MENU

Where the world comes to study the Bible

26. Recenze knihy -- Cesta k srdci dítěte

Autor: Gary Smalley

Rok vydání: 1999 (1984)

Vydavatel: Samuel (Word Publishing) http://www.samuelcz.com/shop

Počet stran: 176

Webová stránka autora: http://www.garysmalley.com

Jazyk vydání: anglický, český

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Vaše dítě má velké sklony izolovat se od ostatních členů rodiny NEBO se vzteká či trucuje bez zjevného důvodu či déle než jeden, dva dny, ANEBO pokud hledáte nové kreativní nápady, jak vychovávat své adolescenty, motivovat je a učit a vést k zodpovědnosti.

„V kostce“…

Tato kniha mi pomohla porozumět jednomu z mých dětí, kterého se něco dotklo, aniž bychom si toho byli vědomi. Bylo pro něj těžké přijímat naši lásku a komunikovat s námi. Ve svém duchu se uzavřelo vůči nám i druhým lidem, které, jak jsme věděli, mělo rádo. Tato kniha nám ukázala, jak ho v duchu opět otevřít a jak lépe pochopit, co a proč se ho dotklo. V té době mu byly tři roky.

Hlavní myšlenky…

Vychovávejte své děti v otevřeném duchu, láskyplně určujte pravidla a vytvářejte vřelé rodinné prostředí, ve kterém budete žít ve vzájemné blízkosti. Tímto způsobem nejen pomůžete svým dětem získávat sebedůvěru a učit se odpovědnosti, ale také si s nimi vypěstujete naplněný celoživotní vztah.

Čtyři základní typy rodičovství: dominantní (pěstuje v dětech ty nejnegativnější vlastnosti), ledabylé (má sklony poskytovat v nedostatečné míře jak láskyplnou oporu, tak dohled nad dětmi), povolné (vřelé a podpůrné, i když slabé v zavádění a uplatňování pravidel a hranic pro děti), láskyplné a pevné (jasně definuje životní pravidla, hranice a měřítka).

Kroky…

Kniha uvádí 84 způsobů, jak se můžeme negativně dotknout našich dětí: nechápeme správně jejich motivy nebo jsme vůči nim emocionálně necitliví či tvrdí a/nebo nedodržujeme sliby, které se nám zdají bezvýznamné. Pokud je dítě v duchu uzavřené vůči druhým lidem, můžete to poznat podle toho, že vzdoruje, dohaduje se, vyhledává nezdravé vztahy, mluví neuctivě. Pokud jsme v duchu uzavření vůči lidem, nejsme schopni hlubokých vztahů ani komunikace s nimi. Můžeme se uzavřít a začít se izolovat buď od těch, kdo nás zranili, nebo od těch, kteří by nás podle našeho názoru zranit mohli.

5 způsobů, jak dítě v duchu znovu otevřít: buďte něžní, snažte se ho víc chápat, uznejte, že jste se ho dotkli, pokuste se ho pohladit nebo obejmout, poproste ho o odpuštění.

Láskyplně své děti podporujte: Autor konkrétně mluví o aspektech vztahů mezi lidmi, o kterých běžně nepřemýšlíme, např. o bezpodmínečné oddanosti, společném plánování času, dostupnosti pro naše děti, něžném zacházení s nimi a používání očního kontaktu. Autor také pomáhá čtenáři pochopit, jak si mohou členové rodiny lépe vzájemně naslouchat, jak se mohou lépe chápat a jak mohou používat smysluplný dotek.

Navrhované jednoduché hranice pro děti od 3 do 5 let:

1. Budeme poslouchat Boha v souladu s tím, jak chápeme Bibli.

2. Budeme poslouchat maminku a tatínka.

3. Budeme se dobře chovat k lidem i věcem – Božímu stvoření.

Tři způsoby, jak děti motivovat – účinná metoda změny chování:

1. Využijte jejich přirozené sklony – Snažte se pochopit, jakou má vaše dítě osobnost a temperament, a poznejte jeho základní zájmy a vlohy. Když znáte jeho cíle, můžete je využít při četbě, zdravém stravování, setkávání s lidmi atd.

2. Používání principu „soli“ – Staré rčení „Můžete přivést koně k vodě, ale nemůžete ho přinutit pít“ není nutně pravdivé. Pokud zamícháte koni do ovsa sůl, dostane žízeň. Využijte zájmy svého dítěte k tomu, abyste se s ním dělili o to, co mu pomůže dosáhnout úspěchu. Vodítka: jasně formulujte, co si přejete dítěti sdělit, identifikujte nejdůležitější zájmy svého posluchače, podělte se s ním o svou myšlenku jen natolik, abyste vzbudili jeho zájem, za stejným účelem používejte otázky, o důležitou informaci nebo nápad se podělte až poté, co uvidíte, že jste získali zájem a pozornost svého dítěte.

3. Používejte emocionální slovní obrazy – spojovat si emoce buď s reálným nebo imaginárním vysvětlením nám umožňuje navazovat mezi sebou hluboký kontakt. („Cítím se jako modrá barva.“ „Auta se neobejdou bez benzínu, ty se neobejdeš bez jídla.“)

Členové rodiny, kteří jsou si blízcí, se vzájemně uznávají, tráví spolu mnoho času, uplatňují dobré komunikační principy, jsou jeden druhému hluboce oddaní, jsou vysoce nábožensky orientovaní a dokáží se pozitivním způsobem vypořádat s krizí.

Citace…

„Zjistil jsem, že když pozorně sledujeme jeho neverbální projevy, můžeme lépe pochopit, co se děje v nitru našeho dítěte.“ (str. 35)

„Lidé dělají to, co kontrolujete, ne to, co očekáváte.“ Henry Brandt (str. 93)

Statistiky a zajímavá fakta…

Při výchově dětí by měl být kladen důraz ze 45% na strukturu a hranice a z 55% na láskyplný vztah.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Rozhodla jsem se napsat recenzi k této knize, protože principy v ní uvedené radikálně a pozitivně ovlivnily způsob výchovy našich čtyř malých dětí. Od té doby už uplynulo 25 let a mám dojem, že naše dnes už dospělé děti jsou všestrannější právě díky některým principům, které jsme se dověděli z této knihy. Velmi ji proto doporučuji jako vhodný zdroj do vaší domácí knihovny. Jistě bude užitečné se k ní během let jako rodina vracet. Myslím, že tato kniha vám bude mít vždy co říct!

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

Report Inappropriate Ad