MENU

Where the world comes to study the Bible

3. Recenze knihy -- Výchova chlapců

Autor: Dr. James Dobson

Rok vydání: 2003 (2001)

Vydavatel: Návrat domů, Praha ČR, http://www.navrat.cz (Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois)

Počet stran: 320 (257)

Webová stránka autora: http://www.family.org

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Jste rodičem(i) chlapců a vychováváte je v dnešní uspěchané moderní společnosti.

„V kostce“…

Dr. Dobsona v knize popisuje, že se chlapci „dostávají do vážných potíží“, jejichž příčinu vidí v několika faktorech současné moderní společnosti, která se vyznačuje rychlým tempem života.

Hlavní faktory přisuzuje Dr. Dobson feministickému hnutí, rozpadu rodiny, absenci otců v rodině – v kombinaci se současným zběsilým tempem života, které dnešní společnost vyžaduje.

V necelých 20 kapitolách se Dr. Dobson zaměřuje na následující témata: rozdíly mezi chlapci a dívkami, role otců a matek v životě jejich synů, soupeření, otázky homosexuality, neúplná rodina, uspěchaný životní styl, kázeň, nebezpečí, která chlapcům hrozí a chování chlapců ve školním prostředí.

Hlavní myšlenky…

Rodiče, kteří mají syny, utvářejí budoucí generaci mužské populace.

Chlapci a dívky se velmi liší a my jako rodiče bychom měli tyto rozdíly chápat z pohledu chlapců (především tři fyzické a biologické rysy a procesy – kapitola 3).

Chlapci jsou „muži na zkoušku“ a jejich agresivní naturel je připravuje na jejich budoucí roli „zaopatřovatelů a ochránců“. (str. 28)

Otcové zaujímají v životě chlapců velmi důležité postavení, především pak v necitlivějších obdobích života (dospívání a období po 3-5 roce věku).

Cílem nás, rodičů, je „učinit z našich nevyspělých chlapců čestné a starostlivé muže, kteří mají respekt k ženám, víru v manželství, jsou silnými vůdci a současně nepostrádají mužnost.“ (str. 245)

Dr. Dobson ujišťuje a povzbuzuje rodiče, že splnění tohoto náročného úkolu lze docílit díky moudrosti a vedení nejlepšího Otce, tedy Boha.

Kroky…

Chlapci mají sklony ignorovat své matky (podobně jako jejich otcové), proto je nutné usilovat o neverbální komunikaci a dotýkat se jich, aby vás vnímali a mohli jste jim říci, co je třeba. (str. 84)

Pomozte chlapcům vybít přebytečnou energii – vhodné jsou činnosti, které zahrnují neškodné šarvátky, smích, běh, křik apod. (str. 84)

Dbejte na společné stolování, učiňte z něj prioritu. (kap. 7)

Nedovolte, aby uspěchaný životní styl vaši rodinu „převálcoval“. (kap. 15 a 17)

Citace…

„Jednotlivé příběhy ilustrují, že jedním z aspektů výchovy chlapců, jež přináší největší obavy, je jejich tendence bezdůvodně riskovat vlastní kůži.“ (str. 4)

„Je podstatně jednodušší vychovávat silné děti než dodávat sílu zlomeným mužům.“ (str. 60)

„Pro chlapce i dívky je důležité, aby vás viděli dělat, co je správné, a to i tehdy, když se to zrovna nehodí.“ (str. 70) „

Tzv. nechání volného průběhu věcem je proces, které nejlépe funguje postupně. Je čas začít.” (str. 110)

„Pravidla bez souvislostí vedou k rebelii.“ (str. 217)

„Važte si každého okamžiku a objímejte své děti, kdykoli je to možné.“ (str. 257)

Statistiky a zajímavá fakta…

Vězeňský pastor Bill Glass zjistil, že ani jediný z tisíců vězňů, s nimiž přišel do styku, nepociťoval vůči svému otci opravdovou lásku a celých 95 % vězňů odsouzených k smrti své otce upřímně nenávidělo. V roce 1998 bylo statisticky zaznamenáno, že vězni mužského pohlaví tvořili celých 98,6 %. (str. 60)

Výsledky národního průzkumu chování adolescentů (the National Longitudinal Study of Adolescent Healthy) v souvislosti s prevencí poruch chování prokázaly zásadní význam přítomnosti rodičů ve čtyřech klíčových obdobích dne – brzy ráno, po škole, u večeře, před spaním. (str. 91)

Dr. Catherine Snow, profesorka na Harvard Graduate School of Education, zjistila, že společná večeře má pro dětský rozvoj větší význam než hraní, pobyt ve škole či čtení pohádek. (str. 92)

*Všechny tyto studie jsou založeny na výzkumech prováděných v USA

Různé…

V každé kapitole jsou obsaženy konkrétní otázky kladené rodiči a taktéž odpovědi pana Dr. Dobsona, které se týkají blízkých témat:

Skutečně je rozdíl mezi chlapci a dívkami tak radikální? Pokud ano, v čem?

Jakou roli hraje soutěživá hra ve vývoji chlapců?

V čem je přínos otce při výchově syna tak jedinečný?

Jaký vliv má současný uspěchaný životní styl na chlapce?

Jaký vliv má na chlapce rozvod rodičů?

Jaký je nejlepší způsob výchovy chlapců?

A mnoho dalších….

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Naučila jsem se nechat věcem volný průběh, nechat své chlapce, aby „se chovali jako chlapci” a užívali si své odlišnosti!

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review

Report Inappropriate Ad