omluvit své dospělé dceři za věci, které jsem v období jejího dětství nezvládla dobře. Bůh je skvělý odborník na obnovu a kniha je povzbuzením pro každého rodiče.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad