MENU

Where the world comes to study the Bible

Family Resource Library - Članki v slovenskem jeziku

Družinsko spletno knjižnico smo ustanovili, da bi pomagali zagotoviti širok dostop do dragocenih knjižnih gradiv s področij starševstva in družine ter da bi ljudi seznanjali z dostopnostjo teh gradiv. V angleškem jeziku imamo sicer mnogo dobrih virov s tega področja, niso pa na voljo v maternih jezikih bralcev številnih drugih držav. Z Družinsko spletno knjižnico poskušamo »gledati knjigam v srce, da bi šle do srca ljudem«: skupaj s sodelavci prostovoljci ustvarjamo tako imenovane KnjižneMostoveTM, kratke povzetke knjig s področij starševstva in zakonske zveze, jih prevajamo v več jezikov ter objavljamo na spletni strani familyresourcelibrary.org.

KnjižniMostoviTM vsebujejo tisto, čemur pravimo jedro ali »srce« knjige: ključne pojme in ideje, ki jih dopolnjujejo osebne izkušnje piscev povzetkov o tem, kako je prebrana knjiga oblikovala njihov pogled na posamezno tematiko. KnjižniMostoviTM Družinske spletne knjižnice niso kritiške knjižne ocene, temveč praktično uporabni, življenjski povzetki prebranih knjig.

Če želite izvedeti več o tem, obiščite www.familyresourcelibrary.org.

Related Topics: Parenting, Women's Articles

Report Inappropriate Ad