MENU

Where the world comes to study the Bible

3. Recenzija -- Vzgoja dečkov

Avtor: Dr. James Dobson

Založba: Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois

Število strani: 257

Jezika: angleški, češki

To knjigo morate prebrati, če …

imate sina in ga vzgajate v današnji postmoderni družbi s hitrim življenjskim tempom.

Na kratko

Dr. Dobson piše s stališča, da so dečki danes v »resnih težavah«, in sicer zaradi več različnih dejavnikov v današnji postmoderni družbi s hitrim življenjskim tempom.

Glavni dejavniki so po njegovem feministično gibanje, kriza družine, odsotni in distancirani očetje – skupaj z mrzličnim tempom sodobnega življenja.

V manj kot 20 poglavjih se dr. Dobson posveti naslednjim temam: razlike med fanti in dekleti; vlogi očeta in matere v življenju sinov; tekmovalnost; vprašanja istospolne usmerjenosti; starši samohranilci; stresni način življenja; disciplina; dečki in nadlegovanje; dečki v šoli.

Ključne misli

Današnji starši dečkov oblikujejo naslednjo generacijo moških.

Dečki in deklice se med seboj zelo razlikujejo in kot starši moramo v odnosu do dečkov te razlike upoštevati (zlasti tri fizične in biološke značilnosti ter procese, ki delujejo od znotraj navzven)

Dečki so v procesu »urjenja za moške« in njihova agresivna narava jih pripravlja za prihodnjo vlogo »skrbnika in varuha«.

Očetje imajo v življenju dečkov ključno vlogo, posebno v občutljivih obdobjih otroštva (puberteta in obdobje takoj po dopolnjeni starosti 3 do 5 let).

Cilj nas staršev je »preobraziti svoje sinove iz nezrelih fantičev v poštene, skrbne može, spoštljive do žensk, zveste v zakonu, močne voditelje in moške, gotove v svoji moškosti.« Str. 245

Naj se zdi ta cilj še tako težaven, dr. Dobson staršem zagotavlja, da je cilj dosegljiv – s pomočjo modrosti in vodstva najvišjega Očeta.

Od branja k dejanjem

Tudi fantje znajo, tako kot njihovi očetje, svoje mame kar prezreti, zato lahko njihovo pozornost pridobite tako, da se jim fizično približate, se jih dotaknete in jim poveste, kar želite povedati – preprosto in na kratko.

Pomagajte fantom sprostiti odvečno energijo – vključite jih v dejavnosti, pri katerih se smejo bojevati, smejati, tekati, se prerivati in vpiti.

Poskrbite za skupne družinske obroke; naj imajo pomembno mesto v družinskem urniku.

Ne dovolite, da bi stresnost današnjega življenja obvladala vaše družinsko življenje; ostanite povezani med seboj.

Pomembni navedki

»Kot ponazarjajo te zgodbe, je ena najhujših plati vzgoje dečkov njihova težnja, da tvegajo glavo brez pravega razloga.« Str. 4

»Veliko lažje je vzgojiti močne otroke kot ozdraviti zlomljene moške.« Str. 60
»Otroci vas morajo videti, da delate, kar je prav, tudi kadar je delati prav težavno.« Str. 70
»Otroku postopoma prepuščajte vse več odločanja, vse več odgovornosti za lastna dejanja.« Str. 110 »Pravila brez odnosov peljejo v uporništvo.« Str. 217
»Veselite se vsakega trenutka, ko lahko otroke objamete, in to izkoristite, dokler še lahko.« Str. 257

Statistika in zanimiva dejstva

Zaporski duhovnik Bill Glass je ugotovil, da izmed tisočev zapornikov niti eden ni imel resnično rad svojega očeta, in 95 % na smrt obsojenih je očete sovražilo. Leta 1998 je statistika pokazala, da je 98,6 % zaprtih oseb moškega spola.

Nacionalna longitudinalna študija o zdravju najstnikov je o preprečevanju škodljivega vedenja pokazala naslednje: Navzočnost staršev je dobrodejna v štirih obdobjih dneva: zgodaj zjutraj, po šoli, pri skupnem kosilu oziroma večerji in pred spanjem.

Profesorica Dr. C. Snow s harvardskega pedagoškega inštituta je odkrila, da so skupni obroki za otroka dragocenejši kot igra, šola ali pravljica za lahko noč.

(Opomba: študije so bile opravljene v Združenih državah Amerike.)

Razno

Vsako poglavje vključuje vprašanja, ki so jih zastavili resnični starši, in avtorjeve odgovore. Na primer: Se fantje res bistveno razlikujejo od deklet? Če da, kako?
Kakšno vlogo igra v razvoju dečkov tekmovalnost?
Kaj je tisto, kar lahko pri vzgoji sina prispeva samo oče?

Kako na dečke učinkuje današnji živčni tempo življenja? Kako na fante vpliva ločitev staršev?
Kateri so najboljši pristopi k izobraževanju dečkov?
In še številna druga vprašanja …

Kako je knjiga vplivala na moje starševstvo

Naučila sem se, da se ne vznemirjam zaradi malenkosti, da svojima fantoma pustim »biti fanta« in da se veselim njune drugačnosti.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review

Report Inappropriate Ad