MENU

Where the world comes to study the Bible

14. Recenze knihy -- Rodičovství zaměřené na srdce

Autor: Dr. Scott Turansky, Joanne Millerová

Rok vydání: 2005

Vydavatel: David C. Cook

Počet stran: 256

Webová stránka autora: http://www.effectiveparenting.org

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete pomoci svým dětem změnit se nejen navenek, ale i uvnitř. Takové změny jsou trvalé a vedou k rozvoji svědomí. To dětem pomůže v průběhu jejich života rozhodovat se mezi dobrem a zlem.

„V kostce”…

Většina rodičovských strategií se zaměřuje na chování. Děti tak mohou změnit své vnější projevy, ale skutečně se mohou změnit pouze tehdy, když rodiče spolu s Bohem pracují na jejich srdci.

Hlavní myšlenky…

Změna chování vašeho dítěte často funguje jen krátkodobě, aniž by však vedla k proměně jeho srdce do budoucna. Když se rodiče zaměří v disciplíně dětí na srdce, změny v jejich životě budou trvalé.

Bůh mění naše srdce prostřednictvím spasení. Naše chování se mění v důsledku toho, co dělá Bůh v našem srdci.

Děti potřebují vědět, že: Bůh je Stvořitel; Bůh má plán; Bůh všechno ví; Bůh dal svého Syna, aby za nás zemřel; Bůh bude soudit svět.

Děti se učí od rodičů, jak vypadá víra v každodenních situacích, kdy různé tlaky, nepříjemnosti a povinnosti narušují jejich pokoj a radost.

Většina dětí potřebuje pomoci se zpracováním důsledků, které jsou vyústěním jejich nesprávného chování. Pokaždé, když musíte dítě napomenout, si s ním zároveň promluvte a to i v případě drobných přestupků. To učí děti mluvit o problémech. V určitém bodě byste se jich měli zeptat: „Co jsi udělal špatně?

Kroky…

Rodiče potřebují udržovat silný vztah s Bohem. To jim umožní být efektivnější ve vztahu k jejich dětem.

Začněte sledovat srdce svého dítěte. Věnujte pozornost jeho hlubším problémům. Proste Boha, aby vám ukazoval skutečné problémy, kterým váš syn nebo dcera čelí. Obětujte svůj čas a mluvte s Bohem o tom, co vaše dítě v srdci prožívá.

Když vaše dítě zlobí, buďte si vědomi toho, že se něco děje v jeho srdci. To, co se v něm odehrává, se můžeme naučit rozeznávat na základě toho, že mu budeme naslouchat a pochopíme, co je pro něj důležité.

Dejte si za cíl strávit s každým svým dítětem o samotě 10 minut denně nebo jednu až dvě hodiny týdně.

„Až budete naslouchat tomu, co prožívá vaše dítě v srdci, identifikujte cílové oblasti, které vnímáte jako problematické. Chování naznačuje, co se odehrává dítěti v nitru, a proto až rozpoznáte konkrétní slabost, zapište si ji. Můžete si poznamenat projevy, jako je otálení, pýcha, strach, melancholie a pocit zmaru nebo nedostatek sebedůvěry.“ (str. 132)

Každý týden se učte zpaměti biblické verše. Vybírejte si je na základě potřeb, které podle vás vaše rodina má, a diskutujte o nich se svými dětmi.

Citace…

„Děti potřebují rodiče, kteří jsou ochotní hájit, co je správné, vědí, jak vést, a jsou schopní vymezovat pevné hranice. Potřebují maminky a tatínky, kteří jim ukáží správnou cestu a povzbudí je, aby z ní nesešly.“ (str. 52)

„Trest se zaměřuje na spravedlnost; disciplína se zaměřuje na učení. Zatímco trest je třeba si prostě odpykat, disciplína je příležitostí k růstu.“ (str. 184)

„Často se za své děti modlete. Bůh používá vaše modlitby nejen k tomu, aby změnil vaše děti, ale také aby ve vás probudil větší citlivost vůči tomu, co dělá v jejich srdci. Během svého modlitebního času dbejte na to, abyste naslouchali i mluvili.“ (str. 18-19)

„Adolescentní vzpoura nezačíná ve třinácti letech; začíná už mnohem dříve, v srdci malého dítěte.“ (str. 43)

Různé…

„Když selžete, uznejte to. Buďte ve svém růstu příkladem pokory. Totéž požadujte od svých dětí.“ (str. 107-108)

Je důležité být ve vztahu k dětem pevní, ale pokud budete tvrdí nebo rozzlobení, zabrání to vaší vzájemné blízkosti.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Kniha nám říká, že když má vaše dítě zlost, neměli byste se nechat unést svými emocemi a místo toho byste měli být ochotní mu naslouchat. Myslím, že to je důležité, protože je velmi snadné se rozzlobit nebo propadnout frustraci, když děti neuposlechnou. Kniha uvádí, že takové chování je kontraproduktivní. Nasloucháním se ke svým dětem přiblížíte a také vám to umožní řešit danou situaci racionálněji.

Příliš rychlé řešení problémů místo projevené empatie brání rozvoji hlubších vztahů. Často chceme jen vyřešit daný problém a přejít k další věci, ale tím se můžeme ochudit o vzácnou příležitost promluvit si se svými dětmi o tom, co se děje. Pokud vaše dítě zlobí, je důležitější s ním diskutovat než ho pouze napomenout a jít dál.

Je pozoruhodné, jak děti dovedou být transparentní, když si uděláte čas a aktivně nasloucháte tomu, co vám potřebují říct. Většina z nás je velmi zaneprázdněných, a proto pro mě bylo užitečné si připomenout, že bych měla zpomalit a praktickým způsobem se učit aktivně naslouchat svým dětem. Díky tomu se můžeme hodně dozvědět o tom, co se odehrává v jejich životě a srdci.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Men's Articles, Mothers, Parenting, Women's Articles

Report Inappropriate Ad