MENU

Where the world comes to study the Bible

บทนำ

เราคงไม่พร้อมจะเรียนพระธรรม 1ซามูเอลจนกว่าจะได้อ่านผู้วินิจฉัยเสียก่อน ช่วงเวลาในยุคผู้วินิจฉัยนับ เป็นวันคืนอันมืดมิดของชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงไถ่คนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในประเทศ อียิปต์ เป็นเพราะการไม่เชื่อฟัง คนอิสราเอลรุ่นแรกจึงหมดโอกาสที่จะเข้าไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา คนรุ่นต่อมาได้เข้าสู่ดินแดนคานาอันภายใต้การนำของโยชูวา พวกเขาตั้งมั่นอยู่ในความดี จนกระทั่ง โยชูวาสิ้นชีวิตลง หลายอย่างก็เริ่มตกต่ำ แล้วชนชาติอิสราเอลก็ตกอยู่ภายใต้วัฎจักรของพระพร และ การตีสอนอีกครั้งเมื่อเริ่มดื้อดึงและก่อการกบฎ เมื่อใดที่อิสราเอลขาดการเชื่อฟัง พระเจ้าจะทรงให้ตก อยู่ภายใต้เงื้อมมือของศัตรู แต่เมื่อกลับใจและวิงวอนเรียกให้พระองค์ช่วย พระองค์ก็ทรงส่ง "ผู้วินิจฉัย" มาช่วย แต่เมื่อผู้วินิจฉัยสิ้นชีวิตลง คนอิสราเอลก็พร้อมจะกลับไปสู่หนทางบาปอีก ดูเหมือนวัฎจักรนี้จะ ไม่มีวันสิ้นสุด

หลังจากอ่านพระธรรมผู้วินิจฉัย เราอาจสรุปได้ว่าปัญหาน่าจะมากจากการที่ชนชาติอิสราเอลขาดกษัตริย์ เป็นผู้นำ “ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ ” (ผู้วินิจฉัย 21:25) ใน พระธรรม 1 ซามูเอลชาวอิสราเอลจะได้มีกษัตริย์ตามที่พวกเขาต้องการ ซาอูลกษัตริย์องค์แรก จะเป็น กษัตริย์ในแบบที่คนอิสราเอลต้องการ และสมควรสำหรับชนชาตินี้ กษัตริย์องค์ต่อมาหลังจากซาอูลคือ ดาวิด ท่านทรงเป็นกษัตริย์ในแบบฉบับของพระเจ้า เป็นผู้ที่ทำตามพระทัยพระเจ้าจนถึงที่สุด พระธรรม 1ซามูเอล บันทึกเรื่องราวอันน่าประทับใจของบุคคลอย่างนางฮันนาห์และซามูเอล อย่างซาอูลและดาวิด มีการ บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ตอนนี้ไว้อย่างน่าสนุกและน่าติดตาม หนังสือจบลงที่การสิ้นชีพของ ซาอูล และดาวิดไม่ต้องหลบหนีจากเงื้อมมือการตามฆ่าของซาอูลอีกต่อไป

เหตุการณ์ในสมัย 1ซามูเอลดูเหมือนเกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้น แต่อันที่จริง การต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนใน ยุคนั้นก็ไม่แตกต่างไปจากยุคนี้สักเท่าใด ถ้าเราปรารถนาจะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าในโลกอันแสน ตกต่ำเช่นนี้ มีหลายวิธีที่เราสามารถเรียนจากชาวอิสราเอลเหล่านี้ในอดีต มีบทเรียนมากมายจากทั้งใน ความสำเร็จและความล้มเหลว เมื่อเราเริ่มต้นเรียน ขอให้เราเรียนด้วยความคาดหวัง ด้วยการทูลขอให้ พระเจ้าเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำกับบุคคลต่างๆเหล่านี้ในอดีต ขอให้หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนเราให้เป็นผู้ที่แสวงหาทำตามพระทัยพระเจ้าจนถึงที่สุด

Related Topics: Introductions, Arguments, Outlines

Report Inappropriate Ad