MENU

Where the world comes to study the Bible

25. Recenze knihy -- Dětí a pět jazyků lásky

Autor: Gary Chapman & Ross Campbell, M.D.

Rok vydání: 2002 (1997)

Vydavatel: Návrat domů, Praha ČR, http://www.navrat.cz (Moody Press, Chicago)

Počet stran: 169 (189)

Webová stránka autora: http://www.5lovelanguages.com

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte zájem naučit se projevovat svému dítěti upřímnou lásku tak, aby ji dokázalo pochopit a přijmout. Protože láska je nejzákladnější potřebou každého dítěte, potřebujeme zjistit, jakým způsobem naše dítě lásku přijímá a naučit se ho tímto způsobem milovat. Tento proces pomůže lépe a efektivněji zvládnout prosazování disciplíny i proces učení.

„V kostce“…

Láska pomáhá dítěti rozvíjet zdravé sebevědomí. Díky ní se děti naučí ovládat svůj vztek, rozvíjet sociální dovednosti a rovněž své nadání. Tato kniha popisuje pět základních jazyků lásky a rovněž způsob, jak zjistit, který z nich je ten hlavní pro naše dítě a který pro vás. Naučíte se adekvátně reagovat na potřeby svého dítěte a dosáhnout porozumění v oblasti vyžadování disciplíny, procesu učení, projevů vzteku či potřeby povzbuzení.

Hlavní myšlenky…

Pět jazyků lásky zahrnuje:

Dotyky – všechny děti potřebují fyzický kontakt, některé ho však vyžadují více. Pro malé děti mají velký význam vaše polibky, objetí a chování na klíně. U starších dětí lze projevit kontakt např. zápasem se synem na podlaze či poplácáním po zádech, objetí dcery po návratu ze školy či při jejím odchodu za kamarády.

Povzbuzení – děti hluboce věří tomu, co říkáme. Pokud nemají dostatek povzbuzujících slov nebo pravidelně neslyší slova „mám tě rád/a“, pak některé děti nepocítí lásku, ani když jim ji budete projevovat jinými způsoby. Slova „mám tě rád“ nejsou totéž jako slova chvály za dobře vykonaný úkol. Tato slova však znamenají pochvalu a uznání osobnosti dítěte a jeho výsledků. Častá nahodilá chvála bez reálného vztahu ke konkrétnímu činu může pro dítě, které vnímá lásku skrze slova, vyznít jako prázdné lichocení. Buďte proto při používání slov opatrní a pravdiví – pomůže vám to vést dítě k projevu upřímné lásky.

Kvalita stráveného času – vaše plná pozornost – je darem pro vaše dítě. Projevujete tím, že je dítě pro vás důležité a rádi s ním trávíte čas. Můžete si zahrát nějakou hru nebo zajít společně na oběd. Od rodičů to vyžaduje obětování vzácné komodity – času – aby strávili čas sami se svým dítětem. Je-li kvalita času hlavním jazykem lásky vašeho dítěte, pak tu existuje nebezpečí, že nebude-li společně strávený čas dostatečně kvalitní, tedy nebudete-li dítěti věnovat plnou pozornost, dítě vycítí, že ho nemáte doopravdy rádi.

Dárky – každý rád dostává dárky, ale dítě, které se cítí nejvíce milováno právě prostřednictvím dárků, bude své speciální dárky uchovávat na speciálním místě a nikdy se nezapomene ostatním zmínit, od koho je dostalo. Takové dárky většinou nejsou ani příliš drahé ani příliš velké. Není dobré kupovat dětem cokoli a kdykoli, dbejte na to, aby váš dárek skutečně odrážel vaši náklonnost. Zároveň nezapomeňte projevovat svou lásku prostřednictvím ostatních jazyků lásky. Vaše dárky tak vaši upřímnou lásku ještě prohloubí.

Servis – rodičovství zahrnuje mimo jiné i dostatečný „servis“, který však není čistým projevem lásky, ale spíše povinnosti. Děti, kterým se dostává lásky prostřednictvím „servisu“, pociťují rodičovskou lásku tehdy, když pro ně rodiče dělají věci, které samy nezvládnou nebo které zvládají jen s velkými obtížemi.

Kroky…

Objevení hlavního jazyka lásky vašeho dítěte nějakou dobu trvá. Malé děti stále experimentují s různými způsoby přijímání a projevování lásky. Je třeba používat všech pět jazyků lásky a současně vyprofilovat ten, který je pro vaše dítě hlavní.

Pozorujte, jak vám dítě projevuje lásku.

Pozorujte, jak dítě projevuje lásku druhým.

Naslouchejte tomu, co dítě nejčastěji vyžaduje.

Všimněte si, na co si dítě nejčastěji stěžuje.

Dejte dítěti na výběr mezi dvěma variantami (dvěma jazyky lásky).

Dítě je nutné v lásce vycvičit. Při tom je nutné si uvědomit, že děti neustále testují naši lásku svým chováním. Zeptejte se tedy sami sebe, co vaše dítě potřebuje, když se nechová podle vašich představ. Vaším cílem není jen korigovat jeho projevy, ale vést ho ke správnému chování, správným volbám, vyjadřování pochopení a projevování nesobeckosti.

Citace…

„…používání hlavního jazyka lásky pomáhá dítěti pocítit, že je milováno. Když se vaše dítě cítí milováno, když je jeho emoční nádoba plná, bude vnímavější vůči rodičovskému vedení ve všech oblastech života.“ (str. 97)

„Naučíme-li se my, rodiče, používat hlavní jazyk lásky svých dětí, i když se může lišit od toho našeho, ukazujeme jim nesobecký způsob, jak přinášet užitek ostatním.“ (str. 98)

Různé…

-Dbejte na to, abyste v jednání s dítětem používali jeho hlavní jazyk lásky předtím i poté, co korigujte jeho chování či jej trestáte.

-Vstřícný a láskyplný vztah mezi rodičem a dítětem je základem dětské chuti a schopnosti učit se, protože aby se dítě mohlo dobře učit, musí být emocionálně vyzrálé příslušně svému věku. Rodiče mají na emocionální růst svého dítěte největší vliv a mohou svým dětem poskytnout výhodu v učení tím, že naplní jejich nitro láskou, a to právě tím konkrétním způsobem, jakým jejich děti lásku přijímají.

-Vztek a láska spolu úzce souvisí. Musíme si uvědomit, co je vztek a jak ho přiměřeně zvládnout, abychom dokázali své děti naučit totéž. Vztek představuje pro naše dítě základní životní hrozbu, a pokud se ho nenaučí dobře zvládat, může jej poškodit nebo úplně zničit.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Když se mé děti špatně chovají, tak se namísto okamžitého potrestání snažím ujistit, že dělám vše pro to, abych je přesvědčila o své náklonnosti tím, že používám jejich jazyky lásky. Sama sobě pak kladu otázku, co asi mé děti potřebují, že se takto chovají.

Pokud jde o mou nejstarší dceru, potřebuje cítit lásku skrze společně strávený čas a někdy i skrze dárky. Pokud s ní netrávím dostatek času, vzdoruje mým rodičovským radám a vymezuje se i vůči disciplíně a nápravě.

Mé nejmladší se dostává lásky prostřednictvím slov a někdy i fyzického kontaktu, protože jsou jí teprve čtyři roky. Kdykoli musím uvést na pravou míru její chování, vždy dbám na to, abych ji objala před pokáráním i po něm a zdůraznila jí, že ji mám ráda a děkuji jí za to, že poslouchá, co jí říkám a snaží se podle toho chovat.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad