MENU

Where the world comes to study the Bible

17. Recenze knihy -- Jak vychovávat děti k pravé velikosti

Autor: Tim Kimmel

Rok vydání: 2006

Vydavatel: W Publishing Group

Počet stran: 220

Webová stránka autora: http://www.familymatters.net

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete vychovat děti, které budou velké v Božích očích, a nejen úspěšné podle měřítek světa.

„V kostce”…

Učte své děti sloužit Bohu a druhým lidem zde na zemi a Bůh je jednoho dne bohatě odmění v nebi.

Hlavní myšlenky…

Naučte se připravovat své děti na pravou velikost tím, že jim pomůžete zodpovědět tři zásadní otázky:

1) Jaké bude jejich životní poslání?

2) S kým stráví svůj život?

3) Kdo bude jejich pánem?

Kroky…

Buďte svým dětem příkladem v tom, jak vypadá ryzí víra v Boha a skutečný zájem o druhé lidi.

Učte je vracet životu mnohem víc, než od něj dostávají.

Citace…

„Pokud bude cílem vašich dětí cokoli menšího než velikost, unikne jim celý smysl jejich života,“ říká autor Tim Kimmel. „Když nepotřebujeme všechno to, co nám svět nabízí, je mnohem příjemnější v něm žít.“

Statistiky a zajímavá fakta…

Tato kniha obsahuje v závěru každé kapitoly seznam „Deseti způsobů, jak…“, který se mi velmi líbí! Nabízí praktické tipy z různých oblastí. Jednou z nich je Deset způsobů, jak být skvělým členem rodiny:

1) Každý pomáhá každému, a to stále a tak, jak je potřeba.

2) Buďte vstřícní, pozitivní a povzbuzujte se.

3) Pamatujte, že slova „prosím“ a „děkuji“ nejsou jen projevem dobrého vychování; jsou vizitkou vděčného srdce.

4) Užívejte si co nejvíc zábavy, ale ne na úkor někoho jiného.

5) Každý týden se jako rodina snažte strávit co nejvíc času u společného jídla. O polovinu tak snížíte možnost, že vaše děti začnou kouřit nebo brát drogy, a zdvojnásobíte šanci, že budou mít na vysvědčení jedničky!

6) Respektujte prostor a věci druhých členů rodiny. Pokud něco chcete, požádejte o to a s největší pravděpodobností to dostanete.

7) Zachovávejte rodinné tradice a snažte se oslavovat všechny narozeniny, svátky a hlavní životní události.

8) Chraňte morálku a bezúhonnost všech blízkých osob. Buďte citliví v tom, jak komunikujete, na co se díváte a koho vodíte do rodinného kruhu.

9) Buďte vždy připraveni podpořit člena rodiny, který se necítí dobře, ať už z důvodu nemoci, zranění, selhání, odmítnutí nebo ztráty odhodlání.

10) Počítejte s tím, že Pán Ježíš se z „moci úřední“ účastní každého detailu vašeho rodinného života. Dbejte na to, aby se u vás vždy cítil jako doma a bylo mu příjemné, co se u vás děje.

Seznam „Deseti způsobů, jak…“ dále zahrnuje témata: Jak být skvělým zaměstnancem, …pěstovat v srdci dětí správný postoj k Bohu, …být skvělým členem týmu, … být skvělým spolužákem, …být skvělým přítelem, …být skvělým sousedem, …učit děti dávat přednost Bohu, …být skvělým členem církve, …pomáhat svým dětem vytěžit co nejvíc z organizovaného sportu.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Posunula mé hodnoty správným směrem. Žijeme ve velmi soutěživé společnosti a máme pocit/ očekáváme, že našim dětem se musí ve všem dařit a že musí být úspěšné. Kniha mi pomohla nesoustřeďovat se na srovnávání s druhými a definovat, co si přeji pro své děti nejvíc aby byly velké v Božích očích!

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad