MENU

Where the world comes to study the Bible

31. Recenze knihy -- Co potřebuje každá matka

Autor: Elisa Morganová a Carol Kuykendallová

Rok vydání: 2006

Vydavatel: Zondervan

Počet stran: 229

Webová stránka autora: http://www.MOPS.org

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte hodně práce s výchovou dětí a ptáte se, kde najít čas na udržování přátelských vztahů a na svůj osobní rozvoj.

„V kostce”…

Být matkou je důležité povolání – formuje náš svět, naše rodiny a nás samé. „Pokud chceme být těmi nejlepšími matkami, naučíme se poznávat a uspokojovat své vlastní potřeby.“ (Str. 25) Těmito potřebami jsou: identita, růst, vztahy, pomoc, perspektiva a naděje.

Hlavní myšlenky…

„Potřebujeme se vidět tak, jak nás vidí Bůh. To je naše pravá identita…“ (str. 42)

„Milost znamená, že nemohu udělat nic pro to, aby mě Bůh miloval více, ani nic pro to, aby mě miloval méně.“ (Phillip Yancey, str. 41-42)

„Potřebujeme se držet Ježíše a tišit všechen svůj hlad v něm. Pamatujte na to, když nevíte co dřív, snažíte se o sto šest a začíná vás opět přemáhat pocit prázdnoty. ,Chci tohle… a tohle… a tohle…’ Chci tebe, Ježíši. Naplň mě. Ukaž mi. Pomoz mi. Veď mě.“ (str. 209)

To největší, co můžeme pro své děti udělat, je se za ně modlit. „Při modlitbě se připojujeme k Bohu vesmíru, který disponuje nekonečně větší mocí než všechno ostatní, co může svět postavit našim dětem do cesty.“ (str. 215-216)

Kroky…

Maminky „potřebují růst jako osobnosti, rozvíjet své nadání a schopnosti… a také posilovat svůj charakter…“ (str. 62)

„Když druzí lidé uvidí, jak sebejistě reagujete a používáte své vrozené obdarování i osvojené schopnosti, povzbudí je to, aby objevovali způsoby, jak zlepšit svůj vlastní život a vztahy.“ (str. 64)

Rozvíjejte intimitu se svým manželem tím, že: (1) mu budete klást otázky, jako např. co je jeho největším životním snem nebo jakými třemi adjektivy by chtěl, aby ho druzí lidé popsali; (2) mu budete naslouchat a přitom potlačovat své nutkání kritizovat nebo hodnotit; naslouchejte mu a přijímejte všechno, co slyšíte, protože to odráží něco z osobnosti člověka, kterého milujete; (3) budete jednat podle toho, co ho slyšíte říkat; (4) budete ochotné se v případě potřeby změnit; (5) budete odpouštět; nosit v sobě zášť je na překážku intimitě.

Citace…

„Perspektiva spočívá v tom, že nevidíme jen danou chvíli, ale bereme v úvahu život jako celek.“ (str. 161)

„Na čem vám jako matce skutečně záleží? Na uklizeném domě, nebo laskavém srdci? Na návycích, nebo hodnotách vašich dětí? Na jejich vzhledu, nebo na jejich postojích a činech?“ (str. 166)

„Vychutnávejte si okamžiky tohoto období, které se už nikdy nevrátí. Máme sklony čekat na to, až se náš život zlepší, zatímco se ve skutečnosti mění. Pokud se vám zdá trávník na druhé straně vašeho plotu zelenější, důvodem může být to, že neinvestujete svůj čas a energii do svého vlastního trávníku. Žijte v přítomnosti.“ (str. 169)

Statistiky a zajímavá fakta…

Průzkum mezi matkami odhalil, že jejich největší potřebou je perspektiva a naděje.

Různé…

Kniha obsahuje různé užitečné úkoly pro děti odpovídající jejich věku (například dvou- a tříleté děti mohou pomáhat s krmením domácích mazlíčků, sklízet si hračky, utírat stůl, zametat smetáčkem a skládat utěrky).

Kniha dále obsahuje tipy na různé hry pro předškoláky zaměřené na úklid (například své dítě požádejte, aby vám pomohlo posbírat nejprve všechny červené hračky, potom hračky modré nebo ve tvaru čtverce atd.; při úklidu si společně zazpívejte; domluvte se, že úklid potrvá deset minut; požádejte dítě, aby si ustlalo jednu stranu postele, zatímco vy ustelete druhou).

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Kniha mě povzbudila k tomu, abych objevila své obdarování a rozvíjela se jako osobnost i v době, co jsem doma s dětmi, místo abych s tím čekala na později. Díky tomu se ze mě stane lepší manželka a matka.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad