MENU

Where the world comes to study the Bible

4. Recenzija -- Kako vzgajati otroke, ne da bi jih zlomili

Avtor: Dr. Kevin Leman

Leto izdaje: 1995

Založba: Thomas Nelson Publishers

Število strani: 353

Avtorjeva spletna stran: http://www.lemanbooksandvideos.com

Jezik: angleški

To knjigo morate prebrati, če …

se želite naučiti, kako svojim otrokom pomagati, da pridobijo pozitivno samopodobo, in s tem vzgojiti samozavestne, sposobne in odgovorne mlade odrasle.

Na kratko

Dr. Leman razlaga, kako pomembno je otrokom pripomoči k pozitivni samopodobi. Temu pravi ‘zavarovanje otrokovega samospoštovanja’. Navaja primere, kako razvijati pozitiven odnos z otrokom pri discipliniranju otroka, privzgajanju odgovornosti, hvaljenju in mnogih drugih starševskih veščinah.

Ključne misli

Zdrava samopodoba ne vodi v sebičnost ali ošabnost; pravzaprav ju celo preprečuje. Zdrava samopodoba otroku pripomore k samozavesti in samospoštovanju brez domišljavosti in nadutosti. Naša starševska dolžnost je ugotoviti, kako otrokom privzgojiti dobro samopodobo s primernim spodbujanjem, discipliniranjem, poslušanjem, spoštovanjem in odzivanjem na otrokovo osebnost. Vzpostaviti moramo sistem discipliniranja, ki ni niti avtoritaren niti permisiven.

Večina otrok ima dve osnovni potrebi: biti vreden in biti vreden ljubezni.

Otrokova samopodoba ima neposreden učinek na njegovo vedenje, bodisi dobro bodisi slabo. Vse oblike vedenja imajo namen, in kadar se otrok vede slabo, je njegov cilj eden od naslednjih:

pridobiti pozornost,
s silo pridobiti nadzor,

izogniti se pritisku in pričakovanjem s tem, da naredi vtis nezadostnosti, maščevati se.

Vsi otroci se rodijo kot iskalci pozornosti. Kako se odzivate na njihove poskuse, da bi pridobili pozornost, ima neposredno opraviti s tem, ali bo njihovo vedenje, s katerim poskušajo pridobiti pozornost, negativno ali pozitivno. Nikar premočno ne odreagirajte na to, kar otrok pravi ali stori, in poskušajte pokazati zanimanje, ne da bi na otroka psihično preveč pritiskali.

Od branja k dejanjem

Vidiki zdrave samopodobe so sprejemanje in potrjevanje, pripadanje in kompetentnost. Otroci, ki se počutijo sprejete in priznane, vedo, da so vredni ljubezni in da so mami in očetu pomembni. To dosežemo s spodbujanjem in objemanjem otroka ter s preživljanjem časa z njim. Občutek pripadnosti je eden najzgodnejših zidakov samopodobe vsakogar. Najboljši način, da pri otrocih razvijemo ta občutek, je, da jim damo občutiti njihovo pripadnost družini. Občutek pripadnosti otroku pravi: »Vreden sem. Pomemben sem. Spadam.« To bo otroku tudi pomagalo spoprijemati se z neizogibnimi zavrnitvami, ki ga bodo v življenju občasno doletele. Otroci z dobro samopodobo zmorejo; rečejo si: »Zmogel bom!« Če kaj zmoreš in dosežeš, naj bo to še tako majhna stvar, ti ta dosežek dá občutek lastne vrednosti.

Šest osnovnih pravil za funkcionalnost družine: bodite odločni, a pravični;
zahtevajte – in izkazujte – spoštovanje;
učite se iz napak;

bodite odprti in iskreni, ne skrivajte se za masko;

prava ljubezen vključuje meje;

o svojih vrednotah ne govorite le, temveč jih živite.

Zlato pravilo starševstva: ravnajte z otroki, kot bi želeli, da oni ravnajo z vami.

Med ljubeznijo in mejami mora vladati ravnotežje. Otroke ljubiti ne pomeni, da jim daste vse, kar hočejo, ali da zanje vse storite.

Šest načel življenjske discipline:
vi imate zdravo avtoriteto nad svojimi otroki;

otroci naj bodo odgovorni za svoja dejanja; pustite, da je življenje učitelj;
naj govorijo vaša dejanja, ne besede; vztrajajte pri svojem;

najprej odnosi, potem pravila;
otroka ne morete odgovornosti naučiti; naložite mu odgovornost in pustite, naj se nauči biti odgovoren;

Pomembni navedki

Dr. Dinkmeyer pravi: »Otrok, ki sebe doživlja kot vrednega in koristnega, nima potrebe, da bi razvil uničevalne vzorce. Ne bo posegel po drogah in postal uporniški. Postal bo kooperativen, odgovoren in pozitivno naravnan do svoje družine. Njegov odnos do staršev bo zaznamovan z medsebojnim zaupanjem in spoštovanjem.« Str. 5

»Ko začnete oblikovati svoj sistem vzgoje, vam odločen, a pravičen pristop omogoča veliko prilagodljivosti in prostora za neuspeh. Otroci smejo svobodno razmišljati, spraševati in ne soglašati s starši. Smejo biti jezni, razočarani, žalostni, preplašeni, svoja čustva smejo izražati na primeren način. Z odločnim, a pravičnim pristopom priznavamo otrokovo jezo in otroku pomagamo to jezo izraziti neuničevalno in nežaljivo. ‘Če želiš kričati, boš morala to početi v svoji sobi. Ko se boš umirila, se nam lahko spet pridružiš in se lahko pogovorimo.’« Str. 54

»Vzgajati otroke brez zdravih vrednot, prepričanj in moralnih stališč pomeni vzgajati otroke, ki ne vedo, v kaj verjamejo ali kdo so – to pa sta ključni sestavini dobre samopodobe.« Str. 63

»Ni boljšega sredstva za izgradnjo dobre samopodobe in občutka lastne vrednosti, kot je vednost, da si stvaritev vsemogočnega Stvarnika – da si nekdo, ne pa ‘kar nekaj’, nekakšen plod naključja.« Str. 66

»Če starši niso pripravljeni stati za svojimi stališči in otrok učiti večnih vrednot, kot je moralnost, kje se jih bodo otroci lahko naučili?«

Kako je knjiga vplivala na moje starševstvo

Človek se zlahka ujame v zanko neštetih vsakdanjih opravil, povezanih z z otroki, in se pogosto nevede kar prepusti toku. Ta knjiga mi je pripomogla k spoznanju, da se moram zavestno truditi, da bi vsakemu otroku posebej s svojim starševskim odnosom in ravnanjem krepila samospoštovanje. Veliko pozorneje otroke spodbujam, da naloge opravijo sami in tako doživijo občutek uspeha ob opravljenem delu. Več časa preživim tako, da otroke samo objemam in jih brezpogojno ljubim. Vsak dan veliko razmišljam o tem, kako lahko izboljšam samopodobo svojih otrok.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad