MENU

Where the world comes to study the Bible

27. Recenzija -- Drznite si disciplinirati – nova izdaja

Avtor: dr. James Dobson

Leto izdaje: 1970, 1992

Založba: Tyndale House Publishers, Inc

Število strani: 251

Avtorjeva spletna stran: http://www.focusonthefamily.com

Jezika: angleški, češki

To knjigo morate prebrati, če …

se želite naučiti učinkovitega in ljubečega discipliniranja otrok. Ob spodbudnih besedah dr. Dobsona se boste naučili, kako postavljati meje v svojem domu.

Na kratko

Avtor v knjigi razlaga, kako lahko z zdravorazumsko vzgojo otroke blago discipliniramo ter jim s podkrepljevanjem privzgajamo pozitivno vedenje in jih odvajamo od negativnega vedenja. Knjiga pomaga tudi učiteljem pri reševanju težav z učenjem in disciplino v šolskem okolju.

Ključne misli

Ljubeča disciplina, če jo pravilno izvajamo, deluje. Med discipliniranjem in kaznovanjem je razlika: discipliniranje je usmerjeno proti vedenju, kazen proti storilcu. Besedno nagrajevanje je odlična stvar; starši naj ne pozabljajo otroku povedati, kako radi ga imajo, in krepko pohvaliti želeno vedenje. Drugače rečeno, neželeno vedenje preprosto spreglejte. Resno discipliniranje, kot je šeškanje, je umestno le, kadar otrok staršu zavestno kljubuje, nikakor pa ne v primeru otročje neodgovornosti.

Drugi del knjige je namenjen učiteljem/vzgojiteljem in govori o tem, kako v učilnici vzpostaviti disciplino in strukturo, ki učitelju omogoča od učencev zahtevati določena vedenja. Eden od namenov izobraževanja je otroke pripraviti za odgovornosti pozneje v življenju (pravočasnost, domače naloge, pripravljenost na pouk, dobri medsebojni odnosi, vztrajanje do dokončanja dela itn.)

Od branja k dejanjem

Zdravorazumska vzgoja otrok:

Ključni dejavnik je privzgajanje spoštovanja do staršev.
Najprimernejše obdobje, da utrdite svoj položaj, je v času, ko je vaš otrok še kobacač; blago, a vztrajno si zagotovite vodstveni položaj. Na kljubovalni »Nočem!« ali »Tiho bodi!« se ne odzovite kar takoj s šeškanjem. Če si pravilno interpretirate otrokovo sporočilo, ki tiči za njegovim negativnim vedenjem, lahko otroka primerno disciplinirate in sledite cilju: ohraniti otrokovo spoštovanje.

Najboljša priložnost za pogovor je po discipliniranju.
Otrok takrat od vas želi zagotovilo, da ga imate še vedno radi; objemite ga in mu pokažite, da ne zavračate njega, temveč le njegovo vedenje.

Otroka obvladujte brez godrnjanja (to je izvedljivo!).

Otrok ne zasipajte z materialnimi stvarmi. »Če nikoli ne dovolite, da bi otrok po čem hrepenel, ne more občutiti veselja, ko to končno prejme.« Str. 45

Vzpostavite ravnotežje med ljubeznijo in disciplino.
Poskrbite, da bo otrok vedel, kdo je glavni; pokažite mu, da ga imate radi; bodite do njega spoštljivi in dostojanstveni in od njega zahtevajte prav tak odnos do vas samih.

Še ena tema, o kateri govori dr. Dobson v svoji knjigi, je t. i. zakon podkrepljevanja. Trdi, da se bo »vedenje, ki doseže želene posledice, ponavljalo«. Vse nas motivira tisto, kar nam je prijetno; ta načelo je lahko koristno orodje za privzgajanje odgovornega vedenja. En način je uporaba nagrad; a nagrado je treba podeliti hitro. Ni treba, da so nagrade materialne stvari; vedenje lahko podkrepimo s čimer koli prijetnim (npr. s pohvalo). Vse, kar je otroku všeč, lahko služi kot podkrepitev. Otroci so si tako različni, da nekdo potrebuje le strog pogled, da bi se zavedel, kdo je glavni, medtem ko pri kom drugem zaležejo le energični in celo boleči disciplinski ukrepi.

Kadar discipliniranje spodleti, so razlog ponavadi napačni disciplinski ukrepi. Za neuspeh je nekaj osnovnih razlogov. Največja težava je redko in nenavadno discipliniranje. Starši morajo biti pri discipliniranju otrok vztrajni in dosledni. Zgodi se lahko tudi, da je otrok preprosto bolj trmast od starša – in to oba vesta.

Ločimo lahko tri posebnosti otrok, zaradi katerih otroci pri učenju mogoče ne morejo držati koraka z vrstniki. Otrok mogoče nekoliko zaostaja v razvoju; v tem primeru pomaga, če ga zadržimo še eno leto v istem razredu. Nekateri otroci se ne morejo učiti tako hitro kot vrstniki. Pomagamo jim lahko tako, da jim na primer omogočimo individualno učenje branja, jih varujemo pred bolečino neuspeha in se nenehno zavedamo, da uspeh rodi uspeh. Spet drugim otrokom primanjkuje samodiscipline, da bi se lahko motivirali k uspešnemu delu. Takšnega otroka motivirajte tako, da mu postavljate cilje s pozitivnimi podkrepitvami.

Pomembni navedki

»Hladni in strogi starši lahko otrokom škodujejo za vse življenje.« Str. 12

»Odnos starš-otrok je za otroka prva in najpomembnejša oblika socialne interakcije.« Str. 18

»Starševa demonstracija avtoritete gradi spoštovanje bolj od katerega koli drugega procesa.« Str. 35

»Discipliniranje najstnikov naj vključuje izgubo privilegijev, finančne odtegljaje in druge nefizične ukrepe.« Str. 72

»Besedno podkrepljevanje je lahko za človeka najmočnejši motivator.« Str. 92

»… koristna formula za obvladovanje otrok in najstnikov: svoje želje čim bolj podkrepite z argumenti. Najmanj učinkovita motivacija pa je vaša jeza /…/«

Razno

Iz 11. poglavja: Trenutki za mamo:

rezervirajte si nekaj časa samo zase – na prednostni seznam uvrstite tudi sami sebe.

Ne živcirajte se zaradi stvari, ki jih ne morete spremeniti.

Velikih problemov ne rešujte pozno zvečer; takrat se vse zdi težje rešljivo, sprejete odločitve pa so pogosto bolj čustvene kot razumske.

Poskusite si narediti seznam; seznam stvari, ki jih je treba opraviti, precej pripomore k naši sproščenosti.

Prosite za pomoč Boga; vse odgovore na vprašanja starševstva lahko najdemo v molitvi in osebni prošnji Bogu, našemu Stvarniku.

Kako je knjiga vplivala na moje starševstvo

Zdaj imam orodje, ki mi pomaga vzgajati otroke v discipliniranem in ljubečem okolju. Ne bojim se jih več disciplinirati ali jih (po potrebi) našeškati, saj vem, da vsa ljubezen in vsi lepi skupni trenutki pripomorejo k temu, da to discipliniranje samo še krepi naše medsebojne vezi. Zdaj vem tudi, kako lahko s podkrepljevanjem spodbujam pozitivno vedenje.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad