MENU

Where the world comes to study the Bible

20. Recenze knihy -- Výbuch na spadnutí!

Podtitul: Účinná pomoc pro matky potýkající se s hněvem

Autorka: Julie Ann Barnhillová

Rok vydání: 2001

Vydavatel: Harvest House Publishers

Počet stran: 272

Webová stránka autorky: http://www.juliebarnhill.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Si říkáte: „Už znovu neztratím nervy a nerozzlobím se na své děti.“ A přesto se opět rozčílíte a zanechá to ve vás jen pocit viny a zoufalství. Knihu byste si měli přečíst i tehdy, když vám rodičovství nepřináší mnoho radosti a/nebo se nedokážete plně radovat ze svých dětí.

„V kostce“…

Tato kniha pojednává o otevřené a upřímné rodičovské cestě jedné matky a o jejím zápasu s hněvem. S nádechem humoru autorka otevřeně vypráví o svých každodenních bitvách a chybách, kterých se jako matka dopouští. Znovu ujišťuje všechny ostatní matky, že nejsou na zápasy spojené s výchovou rodiny samy. Nabízí užitečné a prospěšné rady, jak se vypořádat s hněvem ve svém životě a jak začít dělat kroky směřující ke změně.

Hlavní myšlenky…

Julie Ann Barnhillová rozděluje svou knihu na dvě části.

V první zkoumá různé důvody, proč se ženy potýkají s hněvem, a přirovnává je k sopkám. Zaměřuje se na porozumění vašeho „způsobu výbuchu“. Uvádí, že existují tři takové způsoby. Prvním z nich je doutnající hněv, který se často projevuje negativním přístupem k životu. Druhý způsob autorka popisuje jako výbuch chrlící „verbální uhlíky sarkasmu“ (str. 35). Třetím způsobem je explozivní výbuch mající za následek jak verbální, tak fyzické zneužívání. Autorka upozorňuje, že všechny zmíněné způsoby výbuchu mohou poškodit vaše děti, a proto bychom měly chtít nechat si poradit.

Julie se také zaměřuje na rozpoznávání varovných signálů a problémů, které se za hněvem skrývají, a také známek, že jsme zašly příliš daleko. Uvádí tři varovné signály, které mohou vést k výbuchu. První z nich popisuje slovy „malé spouštěče, velké výbuchy“ (str. 53). Jedná se o nejrůznější drobnosti, které mohou vyvolávat stres. Druhým signálem je sarkasmus, ke kterému se uchylujeme, když nás něco dráždí, a třetím je náš vlastní fyzický stav (tj. PMS), který může vést k výbušným reakcím. Problémy skryté pod povrchem rozděluje do tří kategorií tlaku, kterému ženy čelí. Vysvětluje, že tlaky spjaté s minulostí, vnitřní tlaky a narůstající vnější tlaky mohou být kořenem našeho hněvu. A konečně autorka na základě vlastní zkušenosti uvádí, že pokud ve svém hněvu způsobíte svému dítěti nějakou škodu, zašly jste příliš daleko. Láskyplně proto povzbuzuje ženy, aby vyhledaly pomoc.

Ve druhé části knihy Julie nabízí rozumné a praktické rady, jak dosáhnout změny. Uvádí 14 poučných a užitečných strategií, jak „zachovat chladnou hlavu“. Navíc v dodatcích ke knize poskytuje nespočet informací o depresi, vývojových stadiích dítěte a také široký seznam doporučené četby.

Kroky…

V každé kapitole Julie uvádí příklady Oddechového času/Krotitelů hněvu neboli praktické tipy, které mohou pomoci matkám zvládat svůj hněv. Deset nejdůležitějších zahrnuje:

1. Dané chvíle jsou dobrou příležitostí k tomu, začít opakovat krédo rozumné matky: „Také to pomine.“ (str. 21)

2. Někdy můžete překonat sopečný výbuch tím, že se soustředíte na své fyzické reakce. Nezapomeňte zhluboka a pomalu dýchat… (str. 36)

3. Pokud vás rozčilují hromady špinavého prádla nebo jakýkoli jiný vizuální podnět, snažte se ze sebe své rozčílení setřást a najděte způsob, jak daný podnět nemít na očích, dokud nebudete schopná s ním něco udělat. (str. 51)

4. Naučte se rozpoznávat fyzické známky hněvu, abyste nad nimi dokázaly získat kontrolu a zabránily tomu, aby se váš hněv vystupňoval. (str. 60)

5. V mnoha stresujících situacích vás může coby rodiče zachránit smích. Využijte skutečnosti, že vaše děti jsou skutečně legrační, a uvolněte napětí raději prostřednictvím smíchu než výbuchu. (str. 88)

6. Nikdy nepodceňujte sílu upřímné omluvy. Když si uvědomíte, že jste svůj hněv nesprávně namířily proti svým dětem, uznejte to. (str. 89)

7. Můžeme snížit stres a zlepšit své vztahy, pokud se vědomě rozhodneme odpustit dítěti, které „pořád“ dělá něco, co nás rozčiluje nebo nám vadí. (str. 95)

8. Podívejte se dítěti zpříma do očí a jemně ho uchopte za tvář se slovy: „Mám tě ráda takového, jaký jsi!“ (str. 102)

9. Pokud vás dovedou rozhodit nečekané okolnosti, vyvolávající ve vás hněv, udělejte si pár minut na to, abyste se na ně připravily, a tak zabránily případným výbuchům hněvu. (str. 122)

10. Pokud je vaším problémem PMS, můžete odbourat svou rozmrzelost částečně tím, že jednoduše snížíte příjem soli. (str. 179)

Citace…

„Máte dojem, že jste jediná matka, která zápasí s hněvem vůči svým dětem? Matka, do které byste to řekly nejméně, je možná nejvíce zatížena utajovaným hněvem a vztekem.“ (str. 26)

„Pocit viny coby matky je skutečně tíživý. A v případě většiny z nás je to opravdu varná káď tlaku, protože jsme přijaly za svůj předpoklad, že všechno, co se děje našim dětem, je moje vina, protože já jsem přece matka’.“ (str. 86)

„Měly jste vysoké ideály… a zažily jste, jak se mnohé z nich zhroutily a sesypaly na hromadu reality kolem vašich cukrem polepených prstů… Ale hlavu vzhůru, milé přítelkyně. Na konci tunelu svítí světlo… a tentokrát to není otravná modrá mašinka jménem Tomáš! Ne, je to světlo naděje, představující láskyplný a uspokojivý vztah, který budete spolu se svým dítětem prožívat v důsledku toho, že uznáte… a vypořádáte se se svým hněvem.“ (str. 232)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Jako matce, která se potýká s vlastním hněvem, se mi ulevilo, když jsem zjistila, že nejsem sama. Tato kniha mě povzbudila k tomu, abych se jako rodič dál otevřeně sdílela o svém zápasu s hněvem. Dokázala jsem říci o svých bojích přátelům a založit podpůrnou skupinu, a to i když její členové neprožívají nutně tytéž zápasy. Těmi největšími poklady moudrosti, které jsem v knize objevila bylo, že jsem se naučila přiznávat své chyby a omlouvat se svým dětem a zároveň jim odpouštět jejich drobné rošťárny a milovat je coby úžasné malé osobnosti. Strategie Julie Ann Barnhillové mi zprostředkovaly několik praktických kroků k tomu, jak zvládat svůj hněv.

Mých pět hlavních strategií:

Strategie č. 3: Starejte se o své fyzické já: Dbejte na to, abyste si udělaly čas na návštěvu lékaře/zubaře a na cvičení.

Strategie č. 6: Vypracujte si kázeňský plán: Malá předchozí příprava může značně zredukovat nastalý stres.

Strategie č. 10: Dávejte si pozor na to, co říkáte před dětmi: Mějte pod kontrolou svůj jazyk a přemýšlejte dříve, než promluvíte.

Strategie č. 12: Přehodnoťte své postoje: Naučte se být spokojená za všech okolností.

Strategie č. 14: Založte podpůrnou skupinu: Vyhledejte tři nebo čtyři další maminky, které prožívají podobné zápasy, a pravidelně se scházejte.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting, Women's Articles

Report Inappropriate Ad