MENU

Where the world comes to study the Bible

19. Recenze knihy -- Rodičovství bez křiku

Subtitle: Revoluční a klidný přístup k výchově dětí

Autor: Hal Edward Runkel, LMFT

Rok vydání: 2007

Vydavatel: Broadway Books, divize nakl. domu Random House, Inc.

Počet stran: 218

Webová stránka autora: http://www.screamfree.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Vás zneklidňuje chování Vašich dětí a reagujete na něj emotivním způsobem.

„V kostce“…

Tato kniha pojednává o tom, jak vytvořit vztahy, po nichž toužíme tím, že se naučíme soustředit na sebe sama, uklidnit se a chovat se dospěle.

Hlavní myšlenky…

Staňte se „klidnými“ rodiči, které vaše děti skutečně potřebují – naučte se ovládat a chovat dospěle.

Zůstat klidným znamená vytvořit dětem prostor pro jejich vlastní rozhodnutí a zároveň vytvořit prostor pro sebe sama, abychom zmírnili naše obavy, které s jejich rozhodováním souvisejí.

Zůstat klidným znamená zaměřit se na přirozené důsledky jednání a neuchýlit se ke zbytečnému vyhrožování.

Udělejte si čas pro sebe.

Kroky…

Abyste si mohli užívat „osobní“ stránku rodičovství (zábava/ hra), musíte se nejprve postarat o tu „pracovní“ stránku (prosadit se jako autorita).

Vaše schopnost uklidnit se, a to i tehdy, kdy nemáte děti pod kontrolou, je nejlepší způsob, jak určit postavení dětí v rodině.

Namísto křiku se zaměřte na přirozené důsledky.

Přijměte tyto důsledky a poté se staňte životním průvodcem svých dětí; buďte jim nablízku, když se s těmito důsledky vyrovnávají.

Vyzkoušejte si různé polohy svého vztahu k dětem a sledujte změny, které se kolem vás odehrávají.

Mějte se rádi kvůli svým dětem.

Nasaďte nejprve sobě kyslíkovou masku, abyste měli dost sil na to starat se o své děti (podobně jako při cestování letadlem, kdy v případě nehody nasazujete masku NEJPRVE sobě a teprve poté dítěti).

Najděte si čas na své koníčky, kávu s přítelkyní, apod.

Citace…

„Emocionální reakce jsou nejhorším nepřítelem dobrých vztahů.“

„Kdykoli se poddáme vlastním obavám, vytváříme přesně ten výsledek, jakému se snažíme vyhnout.“

„Jediným způsobem jak si udržet pozici vlivu na své děti je znovuzískat kontrolu nad sebou samými.“

„Vaše emocionální odpověď je na vás. Vždycky máte na výběr.“

„Nedostanou-li naše děti prostor pro dělání chyb, žijí pouze životy někoho jiného.“

„Stát se klidným rodičem, jenž se vyvaruje křiku, spočívá naučení se fungovat mimo své nejvyšší principy, nikoli v reakci na vlastní nejhlubší obavy.“

„Vaše dítě vás zkouší, aby si ověřilo, zda jste vyrovnaní a důslední. A přeje si, abyste tuto zkoušku složili.“

„Vaším cílem není potlačit emoce dětí, ale spíše je nasměrovat k produktivnímu projevu.“

„Stabilita a struktura jsou nezbytnými složkami funkčního rodinného prostředí.“

„ScreamFree Parenting (výchova bez křiku) nepředstavuje model řešení problému či výchovy; je to model růstu.“

„Jedinou cestou, jak být klidným rodičem, je mít rád sebe sama, protože to je jediný způsob k nalezení vnitřního klidu. Je to jediný způsob jak skutečně prospět svým dětem, aniž byste je zatěžovali potřebou být ku prospěchu vám.“

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Po přečtení této knihy jsem zjistila, že jsem klidná, když můj dvouletý syn říká „ne“ nebo napřahuje ruku jako projev vzdoru vůči mým požadavkům. Dávám mu vybrat, zda poslechne či neposlechne a pocítit přirozené důsledky svého jednání. Výběr nechávám na něm a poté klidným způsobem vymáhám důsledky, aniž bych se nechala zneklidnit jeho výběrem. Zjistila jsem, že stačí, abych se ovládala a dokáži si najít více času pro sebe, takže mám více energie a má duševní a emocionální kondice je podstatně lepší, takže se mohu lépe starat o svého syna.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Men's Articles, Mothers, Parenting, Women's Articles

Report Inappropriate Ad