MENU

Where the world comes to study the Bible

24. Recenze knihy -- Sourozenecké konstelace

Autor: Dr. Kevin Leman

Rok vydání: 1998

Vydavatel: PORTÁL, s.r.o. (Revell, divize Baker Publishing Group)

Počet stran: 224 (351)

Webová stránka autora: http://www.drleman.com

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete rozumět sourozenecké konstelaci, aby vám to pomohlo v osobních vztazích, v manželství, rodičovství a světě obchodu.

„V kostce”…

„Sourozenecká konstelace je vědou o porozumění vašemu místu v rodinné posloupnosti.“ (str. 14) Vaše sourozenecká konstelace ovlivňuje váš život a pomáhá porozumět vám samým a vyřešit vaše problémy.

Hlavní myšlenky…

 • Rodiče mají tendenci se příliš ztotožnit ve stejné sourozenecké konstelaci, kterou s daným dítětem sdílí. Toto může způsobit, že rodič má pak na dítě příliš vysoké nároky či ho rozmazluje.
 • „Jestliže jsou rodiče autoritáři, kteří mají příliš vysoké a nerozumné nároky na své první dítě, mohou své dítě změnit na rebela, který místo toho, aby bylo premiantem třídy, což je pro prvorozené typické, pokazí, co se dá jen proto, aby pokazilo plány svých perfekcionistických rodičů.“ (str. 55)
 • Jestliže máte soudržnou rodinu, zacházejte s ní jako s malým podnikem. Pořádejte pravidelná setkání na nichž se každý posadí a bude diskutovat o tom, jak jeho chování ovlivňuje ostatní členy rodiny a jestli jejich chování způsobuje problémy, jak mohou své chování změnit.
 • Prvorození musí „rozpoznat rozdíl mezi beznadějnou snahou o dokonalost a mezi uspokojením, které přináší snaha o výtečnost.“ (str. 117)
 • Děti si vytvářejí životní téma, které je osobním mottem či sloganem, které si dítě podvědomě opakuje a kterému věří celým svým srdcem. Nikdo není naprosto tím, co mu říká jeho životní téma, neboť každý má možnost toto své životní téma měnit.
 • Rodiče jsou obvykle buď autoritářští či příliš permisivní ve svém rodičovském stylu.
 • „Autoritativnost se zakládá na pokřivené myšlence omezení – čím více omezení, tím lépe.“ (str. 253)
 • „Permisivnost se zakládá na pokřivené myšlence lásky“ (str. 253), která tvrdí, že vše, co musíte udělat, je jen milovat své dítě a vše bude v pořádku.
 • Lepším stylem rodičovství je autoritativní rodičovství, v němž rodiče užívají techniky ukázňování zaměřené na jednání. „Ukázňování by mělo odpovídat přestupku. Například, dítě zneužívá svého kapesného. Když dítě požádá o více peněz před koncem týdne, prostě mu řeknete, „Promiň, musíš si to zaplatit ze svého kapesného a jestli ti z něho už žádné peníze nezbývají, budeš muset počkat do neděle.“ (str. 266) „S ukázňováním založeným na realitě rodiče nikdy nechtějí trestat, vždy chtějí ukázňovat, trénovat a učit.“ (str. 260)

