MENU

Where the world comes to study the Bible

12. Recenze knihy -- Kouzlo lásky a logiky v raném dětství

Autor: Jim Fay & Charles Fay, Ph.D.

Rok vydání: 2000

Vydavatel: Love and Logic Institute, Inc.

Počet stran: 165

Webová stránka autora: http://www.loveandlogic.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte dítě v předškolním věku a chcete se naučit vychovávat ho konstruktivně a láskyplně.

„V kostce“…

Vychovávejte dítě tak, aby mělo dobrý pocit ze sebe sama.

Vytvořte si s dítětem pevné pouto založené na lásce a důvěře.

Dovolte svému dítěti dělat spoustu chyb a poučit se z nich již v útlém věku.

Umožněte svému dítěti, aby si vyzkoušelo praktické řešení problémů.

Hlavní myšlenky…

Prvních šest let života dítěte je nejdůležitějších pro jeho kognitivní, emocionální a behaviorální rozvoj. Rodiče mohou svým dětem poskytnout zásadní informace prostřednictvím čtyř základních kamenů Love and Logic:

(1) Vybudujte sebeposouzení dítěte – sebeposouzení rovná se chování dítěte. Pokud ze sebe mají děti dobrý pocit, existuje vysoká pravděpodobnost, že se budou dobře chovat. Ukažte dětem, že je dokážete zvládnout bez velkých problémů. Děti si z toho vezmou myšlenku, že „Když mě rodiče dokáží tak snadno zvládnout, určitě jsem v pohodě!“ Pokud hněv a frustraci nahradíte milými slovy a důrazným, nicméně laskavým přístupem, posílíte tak vlastní sebeposouzení dítěte.

(2) Podíl na přebírání kontroly – dejte dětem na výběr ve věcech, které nepůsobí potíže ostatním a odehrávají se v rámci pevně stanovených hranic, které dodávají dětem pocit, že přebírají kontrolu nad vlastním rozhodováním. Rodiče mohou takto například učinit „vklad“ do dětské „kontrolní banky“ položením jednoduchých otázek typu „Chceš k snídani raději mléko nebo džus?“ Sestavte si seznam věcí, v nichž můžete svým dětem dát na výběr. Klíčem k podílu na přebírání kontroly je, že se jako rodiče ujistíte o tom, že výběr, který dítěti nabízíte, vyhovuje i vám a že jste schopni splnit všechny varianty volby dítěte. Pokud dítěti během dne dáváte na výběr mezi vícero možnostmi, posilujete tak jeho „banku výběru“. Když pak potřebujete z této „banky“ „vybrat“ nebo něco požadujete, bude dítě lépe spolupracovat.

(3) Před vysvětlováním důsledků projevte velkou dávku empatie – Snažte se na chyby svých dětí nahlížet jako na příležitost k učení. Rodiče, kteří mají na paměti lásku i logiku, vědí, že frustrace ze špatného výběru pomáhá dětem vyhnout se chybám. Když k chybě dojde, zajistěte, aby věc měla láskyplný průběh. Cena za chyby u malých dětí je podstatně nižší než cena za chyby u adolescentů. Ocitnete-li se se svým dítětem v potencionální „situaci, kdy se dítě má poučit“, je třeba si klást tyto otázky: a) Může si mé dítě ublížit, pokud se dopustí chyby? (b) Jak se mé dítě z této situace poučí?

(4) Podíl na přemýšlení – Pokaždé, kdy se vaše dítě dostane do potíží nebo udělá chybu, stavte se k této situaci jako k příležitosti k ponaučení. Nechte ho, aby o situaci přemýšlelo více než vy sami. Čím více empatie a pochopení projevíte, tím více přimějete dítě, aby přemýšlelo o nepříjemnostech, které si způsobilo. Čím více hněvu a frustrace projevíte, tím méně bude dítě o situaci přemýšlet – a tím méně se naučí řešit své vlastní problémy.

Kroky…

Podíl na rozhodování

Pokud vše probíhá hladce, přenechejte 99% výběru z možností na dítěti; sledujte, kolik takových “vkladů” během dne zvládnete.

Dávejte na výběr jen v případech, které nejsou nebezpečné a nepůsobí potíže ostatním.

Dávejte na výběr ze dvou možností, s nimiž oběma souhlasíte.

Pokud si dítě nezvolí během 10 sekund žádnou možnost, proveďte výběr za něj.

Vynutitelná prohlášení

Říkejte dětem pouze takové věci, které dokážete vymáhat. Pokud dítě opakovaně žádáte, aby udělalo něco, co nedokážete vymáhat, poškozujete si svou autoritu. Například, namísto opakované žádosti typu „Seber si svoje hračky“ zkuste vynutitelné prohlášení typu „Klidně si seber ty hračky, s nimiž si chceš hrát zítra. Ostatní hračky posbírám já a ty si jejich vrácení budeš muset odpracovat domácími pracemi.“

Stanovte hranice a dodržujte je

U malých dětí, které nerozumějí jazyku, jednoduše změňte jejich polohu. Příklad – dítě sedí ve vysoké židličce a začíná házet jídlem. Použijte empatický výraz typu „ach jo“ nebo „škoda“, následně vyndejte dítě ze židličky a řekněte „Večeře skončila, zdá se, že je čas jít spát.“

U starších dětí rezervujte svou pozornost na šťastné okamžiky. Pokud má dítě záchvat vzteku nebo zlobí, řekněte mu, že je třeba, aby strávilo nějaký čas ve svém pokoji. Dítě zůstane v pokojíčku tak dlouho, dokud se neuklidní. Rodič by měl být poblíž a jakmile se dítě uklidní, měl by vstoupit do pokoje, obejmout dítě a říci „To bylo nepříjemné. Budeš už teď milý?“ Pokračujte ve své předchozí činnosti a již se k jeho chování nevracejte. Dítě se brzy naučí, že je mnohem zábavnější, když se chová dobře, než když zlobí.

Nejlepší je zvolit si jednu frázi a používat ji opakovaně v případech, kdy se něco přihodí, takže dítě ví, co bude následovat, jakmile uslyší „ach jo“ nebo „to je nepříjemné“.

Namísto výhrůžek či varování, řekněte “ach jo” a přejděte k činu.

Toto nelze aplikovat u kojenců či malých dětí v případě, že je nutné uspokojit jejich potřeby.

Jemně odveďte nebo odneste dítě do jeho pokoje.

Řekněte, „Až budeš připraven chovat se mile, můžeš klidně přijít“.

Nezačněte dítě kárat, jakmile přijde; projevte mu náklonnost a začněte znovu tam, kde jste přestali.

Když se děti chovají dobře, užívejte si s nimi.

Citace…

„Když se nás lidé ptají ‚Kdy můžeme začít používat Love and Logic s našimi dětmi?‘ odpovídáme ‚Začněte již od miminka … začněte, když jsou roztomilé, aby jim to vydrželo!‘“ (str. 30)

„Když se děti předvádějí, pak to, co říkají ve skutečnosti znamená ‚Prosím, projev mi svou lásku tím, že mi stanovíš určité hranice!‘“ (str. 31)

„Chcete-li aby vaše děti měly vlastní vnitřní kontrolu a vnitřní svobodu, musíte jim nejprve poskytnout vnější kontrolu.“ (str. 54)

Statistiky a zajímavá fakta…

Schopnost dítěte milovat a respektovat sebe sama i ostatní je primárně určena tím, jak dalece byly v průběhu prvních dvou let jeho života naplněny jeho základní potřeby.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Po přečtení knihy je teď mnohem méně pravděpodobné, že jako rodič budu na zlobení svého dítěte reagovat hněvem, frustrací a zoufalstvím. Mám pocit, že dokáži vhodně odpovídat na potřeby své dcery a zajistit tak rozvoj jejích návyků, které zaručí její vývoj ve zdravou, produktivní a milující lidskou bytost.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad