MENU

Where the world comes to study the Bible

11. Recenze knihy -- Jak vytvořit zdravou a šťastnou rodinu

Autor: Jim Burns, Ph.D.

Rok vydání: 2001

Vydavatel: Word Publishing

Počet stran: 188

Webová stránka autora: http://www.youthbuilders.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že …

Chcete vychovávat své děti k vyššímu sebevědomí a zároveň přenést na příští generace trvalý odkaz lásky a zdraví. Tato kniha vás ubezpečí, že žádná „perfektní“ metoda pro rodičovství neexistuje a že většina rodičů si ve výchově dětí a rodičovství vede velmi dobře, jen o tom neví.

„V kostce”…

Existuje 10 rodinných zásad, které fungují. 1. Buďte své rodině vždy oporou, 2. Vyjadřujte přízeň, laskavost a podporu, 3. Budujte zdravé morální zásady a hodnoty, 4. Disciplína a důslednost, 5. Zbavte se bez milosti stresu, 6. Komunikace je klíčová, 7. Pro pevná rodinná pouta je zásadní hra, 8. Milujte svého partnera, 9. Nejlepší věci v životě nejsou věci, 10. Povzbuďte duchovní růst své rodiny.

Hlavní myšlenky …

Rodič vyjadřuje přízeň, laskavost a podporu. Od svých dětí neustále vyžadujeme kázeň, zároveň je však neponižujeme ani nezesměšňujeme. Komunikace je klíčem – důraz je kladen více na interakci jako takovou než na její výsledek, základem je dobrý vztah a nikoli obsah sdělení. Při komunikaci s dětmi musí být rodiče vždy otevření a jednotní.

Hra, humor a zábava jsou pro zdravou a šťastnou rodinu zásadní. Společná hra nám poskytuje hlubší pocit sounáležitosti. Rodiče musí aktivně pracovat na tom, aby se tento pocit stal hlavním cílem rodiny.

Láska k partnerovi a její vyjádření před dětmi je optimálním faktorem pro výchovu sebevědomého dítěte. Vaše manželství se může stát největším rodinným vkladem.

Finance mohou rodinu zničit, proto dbejte na to, aby se peníze nestaly ve vašem životě předmětem úspěchu. Naučte se utrácet méně než vyděláte, nepřekračujte rodinný rozpočet, nevytvářejte si dluhy a upozaďte věci, po nichž toužíte. Buďte věrnými správci vlastních prostředků a uvědomte si, že vlastníkem všeho je Bůh, který nám pouze půjčuje věci, z nichž se můžeme radovat.

Nejlepším způsobem k dosažení disciplíny je důslednost. Cílem disciplíny je naučit děti zodpovědnosti a ne jen slepému poslouchání. Nechceme své děti ovládat. Chceme je ovlivnit příkladem vlastního chování.

Chceme-li vytvořit šťastnou a zdravou rodinu, je třeba z rodinného života vyškrtnout stres. Všichni si potřebujeme ve svém programu vytvořit prostor, který nám umožní trochu se nadechnout tak, abychom své závazky nepřeháněli a nedostali se do krizových situací. Krizové situace, vznikající na základě příliš velkého množství činností, jsou velmi nebezpečné a mohou ohrozit rodinný život. Vzájemné vztahy se tímto životním stylem naruší a všichni členové rodiny budou trpět citovou vyprahlostí.

Čas strávený s Bohem je klíčem k tomu, aby se člověk stal dobrým rodičem a předal trvalý odkaz do budoucna. Modlete se se svým partnerem za svou rodinu, pomůže vám to nalézt v životě skutečné priority a věci, které jsou opravdu důležité. Zaměřte se na rodinný duchovní život společně strávenými zbožnými chvílemi, modlete se společně a vytvořte si rodinnou ústavu. Rodinná ústava je písemný seznam tužeb, hodnot a postojů vaší rodiny.

Kroky (které můžete podniknout) …

Každých šest měsíců by rodiče měli naplánovat den, jenž se bude vymykat běžnému režimu a pomůže jim strávit více času s každým ze svých dětí. Zmapujte si rozvrh činností každého dítěte a rozhodněte, do čeho se chcete zapojit. Nezapomeňte vzít v úvahu kulturní vlivy a na následujících 6 měsíců si vytvořte program rozvoje morálních zásad, vztahů/přátelství, zdraví a duchovního růstu svého dítěte.

Udržujte komunikaci tím, že si každý den najdete čas promluvit si s dítětem a naslouchat mu.

Rozhodně omezte ty rodinné činnosti, které vás nutí zvládnout více činností a věnujte se spíše vztahům než činnostem.

Buďte důslední, pokud jde o disciplínu a neobviňujte se, pokud občas selžete.

Citace …

„Ve snaze vybudovat pevná rodinná pouta rodiče často vyhledávají nejnovější trendy. Odpověď je přitom velmi jednoduchá a leží na dosah ruky. Investujte čas a energii a buďte tu pro své děti. Výsledkem je naděje a jistota pro všechny.“ (str. 12)

„Většina odborníků na rodinné otázky tvrdí, že rodina, která se společně modlí, spolu i zůstane. Já bych k tomu dodal, že rodina, která si společně hraje, bude mnohem šťastnější a zdravější.“ (str. 122)

Statistiky a zajímavá fakta…

„Pokud umožníte svým dětem, aby začali chodit na rande ve věku 12 let, 91% z nich okusí sexuální styk před svým 18. rokem. Pokud jim randění umožníte až ve věku 16 let, sníží se toto procento na 20%.“ Str. 39

Různé …

Autor knihy Jim Burns je křesťanský psycholog, který pracoval s mnoha rodinami, jež se ocitly v krizi. Média mají převážně tendenci prezentovat ve vztazích rodičů a dětí negativní otázky, na celém světě však existují tisíce a tisíce rodin, které jsou velmi úspěšné a dokáží zvládnout rodinné záležitosti pozitivním způsobem.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství …

Tato kniha mi skutečně pomohla zjednodušit náš rodinný život. Vždycky jsem si přála, aby můj život byl jednodušší a méně chaotický, ale měla jsem pocit, že musíme dělat všechno to, co dělají ostatní. Tato kniha mi dovolila se zastavit a začít dělat to, co je nejlepší pro mou rodinu a nesnažit se pouštět se do všeho. Díky menšímu počtu činností jsme teď všichni vyrovnanější a máme více času vzájemně si užívat to, čemu se každý z nás věnuje. Vztahy jsou mnohem důležitější než to, co v daný moment děláte.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Men's Articles, Mothers, Parenting, Women's Articles

Report Inappropriate Ad