Kroky…

 • Ukázňovat děti je nejlepší způsob, jak je milovat.
 • Jestliže dáte svému dítěti výprask, měli byste být sami pod kontrolou, ne rozzlobeni a vždy poté řekněte svému dítěti, proč jste ho potrestali. Po výprasku dítě držte, řekněte mu, jaké chování očekáváte v budoucnu a naslouchejte mu, abyste zjistili, proč se dítě chovalo tak, jak se chovalo. „Oprávněným důvodem k výprasku je situace, kdy je ohrožena bezpečnost dítěte – když opakovaně trvá na chování, které je nebezpečné, jako například vběhnutí do silnice.“ (str. 259)
 • Typy, jak vychovávat prvorozené děti a jedináčky:
 • „Hledejte způsoby, jak ukázat svému dítěti, že jste člověkem, že rozumíte, že dítě není dokonalé a že jeho chyby nejsou koncem světa. Vždy, když toto děláte, pomáháte svému prvorozenému dítěti či jedináčkovi stát se menším perfekcionistou, který by rostl pro rákosku a byl veden očekáváními, která jsou naprosto mimo lidské možnosti.“ (str. 285)
 • Když přivezete své druhorozené dítě domů z porodnice, ať vám vaše prvorozené dítě pomůže s péči o svého sourozence (prvorozené dítě může pomoci například při krmení a s přebalováním).
 • Nedovolte svému prvorozenému dítěti, aby vás zmanipulovalo k tomu, aby mělo zvláštní výhody či aby si zvyklo předvádět hysterické scény.
 • Všechny děti potřebují spíše povzbuzení než pobízení. „Naučte se prostě jen podržet své dítě v situaci, kdy má problém. Prostě jen řekněte, „Vše bude v pořádku. Co se děje?…Chceš, abych ti pomohl?“ (str. 283)
 • Nesrovnávejte své děti.
 • Dejte svým dětem dostatek času mezi čtyřma očima.
 • Typy pro výchovu dětí, které se narodili jako věkově prostřední sourozenci:
  • „Uvědomte si, že hodně dětí, které se narodily jako věkově prostřední sourozenci, se vyhýbají sdílení svých pocitů. Když se vaše dítě takto vyhýbá vyjadřování svých citů, vyhraďte mu čas k promluvě, který bude určen jen vám dvěma.“ (str. 319)
  • „Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se vaše dítě cítilo být významným.“ (str. 319) Ptejte se ho na jeho názor či mu dovolte, aby činilo určitá rozhodnutí.
  • Dovolte svému dítěti, aby mělo každý den či každý týden svá obvyklá privilegia. Ať je to zcela určitě něco, co bude výlučné jen pro toto dítě.
 • Typy pro výchovu nejmladšího dítěte:
 • Ať má vaše dítě dostatek povinností v domácnosti.
 • Ať dítě dodržuje rodinná pravidla.
 • „Náležitě oceňujte úspěchy vašeho nejmladšího dítěte a vystavujte jeho slohové práce a kresby“.
 • Velmi brzy začněte svému nejmladšímu dítěti předčítat (už v šesti měsících věku).

Citace…

 • „Ti, jejichž ukázňování vychází z reality, činí své děti zodpovědnými za jejich jednání, ať jde o jakékoli jednání a tím svým dětem pomáhají učit se na základě zkušenosti…v každém případě jsou děti zodpovědné za to, co dělají.“ (str. 260)
 • „Způsob, jakým rodiče přistupují ke svým dětem, je stejně tak důležitý, jako jejich sourozenecká konstelace, věkový rozestup mezi nimi, pohlaví a fyzické či mentální rysy. Hlavní otázkou je: Bylo prostředí, které rodiče zabezpečili, plné lásky, přijetí a vřelosti nebo bylo plné kritičnosti, vlažnosti a odstupu?“ (str. 338)

Statistiky a zajímavá fakta…

 • „Při věkovém rozestupu pěti až šesti let zakládá další dítě „novou rodinu“ Při rozestupu od sedmi do deseti let (či více), se další dítě stane quasi-jedináčkem…“ (str. 22)
 • Prvorozené dívky, které vyspívají s velmi kritickým otcem jsou často přísné sami k sobě a často se vlastním přičiněním dostávají do nebezpečných situací.
 • Prvorozené děti „mají tendenci být svědomití, pečliví, vážní, cílevědomí, důslední, snaží se vyhovět a věří v autoritu.“ (str. 78)
 • Jedináčci mohou být orientováni sami na sebe, neboť se nemusejí dělit se sourozenci.
 • Druhorození vykazují většinou opačné vlastnosti než prvorození.
 • Nejmladší sourozenci často tráví více času se skupinou vrstevníků než ostatní děti rodiny.
 • Nejmladší děti jsou obvykle sympatické, citově založené, tvrdohlavé, rebelující, temperamentní, manipulativní, rozmazlené a netrpělivé, obvykle jsou dobrými obchodníky.
 • „Protiklady se nejen přitahují, ale také jsou v manželství obvykle pro oba prospěšné.“ (str. 217)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Jsem prvorozené dítě, takže mi kniha pomohla se dozvědět více o sobě a o mých tendencích k perfekcionismu. Po přečtení knihy budu své prvorozené dítě (a všechny své děti) povzbuzovat spíše k výtečnosti než dokonalosti. Například, když syn pomáhá s domácími pracemi, nebudu opravovat jeho nedokonalosti, ale prostě mu jen poděkuji za jeho pomoc.

Tato kniha mi také pomohla lépe porozumět tomu, proč můj manžel, který je věkově prostředním sourozencem, často dělá některé věci jinak, než já. Teď to umím ocenit a být vděčná za naše rozdíly.

Také teď rozumím tomu, jak důležité je, věnovat dostatečnou pozornost nejmladšímu dítěti. Je sice jednodušší nejmladší dítě nechat jen tak splynout s rodinou, ale tato tendence může vést k permisivnosti, která pak působí problémy celému systému rodiny.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad