MENU

Where the world comes to study the Bible

23. Recenze knihy -- Superchůva

Podtitul: Jak motivovat své děti k tomu, aby ze sebe vydaly to nejlepší

Autor: Jo Frostová

Rok vydání: 2005

Vydavatel: Hyperion

Počet stran: 223

Webová stránka autora: http://www.jofrost.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Hledáte jednoduché strategie, jak řešit každodenní problémy, kterým čelíte coby rodiče dětí mladších pěti let.

„V kostce”…

Tato kniha rozebírá různá témata, která jsou užitečná pro rodiče dětí do pěti let věku.

Hlavní myšlenky a kroky…

Základní postupy Basic

Věkové kategorie a stadia:

Od narození do šesti měsíců – Vaše miminko potřebuje mnoho lásky a kontaktu. Nelze ho nutit k návykům ani ho rozmazlit. Proto mu věnujte pozornost pokaždé, když pláče. Brzy dokážete rozlišit, o jaký druh pláče se jedná (hlad, únava, špinavá plenka atd.).

Šest až osmnáct měsíců – Vaše dítě je aktivnější a začíná zkoumat svůj svět. Proto mu z bezpečnostních důvodů přizpůsobte svou domácnost. Dítě také začíná rozvíjet svůj charakter. Můžete ho vést ke kázni, ale pouze pevným, nezvýšeným hlasem. Dítě bude reagovat na tón hlasu, i když nerozumí vašim slovům.

Osmnáct měsíců až tři roky – Vaše batole je ve stadiu, kdy chce zkoumat a poznávat svět jako pětileté dítě, ale chybí mu sebekontrola nutná k tomu, aby dělalo správná rozhodnutí. Nastává tak zkušební období známé jako „hrozný věk dvou let“. Vaše batole bude většinou postrádat trpělivost, nebude schopné plánovat dopředu, nedokáže se ovládat a rozpoznávat nebezpečí. Je to věk, kdy je vhodné začít dítěti vymezovat hranice a také je důsledně dodržovat.

Tři až pět let – V tomto věku bude váš předškolák schopen víc ovládat své činy a začne si hrát s druhými dětmi. Bude vám klást mnoho otázek typu „proč“ a bude mít patrně živou představivost.

Režim a pravidla: Zavedením každodenního režimu zajistíte, že budou ve správný čas uspokojeny fyzické potřeby vašeho dítěte, a tím zamezíte výbuchům hněvu pramenícím z hladu nebo únavy. Je to také způsob, jak zredukovat jeho vzdor v případě, že má následovat další aktivita (např. koupání, ulehnutí k spánku), protože vaše dítě už bude díky každodennímu režimu vědět, co má následovat. Pravidla jsou pro děti nezbytná a je třeba být v tomto ohledu důslední bez ohledu na to, kdo má právě vaše dítě na starost. Zároveň je třeba zavést taková pravidla, která dokáže vaše dítě v daném věku skutečně dodržovat.

Vymezení hranic: Kázeň představuje tenkou linii mezi zavedenými pravidly na straně jedné a vřelostí a láskou na straně druhé. Respekt je potřeba ze strany rodičů i dětí. Pokud však vedete své děti ke kázni až příliš, můžete zlomit jejich ducha. Pokud kázeň podceňujete, vystavujete je selhání, až opustí bezpečí domova (např. až začnou chodit do školy, najdou si kamarády). Když vedete své děti ke kázni, pamatujte na to, že vnímají tón vašeho hlasu a řeč vašeho těla. Dbejte na to, abyste s nimi jednali na jejich rovině a mluvili pevně, aniž byste zvyšovali hlas. Kromě toho nezapomínejte své dítě pochválit, když udělá něco dobře. Zabráníte tak tomu, aby se přetvařovalo jen proto, aby upoutalo vaši pozornost. Buďte důslední a veďte dítě ke kázni okamžitě, ale nikdy ne tehdy, když je nemocné, když není jasné, kdo komu co udělal, když je samo dítě svým chováním zaskočené a skutečně ho lituje, když rodina prožívá velkou změnu (stěhování, narození dalšího dítěte atd.) nebo když už kázeň proběhla.

Řešení problémů

Oblékání: Pokud nastávají problémy s oblékáním, dbejte na to, abyste při jejich řešení postupovali podle těchto kroků: Nabídněte svému dítěti několik možností, co si obléknout, a jasně mu vysvětlete, jaký typ oblečení si musí vzít. Zapojte dítě do činnosti a naučte a povzbuďte ho, aby se oblékalo samo. Pokud se problém s oblékáním opakuje, buďte pevní, ale spravedliví.

Chození na záchod: Optimální věk, kdy začít učit dítě chodit na záchod, je 2,5 až 3 roky. V tomto věku je už dítě dost staré na to, aby dokázalo ovládat svůj močový měchýř a střeva a uvědomilo si svou potřebu. Pokud k tomu vedete dítě příliš brzy, může se to učit celé měsíce. Pokud ale počkáte, až je dítě připravené, učební proces potrvá jen několik týdnů. Když je čas začít učit dítě chodit na záchod, naučte se rozpoznávat známky toho, že má vaše dítě potřebu, oblékejte mu jednoduché oblečení, pochvalte ho, když se vyčůrá nebo vykaká, v průběhu celého dne se ho ptejte, zda potřebuje na záchod, mějte při ruce nočník a buďte důslední, klidní a sebejistí. V tomto stadiu nepoužívejte tréninkové kalhotky. Dítě to zmate. Používejte buď plenky nebo kalhoty.

Stravování: První čtyři měsíce života by mělo vaše dítě pít jen mateřské mléko nebo dětskou výživu. Pokud má dítě hlad i po krmení, potřebuje víc mléka, nikoli pevnou stravu. Kravské mléko by dítě nikdy nemělo dostat před prvním rokem života. Obsahuje příliš mnoho bílkovin. Po čtyřech měsících začněte dítě krmit pevnou stravou v případě, že má hlad i po krmení nebo nepřibírá na váze. Zpočátku se mu možná nebude chuť ani složení podávané stravy zamlouvat, ale zkoušejte ho dál po kouscích krmit a v případě potřeby jeden nebo dva týdny počkejte. Zkoušejte vždy jeden konkrétní pokrm, abyste zjistili, zda mu chutná nebo mu nezpůsobuje alergickou reakci. Po roce a půl by mělo být batole schopné jíst to co rodina za předpokladu, že je jídlo nakrájené na malé kousky. Už zpočátku mu dávejte jíst nejrůznější pokrmy. Porce by měly být malé a podávané pravidelně třikrát denně; kromě toho dávejte dítěti každý den dvě zdravé svačiny.

Sociální dovednosti: Pro dítě je velmi důležité, aby se naučilo vycházet s druhými lidmi. Zatímco batole je může považovat za překážku toho, co chce udělat, předškolák si brzy uvědomí, že dělit se o věci a střídat se jsou dobré a užitečné dovednosti. Můžete svému dítěti pomoci tím, že mu jasně sdělíte, jaké jsou hranice, když si hraje. Tím, že se k němu připojíte a bavíte se s ním v každém vývojovém stadiu, mu vštípíte sociální dovednosti. Hrát si neznamená jen se bavit, ale také učit. Užitečné sociální dovednosti můžete vštípit dítěti i tím, že vám „pomůže“ s domácími pracemi. Dítě nedokáže rozlišit „práci“ od „hry“. Pokud se má dítě naučit dělit o věci a střídat se, procvičujte to doma prostřednictvím jednoduchých lekcí. Pokud si děti spolu pěkně hrají, nezasahujte jim do toho. Vyřeší si své problémy a najdou si přátele i bez toho, že byste museli být neustále s nimi.

Spánek: Zavedení režimu, co se týče uléhání k spánku, je klíčem k tomu, jak usnadnit přechod od denní k noční době. Nejprve stanovte čas, kdy bude dítě chodit spát. V případě předškoláků se nejlépe osvědčuje doba mezi 19. a 20. hodinou. Pevně stanovená doba umožňuje starším dětem být s vámi o samotě a vám a vašemu partnerovi zajistí tolik potřebný odpočinek. Při zavádění tohoto režimu je důležité, abyste jednotlivým krokům věnovali jen tolik času, kolik jste stanovili. Není žádoucí tyto kroky (jako je koupání, čištění zubů atd.) protahovat, aby si dítě nezačalo myslet, že toho může zneužívat. Zároveň však není dobré tyto kroky uspěchat.

Společně strávený čas: Výchova dítěte je náročná práce a není realistické očekávat, že strávíte každou společnou chvíli „kvalitně“. Odměnou vám však jistě bude, že si můžete toto vzácné období v životě svého dítěte užít, protože uběhne velmi rychle. Využijte každou příležitost k tomu, aby se z práce stala zábava. Každý člen rodiny by se navíc měl těšit individuální pozornosti a měl by mít možnost „vypnout“.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Hlavní věc, kterou jsem si z této knihy odnesla, je důležitost denního režimu. Mám sklony být jako rodič poněkud laxní, ale zjistila jsem, že od té doby, co jsme režim zavedli (přestože není přehnaně přísný), jsou mé děti uvolněnější, obecně šťastnější a méně rozmrzelé v průběhu dne i před spaním.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad