MENU

Where the world comes to study the Bible

Första Lektionen Försäkran beträffande Evangeliet

Related Media

Introduktion

Eftersom alla troende har ansvar för att dela sin tro med andra, då är det viktigt för varje kristen att ha en klar uppfattning om hela frälsningsplanen. Detta är ännu viktigare för de nyfödda i Kristus. Den följande korta presentationen av Evangeliet har för avsikt att förstärka nyckelämnet samt förse alla med ett hjälpande redskap för en lättare framställning av Evangeliet inför andra troende och deras vandring genom livet som kristna.

Guds Plan till Frälsning

1 Johannes 5:11-12 Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i Hans Son. Den som har Hans Son har livet; den som inte har Guds Son har inte livet.

Det här avsnittet (1 Johannes 5: 11-12) är riktat till alla kristna och innehåller dels försäkran om deras frälsning grundad på Guds vittnesmål och Hans Ord, samt lyfter upp nyckelämnet i själva frälsningen.

Guds Förklaring till Människor: “Och detta är vittnesbördet, att Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i Hans Son.”(vers 11).

Det viktiga budskapet här är: “Den som har Hans Son har livet; den som icke har Guds Son har icke livet.”(vers 12).

Det här avsnittet lär oss följande : Gud gav oss evigt liv och det livet finns i Hans Son, Jesus Kristus. Det enda sättet att få evigt liv är genom att ha Guds Son. Här måste man ställa två viktiga frågor samt besvara dem: Varför är det viktigt att ha Guds Son för att kunna få evigt liv? Hur kan en människa besitta eller ha Guds Son?

Problemet med människans separation från Gud

Gud har bevisat Sin kärlek till oss i Romarbrevet 5:8 genom Hans Sons död. Varför var det nödvändigt för Kristus att dö för oss? För att Bibeln förklarar alla människor för syndiga Vi är alla syndiga. Att “synda” betyder att tappa spåret. Bibeln talar om för oss att vi alla har syndat och gått miste om Guds härlighet , Guds fullkomliga helighet. Med andra ord, våra synder separerar oss från Gud som är fullkomlig helighet (rättrådighet och rättvisa) och därför måste Gud döma den syndige.

Romarbrevet 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Romarbrevet 3:23 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud...

Habackuk 1:13 Du vilkens ögon är för rena för att se på det onda, du som inte tål att skåda på orättrådighet.

Jesaja 59:2 Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte från er, så att Han icke hör er.

Problemet med människornas gärningar och deras futilitet (meningslöshet)

Den Heliga Skriften lär oss att varken dygder, mänskliga gärningar, mänsklig moral eller religiös verksamhet skulle kunna göra oss accepterade av Gud eller skulle kunna föra någon till himmelen. Den moraliske människan, den religiöse, den utan moral eller icke troenden befinner sig alla i samma båt .Alla går miste om Guds Härlighet ( Guds fullkomliga rättrådighet). Efter att ha pratat om den icke moraliske människan, om den moraliske och om den religiöse människan i Romarbrevet 1:18-3:8,tillkännager Paulus för oss att såväl judar som greker, befinner sig under syndans makt, och att “det icke finns en enda rättfärdig människa, icke en enda” (Rom. 3:-10) att alla har syndat och därför gått miste om Guds Härlighet.

Bibelns följande verser kommer att styrka Paulus ord:

Efesierbrevet 2:8-9 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det; 9 det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Titusbrevet 3:5-7 Han räddade oss - inte därför att vi gjorde några rättfärdiga gärningar, utan därför att Han är barmhärtig - och Han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den Heliga Anden. 6 Genom Jesus Kristus vår frälsare, har Han låtit Anden strömma över oss,7 för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.

Romarbrevet 4:1-5 Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom?.2 Om han blev rättfärdig genom gärningar, har han något att vara stolt över. Men inte inför Gud. 3 Ty vad säger Skriften? “Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig”.4 Den som har gärningar att peka på får sin lön icke som en nåd utan som en rättighet. 5 Den däremot som står utan gärningar men tror på Honom som gör syndaren rättfärdig han får sin tro räknad som rättfärdighet.

Inga mänskliga dygder kommer ens i närheten av Guds godhet. Gud är oändlig eller fulländad rättfärdighet. Därför talar Habackuk 1:13 om för oss att Han aldrig kan ha gemenskap, samhörighet med någon som icke har fulländad rättfärdighet. För att kunna bli accepterade av Gud då måste vi vara lika goda som Han är. Framför Gud, står vi alla nakna, hjälplösa, och hopplösa i oss själva. Inga goda gärningar kommer att föra oss till himmelen, eller ge oss evigt liv. Vad skall vi då göra? Vad är lösningen till det här problemet?

Guds lösning till människans problem

Gud är icke bara fulländad helighet ( vars heliga karaktär vi aldrig kan uppnå genom vara gärningar eller vår rättfärdighet) utan också fulländad kärlek, full av nåd och barmhärtighet

Just på grund av Hans kärlek och nåd, har Han icke lämnat oss utan hopp och en lösning.

Romarbrevet 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss.

Den här är Bibelns Goda Nyhet - Evangeliets budskap. Det är budskapet om Guds egen Sons gåva som blev till människa ( Gud - människan) som levde ett liv utan synd, som dog på korset för våra synder och som blev upplyft ur graven, bevis på att Han var Guds Son.

Romarbrevet 1:4 och genom Sin Andes helighet blev insatt som Guds Son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus vår Herre.

Romarbrevet 4:25 som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.

2 Korinthierbrevet 5:21 Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom Honom skulle bli till ett med med Guds rättfärdighet.

1 Petrusbrevet 3:18 Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog Han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men Han gjordes levande i Anden.

Den viktigaste frågan

På vilket sätt då tar vi emot Guds Son för att kunna komma över avgrunden och få det eviga livet som Gud har lovat oss? Vad är den viktigaste frågan för oss idag?

Johannes 1:12 Men åt de som tog emot Honom gav Han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på Hans namn.

Johannes 3:16-18 Så älskade Gud världen att Han gav den Sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte Sin Son till värden för att döma världen utan för att värden skulle räddas genom Honom. 18 Den som tror på Honom blir icke dömd, men den som icke tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende Sons namn.

På grund av Jesus Kristus fullbordade arbetet på korset, talar Bibeln om för oss följande:

“Den som har Sonen har livet.” Vi kan ta emot Sonen, Jesus Kristus, som vår frälsare genom tro, genom att lita på Kristus och Hans död för våra synder. Bara den här vägen kan vi komma fram till Gud - som en syndare som erkänner sina synder, som förkastar alla former av mänskliga frälsningsgärningar, som har fullständig tillit i Kristus och frälsningen som följd.

Om du har bestämd dig att ta emot Kristus som din Frälsare, då skulle du kanske vilja uttrycka din tro i Kristus med en liten bön som den som följer:

Käre Gud, jag vet att jag är en syndare och att ingenting jag gör kan föra mig till himmelen eller ge mig evigt liv. Jag tror på att Jesus Kristus dog för mig och återuppstod från de döda. Jag tar emot Honom i det här ögonblicket och betraktar Honom som min Frälsare och min enda väg till himmelen. Jag tackar dig för att Du gav mig evigt liv genom min tro på Din Son. I Jesus Kristus namn, Amen

Related Topics: Soteriology (Salvation), Evangelism

Report Inappropriate Ad