MENU

Where the world comes to study the Bible

22. Recenze knihy -- Sourozenci bez rivality

Autor: Adele Faberová & Elaine Mazlishová

Rok vydání: 2009 (1987)

Vydavatel: CPress (HarperCollinsPublishers)

Počet stran: 176 (246)

Webová stránka autora: http://www.fabermazlish.com

Webová stránka knihy: http://www.knihy.cpress.cz/KZ0093

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že …

Chcete, aby spolu vaše děti lépe vycházely a vytvořily si mezi sebou dobrý vztah.

„V kostce”…

Rivalita mezi sourozenci je běžnou součástí vyrůstání. Aby v této době nedošlo k narušení vztahů mezi dětmi, nabízí tato kniha nástroje, díky nimž se děti naučí spolu vycházet podstatně pozitivnějším způsobem.

Hlavní myšlenky …

• Rivalita mezi sourozenci je běžná; není to nic, čeho je třeba se obávat. Naopak, bereme ji jako „třídu“,v níž se děti učí formovat zdravé vztahy. Všechny další dovednosti, které se v rodině naučí, jako je zvládnutí konfliktních situací, zklamání při neprosazení vlastní vůle, dělení se o věci, apod., si odnášejí do života.

• Uznání negativních pocitů vůči svým sourozencům je zásadní pro vytváření pozitivních pocitů. Naším úkolem je dát dětem prostor k vyjádření a uznání těchto pocitů.

• Vzájemné srovnávání dětí, ať už v pozitivním či negativním významu, je škodlivé.

• Jednat s dětmi individuálně je podstatně důležitější, než jednat vždy spravedlivě. Děti chtějí pocítit, že jsou milovány a chtějí, abychom respektovali jejich individualitu. Jsou jedinečné a jedinečné jsou i jejich potřeby.

• Nikdo (rodiče, dítě, sourozenci) by neměl dítě uzavírat do jakékoli role. Rodiče by nikdy neměli dětem přisuzovat nálepky (nepořádník, chytrolín, stydlín), dokonce ani v případě, kdy si myslí, že je tím oceňují.

• Pokud tyto principy začleníte do svého rodinného života, rivalita mezi dětmi se zmenší a dobré vztahy převáží.

Kroky…

• Nesnažte se, aby vaše děti byly „nejlepšími přáteli“. Zaměřte se na to, abyste je vybavili dovednostmi (např. naslouchání) a postoji (např. skromnost), které budou ve vztazích potřebovat.

• Uznejte pocity svých dětí (negativní i pozitivní) vůči sobě navzájem a ukažte jim, jak přijatelným způsobem zvládnout hněv a pocity vzteku.

• Ohodnoťte sami sebe, jak zvládáte vlastní hněv a vztek – jací jsme?

• Vyhodnoťte individuální potřeby každého dítěte. Vysvětlete jim, že vše nemusí být vždy posuzováno stejně a že je to tak v pořádku.

• Neuzavírejte děti do rolí, podpořte je, aby zkusili různé činnosti.

• Namísto mluvení o negativním chování použijte věty jako „Vím, že dokážeš být velmi laskavý. Prokaž to, prosím!“

• Řekněte dětem, že ubližování není přípustné.

• Nenuťte děti, aby se dělily o své věci. Můžete je k tomu povzbudit, násilné nucení však ještě zvýší zášť mezi sourozenci.

Citace …

• „Vynucování dobrých pocitů mezi dětmi vede ke špatným pocitům. Umožnění projevu špatných pocitů mezi dětmi vede k dobrým pocitům.“ (str. 49)

• „S nadšením, které cítíte, když se dítěti něco podaří, počkejte na chvíli, kdy se spolu ocitnete sami. Pro ostatní sourozence může být příliš těžké tomu naslouchat.“ (str. 58)

• „Být milován stejně je něco jako být milován méně. Být milován specificky – za něco, co má jen ona konkrétní osoba – znamená být milován přesně takovou měrou, jakou očekáváme.“ (str. 69)

• „Jednejte se svými dětmi ne podle toho, jaké jsou, ale podle toho, jaké chcete, aby byly.“ (str. 103)

• „V zásadě se snažíme nezasahovat (pokud se děti perou). Pokud však musíme zasáhnout, činíme tak ve snaze navést děti k tomu, aby se co nejdříve přiblížili dohodě.“ (str. 156)

Různé …

Jak zvládnout dětské bitky (str. 143-144):

• Běžné pošťuchování: Ignorujte je; Řekněte si, že děti získávají důležité zkušenosti pro řešení konfliktů.

• Situace se vyhrocuje: Uznejte jejich hněv; Vyjádřete názor každého dítěte; Popište problém s vážností; Vyjádřete své přesvědčení ve schopnosti dětí najít své vlastní řešení; Opusťte místnost.

• Situace může být nebezpečná: Zeptejte se: „Perete se jenom „jako“ nebo doopravdy?“ (Praní „jako“ je dovoleno, skutečné praní dovoleno není.); Sdělte dětem: „Praní „jako“ je dovoleno jen po vzájemném souhlasu“; Vyjádřete své pocity: „Možná si jen hrajete, ale mě je to nepříjemné. Je třeba, abyste si našli jinou činnost.“

• Situace je výrazně nebezpečná. Zásah dospělé osoby je nutný: Popište, co vidíte; Oddělte děti od sebe.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství …

Tato kniha obsahuje pár skvělých praktických rad. Ty se dají poměrně snadno použít, protože jakmile o nich přemýšlíte, dávají vám okamžitě smysl. Nikdy jsem moc nepřemýšlela o nástrojích, které mohou pomoci ukončit pošťuchování mezi dětmi. Tuto knihu jsem začala číst s pocitem, že naše děti potřebují změnit své chování. Postupem času jsem si ale uvědomila, že to jsme my, můj manžel a já, kdo musí změnit svůj rodičovský přístup. Zjištění, že se naše děti chovají zcela normálně, bylo velmi povzbudivé, stejně jako zjištění, že vzájemnou interakcí děti získávají cenné životní zkušenosti.

Zrovna nedávno jsme společně mluvili o tom, jak posuzovat každého stejně a obě naše děti odešly s tím, že být posuzovány ve všem stejně je to poslední, co by chtěly. Chtěly být posuzovány individuálně.

Výše zmíněná pravidla o dětských bitkách skutečně velmi pomohla: oprostila jsem se od vnějšího tlaku řešit spory ze své pozice.

Měla jsem dojem, že by se mé děti měly o všechno dělit a snažila jsem se je nutit k tomu, aby to dělaly. Uvědomila jsem si ale, že je dobré ponechat jim možnost volby, o co se chtějí dělit.

Rivalita mezi sourozenci v sobě skrývá mnohem více, než jen neustálé bitky a spory a je velmi důležité, abychom my rodiče pomohli děti v jejich vzájemném vztahu správně nasměrovat.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad