MENU

Where the world comes to study the Bible

18. Recenze knihy -- Duchovní rodičovství

Subtitle: Jak výchova dětí utváří naše duše

Autor: Gary Thomas

Rok vydání: 2004

Vydavatel: Zondervan

Počet stran: 223

Webová stránka autora: http://www.garythomas.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Jste rodičem dítěte jakéhokoli věku.

„V kostce“…

Autor rozebírá, jak Bůh používá naše děti k tomu, aby nás změnil a přitáhl blíž k sobě.

Hlavní myšlenky…

Když si uvědomíme, že pokud máme děti, nejde ani tak o nás jako o Boha, budeme snáze čelit zkouškám a obětem spjatým s rodičovstvím. Už nejde o to, nakolik mohu být na své děti pyšná, ale o to, jak jsem věrná v tom, co po mně Bůh chce.

Je důležité, aby naše děti viděly, že můj manžel a já věnujeme čas a úsilí tomu, zaměřovat se na Boha.

To, co po nás požadují naše děti, není nic ve srovnání s tím, co žádáme my od Boha. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že nám Bůh odpustil, má s námi trpělivost a snáší naše selhání v mnohem větší míře než my ve vztahu k našim dětem.

Pokaždé, když se nám podaří probudit v našich dětech radost, Bohu se rozhostí úsměv na tváři.

Když své nemluvně koupete, myjete Boží nemluvně. Zastavte se na chvíli během svého rušného dne a vzhlédněte k nebi. Když sloužíte svému maličkému, dokážete si představit, že se na vás Bůh usmívá? Když připravíte své hladové šestileté ratolesti sendvič s arašídovým máslem a džemem, krmíte jedno z Božích dítek.

Kroky…

Snažte se děkovat Bohu za své děti víc než Ho prosit, aby je změnil. Modlete se s vděčností za to, co Bůh v jejich životě dělá, a napište si seznam dobrých vlastností, kterými je obdařil a za které jsem vděčná.

Musíte být tím člověkem, za jakého se modlíte, aby vyrostl z vašich dětí. Pokud chci, aby byl můj syn modlitebník, já sama se nejprve musím stát modlitebnicí.

Jedním z největších darů, jaké může rodič dát svým dětem, je mít z nich radost, milovat je, smát se s nimi, dávat ji najevo, že jsme velmi vděční za to, že jsou našimi dětmi.

Když dítě neuposlechne, Bůh chce, abychom zareagovali v lásce. Děti potřebují vidět, že jsme jim plně oddaní a že nám záleží především na jejich dobru.

Citace…

„Rodič, soustřeďující se na Boha, jedná z velké úcty k Němu. Bez ohledu na to, jak se ke mně moje děti chovají, vím, že Bůh chce, abych jim byla nablízku, byla součástí jejich života, poskytovala jim biblickou nápravu a láskyplnou oporu. Nezáleží ani tak na tom, jak vůči mě reagují, jako na tom, k čemu mě Bůh povolal. Přestože své děti velmi miluji, nevstávám každý den z postele po pár hodinách spánku pouze z lásky k nim, ale z úcty k Bohu.“ (str. 21)

Naši manželé ani naše děti nedokáží uhasit duchovní hlad, který nám Bůh vložil do duše. Když Boha zanedbáváme, říkáme si o to, aby se naše manželství a rodičovství stalo Jeho náhražkou tedy něčím, čím nikdy nemělo být.“ (str. 21)

„Mnozí z nás jsme natolik v pokušení zaměřovat se na očišťování svých dětí, že zanedbáváme svůj vlastní duchovní růst.“ (str. 19)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Opět jsem si uvědomila, že nejde o mě, mé pohodlí, mé štěstí nebo o to, že mohu být na své dítě pyšná, ale o to, abych poslouchala Boha tím, že budu svému dítěti sloužit. Kniha mi také připomněla, že musím růst, abych se podobala víc Kristu, a tak byla tou nejlepší matkou, jakou mohu být. Tím nejdůležitějším pak je každý den předávat svému dítěti evangelium.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad