MENU

Where the world comes to study the Bible

5. Recenze knihy -- Kreativní náprava

Autor: Lisa Whelchelová

Rok vydání: 2000

Vydavatel: Tyndale House Publishers

Počet stran: 320

Webová stránka autora: http://www.creativecorrection.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Vám došly nápady, jak vést své dítě ke kázni, a potřebujete získat nový pohled na věc.

„V kostce“…

Tato kniha nabízí mnoho různých postupů, které vám mohou pomoci s nápravou vašich dětí, a zmiňuje konkrétní nástroje, jako jsou biblické verše a hry, které vás i vaše děti na tento úkol připraví.

Odměna za velmi dobré chování: Sežeňte si sklenici od okurek, umyjte ji a nazvěte ji „Nádoba výsad“. Potom ji naplňte kousky papíru popsanými různými zábavnými a speciálními výsadami. Může jít například o návštěvu kina, polštářovou bitvu, něco sladkého k pití při večeři apod.

Motivační odměny: Narýsujte na papír tabulku se zhruba dvaceti políčky. Pokaždé, když dítě udělá něco dobrého, nalepte mu do jednoho políčka samolepku. Když je tabulka plná, dítě odměňte.

Biblické verše jako příklady dobrého chování:

Přísloví 24,3-4 – „Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným.“ (Bible21) Když má vaše dítě dobré známky, odměňte ho tím, že mu dovolíte koupit si nějakou dekoraci do jeho pokoje.

Přísloví 1,8-9 – „Poslouchej, synu můj (dcero má), otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém.“ (Bible21) Když se vaše dcera rozhodne vás poslechnout místo toho, aby udělala věci po svém, odměňte ji šperkem.

Hlavní myšlenky…

Každé dítě je jedinečné a vyžaduje jiný způsob nápravy. Lisa Whelchelová nechává čtenáře nahlédnout do své vlastní rodiny a seznamuje ho s tím, jak řeší určité situace, jako je například sourozenecká řevnivost a lhaní. V části „Souprava nástrojů“ zmiňuje způsoby řešení konkrétních situací. Uveďme si několik příkladů popsaných v této části:

Konflikt mezi sourozenci: Jedno z dětí rozbije hračku tomu druhému. Dítě, jehož hračka se rozbila, si může vybrat jako náhradu některou z hraček svého sourozence.

Konflikt mezi sourozenci: Objetí, a to i vynucená, jsou dobrým prostředkem bourání bariér.

Konflikt mezi sourozenci: Pokud slyšíte, že se vaše děti dohadují, jděte k nim, aby si uvědomily, že je slyšíte. Řekněte jim, že mají několik minut na to, aby situaci samy vyřešily. Pokud toho nejsou schopné, vyřešíte problém za ně, což zřejmě nebude ani pro jedno z dětí nijak příjemné.

Lhaní: Uzavřete se svým dítětem smlouvu a dohodněte se na odpovídajícím trestu za lhaní. Smlouvu opatřete podpisem a datem. Kdykoli nastane problém s lhaním, jednoduše svému dítěti smlouvu připomeňte. Vědomí, že přistoupíte k dohodnutému trestu, může být pro dítě další motivací k tomu, aby se rozhodlo mluvit pravdu.

Kroky…

Zhodnoťte své priority: Co je skutečným cílem našeho rodičovství?

Děti reagují dobře na důslednost a rutinu.

Neříkejte, že uděláte něco, co nemůžete vyplnit. Pokud jste předem vymezili konkrétní hranice a stanovili důsledky jejich překročení, buďte připraveni je dodržovat.

Citace…

„Když se rozhodujete, jaký trest zvolit, berte v úvahu pocity svého dítěte. Existuje jemná hranice mezi získáním a zraněním jeho srdce.“ (str. 137)

„Vypěstovat si nadhled v přístupu k rodičovství obnáší víc než jen zbavit své dítě negativních rysů. Zároveň musíme svým dětem pomáhat osvojit si pozitivní rysy, které se projeví coby jejich silné stránky v období dospívání.“ (str. 99)

„Mluvíme-li o podstatě poslušnosti, je také třeba vést naše děti k tomu, aby si uvědomovaly, jaký dopad mají jejich slova a činy na druhé lidi.“ (str. 64)

„Dávejte pozor na to, abyste nečekali příliš mnoho od nového páru bot: Je příjemné si je zkusit a dokonce ještě příjemnější, když vám padnou, ale to, zda jsou pro vás ty pravé, nepoznáte, dokud v nich nebude nějakou dobu chodit.“ (str. 332)

„Náprava naštěstí nemusí být vždy provázena slzami.“ (str. 138)

Různé…

Tipy, jak zvládat výbuchy hněvu:

Vzteklé bouchnutí dveřmi: Řekněte dítěti, aby v klidu a dokořán stokrát otevřelo a zavřelo dveře.

Záchvaty vzteku: Řekněte dítěti, aby se šlo vztekat do svého pokoje. Nedovolte mu z pokoje odejít, dokud se neuklidní.

Dítě zapomíná uklízet věci: Příště, až vaše dítě „zapomene“ něco uklidit, řekněte mu, že si to musí samo najít.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Dříve jsem často měla pocit, že jsem u svých dětí vyzkoušela všechny možné formy nápravy, aniž by to mělo velký úspěch. Tato kniha mi poskytla několik různých tipů, které mohu doma uplatnit. Uvědomila jsem si, že rodina je důležitá a že je třeba, aby její členové spolupracovali a nesoupeřili spolu. Také mi poskytla kreativní nápady, jak svým dětem vštěpovat konkrétní hodnoty.

2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad