MENU

Where the world comes to study the Bible

Jarida La Mchungaji Wa Net, Swa Ed, Toleo La 2, Msimu Wa Baridi 2012

Msimu Wa Baridi Toleo La 2012

Imetolewa na…
Dk. Roger Pascoe, Rais,
Taasisi ya Mahubiri ya Kibiblia
Cambridge, Ontario, Canada

The Net Pastor's Journal

“Kuimarisha Kanisa katika Mahubiri ya Ki-Bibilia na Uongozi”

Utangulizi

Hii ndio toleo la pili la Jarida la Wachungaji la NET. Tunatumai kuwa nakala juu ya huduma mbali mbali za kichungaji zinasaidia kwa huduma yako na zinakutia moyo

Dhamira yetu hapa katika Taasisi ya Ufundishaji wa Kibinadamu ni kuimarisha kanisa katika mahubiri ya Kihistoria na Uongozi na tunatumai kuwa uchapishaji huu wa Kielektroniki utafanya hivyo tu tunapojaribu kufundisha, kusaidia, na kutia moyo watu katika huduma ulimwenguni kote.

Mungu akubariki katika huduma yako kwake. Vifungu hivyo vinaweza kukusaidia kuhubiri kwa uaminifu na kufundisha Neno la Mungu na kuwa chanzo cha msukumo na kutia moyo katika uongozi wako kwa watu wa Mungu.

Sehemu Ya Kwanza: Kuhubiri: Kwanini Tunahubiri?

Na: Dk Roger Pascoe, Rais,

Taasisi ya Mahubiri ya Bibilia,

Cambridge, Ontario, Canada

Katika toleo la mwisho (ya 2011) la Jarida la Wachungaji la NET, tulijadili kuhubiri ni kitu gani. Tulihitimisha kuwa kuhubiri ni kutangaza neno la Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, lengo lake ni kutoa majibu ya kubadilisha kiroho kwa wasikilizaji katika:

1. Kutafsiri kwa usahihi maana yake
2. Kuelezea ukweli wake wazi wazi
3. Kutangaza ujumbe wake kwa mamlaka na
4. Kuhusisha kwa vitendo na maisha ya kisasa

Vitu vikuu vya mahubiri ya bibilia, ni kama ifuatavyo:

1. Ujumbe hupata chanzo pekee katika maandiko. Hii inamaanisha kweli, kwamba mahubiri ya kibibilia yanahitaji kujitolea bila masharti kwa upande wa mhubiri kwamba Bibilia ni Neno la Mungu na, kwa hivyo, ndio mamlaka pekee na chanzo cha kuhubiri.

2. Kifungu cha Maandiko kinaeleweka kupitia uchunguzi wa kina na hufasiriwa kupitia kanuni zilizowekwa vizuri za tafsiri ya bibilia, kwa kuzingatia:

a) Muktadha wa kifungu

b) Muundo wa sarufi ya kifungu

c) Maana ya kihistoria ya maneno

d) Mpangilio wa kitamaduni wa kifungu

e) Maana ya kitheolojia ya kifungu

f) Maana iliyokusudiwa ya mwandishi kama ingekuwa inaeleweka na watazamaji wa asili

3. Ujumbe unakuzwa kwa kuainisha kanuni za wakati ambazo zinafundishwa katika kifungu hicho.

4. Ujumbe unajumuisha:

a) Maelezo ya wazi ya kile kifungu kinavyosema na kinamaanisha nini

b) Uhusishi mzuri wa kifungu kwa maisha ya wasikilizaji wako

Tunapochapisha matoleo ya baadaye ya Jarida hili la Wachungaji la NET, nitakuwa nikishughulika na mambo haya ya mitazamo ya mahubiri ya Bibilia.

Kusudi la jumla tu, na kuhubiri bibilia ni kuwasiliana ujumbe kutoka kwa Mungu unaotokana na Neno la Mungu, Maandiko. Kusudi maalum la mahubiri ya bibilia ni kuwasiliana ni ujumbe maalum unaotokana na maandishi maalum (au vifungu) vya maandiko, ambayo ujumbe huelekezwa kwa hadhira maalum na wito kwa majibu maalum kwa ujumbe huo.

Katika Mhubiri na Mahubiri: Kurekebisha Sanaa hiyo katika Karne ya Ishirini, Kwanini Uhubiri?, JI Packer anasema: “Madhumuni ya kuhubiri ni kuelimisha, kushawishi, na kutoa mwitikio unaofaa kwa Mungu ambaye ujumbe na maagizo yake yamefika... Hatuzungumzii juu ya kupeana somo kutoka kwenye kitabu, lakini tunazungumza kwa ajili ya Mungu na kuwaita watu kwa Mungu “(uk. 9). Ndio maana tunahubiri - kuongea kwa ajili ya Mungu na kuwaita watu kwa Mungu. Inaweza kuwa ujumbe wa kiinjili ambamo injili hutolewa au inaweza kuwa ujumbe wa kujenga kwa mwili wa Kristo. Lakini kusudi la jumla ni kupeleka ujumbe kutoka katika Neno la Mungu kwenda kwa wasikilizaji wako ambao ujumbe unawaleta kukutana uso kwa uso na Mungu.

Kwa hivyo, kujiamini katika Maandiko kuwa Neno la Mungu ndio uti wa mgongo muhimu wa mahubiri ya kibiblia. Ni Neno la Mungu kwamba lazima litafsiriwe kwa usahihi, kuelezea wazi wazi , kuhusisha kwa vitendo, na (kwa sababu ni Neno la Mungu) kutangaza kwa mamlaka na uhakika wa nguvu na uwepo wake wa kudumu.

Neno la Mungu ni la muhimu sana watu wanahitaji kulisikia. Kwa hivyo, mahubiri ya kibibilia ni kile kinachohitajika katika ulimwengu na kanisani. Zingatia maandiko haya ambayo yanazungumza juu ya umuhimu mkubwa na kazi ya Neno la Mungu:

 • Kumbukumbu la Torati 32: 46-47, Neno la Mungu ni “maisha yako”
 • Zaburi 119: 11, Neno la Mungu hutukinga na dhambi
 • Efe. 6:17, Neno la Mungu ni “upanga wa Roho”
 • Warumi 6:17 na Kumb. 27:10, Neno la Mungu linahitaji kujitoa na utii (taz. 2 Thes. 1: 8; 1 Pet. 3: 1; 4:17)
 • Kumbukumbu la Torati 30: 15-16, Neno la Mungu huamua maisha na utakatifu
 • Kumbukumbu la Torati 8: 3, Neno la Mungu linatupa chakula na kutulisha (taz. Mathayo 4: 4)
 • Warumi 10:17, Neno la Mungu ndilo njia ya imani
 • Ebr. 4:12, Neno la Mungu linafunua hali yetu ya ndani
 • 2 Tim. 3: 16, Neno la Mungu linamwimarisha mtumishi wa Mungu kwa huduma zote

Changamoto yangu kwako katika toleo hili la Jarida la Wachungaji la NET ni hii:

1. Unapohubiri, unahubiri nini? Kuna sauti na maneno mengi ulimwenguni siku hizi. Watu hawahitaji maneno mengi, wanahitaji mamlaka ya Mungu, Neno la mwisho. Neno la Mungu huonyesha tofauti.

2. Je! Neno la Mungu lina umuhimu gani kwako?

3. Inaleta tofauti gani katika maisha yako?

4. Kujibu maswali haya itakusaidia kuona ni kwanini mahubiri ya kibiblia ni muhimu sana.

Sehemu Ya II. Uongozi: Kuwa Mfano Wa Kimungu
“Kuwa Mfano binafsi katika Kufikiria, Neno, na Tendo”

Na: Dk. Roger Pascoe, Rais,

Taasisi ya Mahubiri ya Bibilia,

Cambridge, Ontario, Canada

Utangulizi

Katika toleo la mwisho la Jarida la Wachungaji la NET, tulianza safu hii juu ya uongozi wa Kikristo juu ya mada ya kuwa mfano wa kuigwa wa Ki-Mungu. Ikiwa wewe ni kiongozi wa Kikristo, basi wewe ni mfano wa kuigwa ikiwa unajua au la. Watu wa karibu na wewe (Wanaokuzunguka) wanasikiliza jinsi unavyotenda, kuangalia jinsi unavyopokea, jinsi unavyotenda, jinsi unavyofikiria, jinsi unavyohusiana na wengine, vipaumbele vyako ni nini, na jinsi unavyotumia muda wako na pesa. Ikiwa wewe ni mchungaji, kusanyiko lako lote linakuangalia, hasusani vijana.

Mtume Paulo anawahimiza kwa kurudiarudia watu wengine kuiga mfano wake (mf. 1 Kor. 11: 1), na kuwa mifano kwa wengine wa kuiga. Kuwa mfano wa kuiga inamaanisha kuwa tunamwiga Kristo maishani mwetu kwa njia ambayo wengine wanapotusikia, humsikia Kristo; wakati wanatuona, wanamuona Kristo. Kuwa mfano wa kuigwa inamaanisha kwamba kile wengine wanaona na kusikia katika maisha yetu ya ki-Mungu ni ya kuvutia kwao na yawe ya kweli sana kwamba wanataka kutuiga. Hiyo ndiyo nguvu na ukweli wa kuwa mfano mzuri wa kiungu. Kwa njia tu ya mwenendo unaweza kuwa na athari kubwa kwa maisha ya mtu - iwe nzuri au mbaya. Mfano wa kuiga wa kiungu una athari nzuri kwa wale waliokuzunguka

Sehemu ya kwanza ya kuwa mfano wa kuigwa wa kiungu ambao tuliangalia katika toleo letu la mwisho la Jarida la Wachungaji wa Net lilikuwa mfano wa kujitoa. Sasa, acha tuangalie nyanja zingine mbili za kuwa mfano mzuri wa kiungu:

Kuwa Mfano Wenye Msimamo

Akiliandikia kanisa la Thesalonike, mtume Paulo aliwahimiza kuiga mwenendo thabiti wa mitume: 7Maana ninyi wenyewe mnafahamu jinsi mnavyopaswa kuiga mfano wetu. Sisi hatukuwa wavivu tulipokuwa nanyi 8 wala hatukula chakula cha mtu ye yote pasipo kulipa. Bali tulifanya kazi kwa juhudi usiku na mchana ili tusimlemee mtu ye yote kati yenu. 9 Hatukufanya hivi kwa sababu hatukuwa na haki ya kupata msaada wenu, bali tulitaka tuwape mfano wa kuiga.2 Wathesalonike 3:7-9

Kwa Paulo, mwenendo thabiti wa Kikristo unajumuisha maadili yetu ya kazi na pia nidhamu yetu. Kuwa Mkristo thabiti kunamaanisha kuwa (1) uwe na nidhamu wewe mwenyewe, sio mtu asiye na utaratibu au sio mwaminifu katika njia yako ya maisha; (2) wewe ni mfanyakazi mwenye bidii, sio wavivu au wa kubweteka; na (3) unapata pesa yako mwenyewe, usichukue fursa ya ukarimu wa watu wengine.

Kwa mara nyingine, Paulo anaandika, “10 Ninyi ni mashahidi na Mungu pia ni shahidi yetu kwamba tulikuwa watakatifu, wenye haki na wasio na lawama kati yenu mlioamini. (1 Thes. 2:10). Kiongozi thabiti wa Kikristo ni yule anayejulikana kwa maisha ya kiungu, uungu; mtu ambaye ni mwenye hofu ya Mungu na mwenye haki katika mahusiano yako yote na wengine; mtu ambaye wengine hawawezi kumnyoshea kidole cha kumshtaki.

Zaidi ya hayo, kiongozi Mkristo thabiti ni yule ambaye neno lake linaaminika, ni wazi, moja kwa moja na halijifichi “Neno letu kwako halikuwa ndio na hapana” (2 Kor. 1:18), Paulo anaandika. Viongozi wa kimungu waliopo husema wanamaanisha nini nini wanasema. Hii ni uthabiti katika maneno yako. Huwezi kusema kitu kimoja leo na ukajipinga kesho. Hauongei kwa njia ambazo ni za kukusudia.

Hapa kuna ABCD zangu za msimamo wa Kikristo:

 • • Matendo yetu lazima yalingane na yale tunayokubali
 • • Tabia yetu lazima iendane na Imani yetu
 • • Mienendo yetu lazima iambatane na Kukiri kwetu
 • • Vitendo vyetu lazima vilingane na Mafundisho yetu

Mtu alisema “Ubunifu ni kitendo cha kuishi kulingana na kile unachoamini” (David Jeremiah, Living With Confidence in a Chaotic World, uk. 163).

Mkristo thabiti ni yule aliyeeshikamana ndani ya Kristo - umekaa, uko salama, unajiamini kama wewe ni nani, na kwa hivyo, uthabiti katika jinsi unavyoendelea (taz. Jn. 15: 1-7; 1 Yoh. 2:28). “Kushikamana” inamaanisha kuwa thabiti, kuwa na msimamo thabiti, mahusiano, hotuba, mawazo, na mwenendo. Inamaanisha kuwa haujitahidi, unashida, unapigania kuwa mtu flani au kitu fulani, lakini umwamini Kristo tu, shikamana ndani yake.

Mkristo thabiti ni mtu anayejulikana kuwa anayeweza kutegemewa, anayeaminika, thabiti. Sio mtu ambaye anapotea kwa urahisi (taz. Efe. 4: 14), au mtu ambaye mhemko au tabia yake hubadilika bila onyo au sababu, lakini mtu ambaye njia yake ya maisha na mtazamo wao unatabirika; mtu ambaye ni mkimbiaji wa umbali mrefu wa kiroho sio mpikaji; mtu ambaye anaweza kuhesabiwa bila kujali; mtu ambaye ana mazoea ya kutosha na ambaye maisha yake yamepangwa vizuri na yenye nidhamu kiasi kwamba wengine wanajua utafanya kile unachofanya kila wakati na kuhudumia mahitaji ya watu kwani unawahudhuria kila wakati. Huu ni msimamo na ni sifa nzuri ya viongozi wa Kikristo wa Mungu.

J. C. Ryle wrote this: Nothing influences others so much as consistency. Let the lesson be treasured up and not forgotten. (“Day by Day with J. C. Ryle,” ed. Eric Russell, Christian Focus Publications, 2007)

Je! Unaweza kufikiria juu ya watu unaowajua ambao tabia yao bora ilikuwa “msimamo”? Watu ambao wakati mwingine tunawaita “waaminifu”? Huwa wapo kila wakati. Unaweza kutegemea kila wakati. Ikiwa mtakaa katika neno langu (Yesu alisema), nyinyi ni wanafunzi wangu kweli (Yohana 8:31). Ustahimilivu mkali katika neno la Yesu ndio ufunguo wa msimamo thabiti katika huduma yake.

Viongozi wa Kikristo wa Mungu wanapaswa kuwa mfano wa msimamo katika mfano wa Kristo. Yeye asemaye anakaa ndani yake (Kristo) anapaswa pia kutembea kama yeye (Yesu) alivyotembea (1 Yohana 2: 6). Aina hii ya uthabiti ni alama ya kuzingatia mara kwa mara juu ya Yesu - juu ya kifo chake, ufufuko, na kurudi mara ya pili haraka.

Viongozi wa Kikristo wa Ki-Mungu wanapaswa kuwa mfano wenye msimamo katika kujali “Yeye ampendaye ndugu yake hukaa katika nuru” (1Yoh. 2:10; taz. 1Yoh. 3:23; 4: 7-8).

Viongozi wa Kikristo wa ki-Mungu wanapaswa kuwa mfano wa uthabiti katika utii wetu. Utii unamaanisha yule “... anayefanya mapenzi ya Mungu” (1 Yoh. 2: 17), yule ambaye ni mtiifu kwa mapenzi ya Mungu kama inavyofunuliwa katika neno la Mungu (Warumi 6:17). Siri ya kushikamana ndani ya Kristo ni kuifanya neno liishi ndani yako - Ikiwa kile ulichosikia tangu mwanzo kinakaa ndani yako, wewe pia utakaa kwa Mwana na kwa Baba (1Yohana 2:24). Hii ndio ufunguo wa utii thabiti.

Motisha ya msimamo ni kurudi kwa Kristo. Na sasa, watoto wadogo, kaeni ndani yake ili aonekane ... (1 Yn. 2: 28; taz. 1 Pet. 1: 8-9). Tuishi kila siku katika nuru ya Kristo kwa kuzingatia kurudi kwake, tukijitahidi kuwa thabiti katika kutembea na Kikristo.

Kuwa Mfano Wa Kujiamini

Sisemi juu ya kujiamini kibinafsi (i. rasilimali na uwezo wako mwenyewe), lakini kujiamini kama wewe ni nani kama Mkristo, ujasiri katika msimamo wako mbele za Mungu, zawadi zako kutoka kwa Mungu, na wito wako kwa Mungu. Mkristo anayejiamini ni mtu ambaye moyo wake hauwahukumu (1Yohana 3:21), kwa sababu wanaishi kwa uwazi mbele za Mungu, baada ya kukiri na kuhukumu dhambi yoyote katika maisha yao.

Kiongozi wa Kikristo anahitaji kuwa mfano wa kujiamini katika yale unayoamini. Je! Una imani thabiti kuhusu Bibilia na mafundisho yake? Unajiamini kabisa kuwa Bibilia ni neno la Mungu, lililovuviwa, lisilo na kosa, na linaaminika kabisa? Je! Unajua unaamini nini na kwa nini unaamini? Je! Neno la Mungu linachonga mawazo yako, huunda maadili yako, na huamua mtazamo wako? Je! Unaamini katika neno la Mungu?

Kama ilivyo kwa mfano wa uthabiti, ndivyo pia wakati neno la Mungu linakaa ndani yako (1 Yoh. 2: 14), una nguvu ya ndani, ujasiri. Tunahitaji kuwa na ujasiri katika kile tunaamini kama viongozi wa Kikristo. Kuna njaa katika nchi (Amosi 8:11) kwa njia zaidi ya moja. Kwa kweli kuna njaa kadhaa kuhusu mambo ya kiroho. Watu wanamuacha Mungu na neno lake. Kuna machafuko juu ya nini cha kuamini kwa sababu kuna sauti nyingi zinazojaribu kutuvuta kwa tofauti mwelekeo. Kuna madai ya uwongo juu ya messia. Kuna shinikizo ya kufanya Bibilia iambatane na mageuzi na nadharia zingine za kutokuwepo kwa Mungu kuhusu asili ya mwanadamu na kuishi.

Ili kuwa mfano mzuri kwa wengine, viongozi wa Kikristo wanahitaji kuwa na ujasiri kabisa juu ya kile wanaamini na kwa nini wanaamini. Hii inamaanisha kusoma neno la Mungu kwa bidii, kulielewa vizuri, na kulitii kwa furaha.

Kwa hali hiyo, viongozi wa Kikristo wa Mungu wanahitaji kuwa mfano wa ujasiri katika uhusiano wako na Mungu. Je! Unajiamini kuwa wewe ni nani mbele ya Mungu - ya kuwa wewe ni mtoto wake mpendwa, ambaye alimpenda sana hata akamtuma Mwanae wa pekee kufa kwa ajili yako? Je! Unajiamini kama wewe ni mtu - jinsi Mungu alivyokuumba na kukupa vipawa kwa huduma yake? Je! Unajiamini kama wewe ni Mkristo - usalama wa milele ndani ya Kristo, aliyekubaliwa na Mungu katika Kristo? Je! Unajiamini juu ya utunzaji na udhibiti wa maisha ya Mungu? Unajiamini katika maisha yako ya baadaye - unaenda wapi utakapokufa? Mkristo anayejiamini ni kama mti uliopandwa kando na maji (Zab 1) - unasimama thabiti kwa Kristo kwa sababu una mizizi ya kiroho. Mkristo anayejiamini anasimama kidete katikati ya machafuko na shambulio, sio kutupwa huku na huko (Efe. 4:14).

Kwa kweli, tunahitaji kuwa mfano wa ujasiri katika kuja kwa Kristo. Kwa hakika kwamba tunamtazama na kumngojea, kwa bidii tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu; (Tito 2: 13). Kujihakikishia kwamba tutakubaliwa na yeye na kupongezwa na Yeye, ili atakapotokea tuwe na ujasiri (au, hakika) na asiwe na aibu mbele yake wakati wa kuja kwake (1Yoh. 2:28).

Je! Una “aibu” - unaogopa kile atakachokuta kipindi atakapokuja? Au je! Una uhakika - ujasiri wakati wa majaribu kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia (1Yohana 4: 4)? Uhakikisho unatoka kwa kukaa ndani ya Kristo kupitia sala na Neno lake. Wale watakaokuwa na aibu ni wale ambao kazi zao zitachomwa. Ili kutojaribiwa inamaanisha kuweka nguvu juu ya Mungu kupitia sala, kukiri, utii, kutazama na kungoja wakati tunafanyia kazi.

Sehemu Ya Tatu. Historia Ya Kanisa
“Kukumbuka Ya Zamani,” Kifungu Cha 2

Na: Dr Michael A. G. Haykin

Profesa wa Historia ya Kanisa na Utu wa kiroho wa Kibiblia.

The Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky

Matokeo ya William Tyndale

Mnamo 1994 Maktaba ya Uingereza ililipa kiasi cha zaidi ya dola milioni mbili kwa kitabu ambacho Dk. Brian Lang, mkurugenzi mkuu wa Maktaba wakati huo, alielezea kama “hakika kupatikana muhimu katika historia yetu ya miaka 240.” kitabu? Nakala ya Agano Jipya. Kwa kweli, haikuwa nakala yoyote tu. Kwa kweli, kuna Agano Jipya moja kama hili lililopo, na hiyo, ambayo iko kwenye maktaba ya Kanisa kuu la Mtakatifu Paul, London, inakosa sabini na moja ya ukurasa wake. Agano Jipya ambalo Jumba la kumbukumbu la Briteni lilinunua liliwekwa kwa miaka mingi katika maktaba ya seminari ya zamani zaidi ya Baptist ulimwenguni, Chuo cha Bristol Baptist. Ilichapishwa katika mji wa Worms wa Ujerumani (hutamkwa “joto”) kwenye waandishi wa habari wa Peter Schoeffer mnamo 1526 na inajulikana kama Agano Jipya la Tyndale. Agano Jipya la kwanza kuchapishwa kwa Kiingereza kutoka kwa Kigiriki cha asili, ni kitabu muhimu sana. Mtafsiri wake, ambaye jina lake alitajwa, alikuwa William Tyndale (1494¬-1536). Kwa umuhimu wake katika historia ya Kanisa, nakala hiyo juu yake katika toleo maarufu la kumi na moja la Encyclopædia Britannica inasema kwamba alikuwa “mmoja wa nguvu kubwa ya Matengenezo ya Kiingereza,” mtu ambaye maandishi yake “yalisaidia kuunda sura hiyo.” walidhani juu ya chama cha Ma puritan huko England.

Tofauti kabisa na vyombo vya habari vya Ukatoliki vya Roma Katoliki ambapo kuogopa kulikuwa kulenga utendakazi sahihi wa tamaduni fulani za nje, Tyndale, kama Watafiti wengine, alisisitiza kwamba moyoni mwa Ukristo ni imani, ambayo ilionyesha uelewa wa kile kinachoaminiwa. Ujuzi wa maandiko kwa hiyo ilikuwa muhimu kwa hali ya kiroho ya Kikristo. Kwa hivyo, Tyndale angeweza kusema: “Nili..pata uzoefu, jinsi isivyowezekana kuanzisha watu waliowekwa kwa ukweli wowote, isipokuwa andiko lilipowekwa wazi mbele ya macho yao kwa lugha yao ya mama.”

Kuazimia kwa Tyndale kuwapa watu wa Uingereza Neno la Mungu kumnyakua kiasi kwamba tangu katikati ya miaka ya 1520 hadi kuuawa kwake mnamo 1536 maisha yake yakaelekezwa mwisho huu. Kilicho nyuma ya maono haya ya nia moja ilikuwa mtazamo fulani wa Neno la Mungu. Katika “Utangulizi” wake kwa tafsiri yake ya Mwanzo, ambayo aliandika mnamo 1530, Tyndale aliweza kusema: “Andiko ni nuru, na linatuonyesha njia ya kweli, nini cha kufanya na nini cha kutumaini; na ulinzi kutoka kwa makosa yote, na faraja katika shida ambayo hatukata tamaa, na kutuogopa kwa mafanikio ambayo hatutenda dhambi. “Licha ya upinzani kutoka kwa viongozi wa kanisa na kuuawa kwa Tyndale mnamo 1536, Neno la Mungu likawa katikati kabisa Marekebisho ya Kiingereza. Kama David Daniell amebaini katika wasifu wake dhahiri wa Tyndale, ni tafsiri ya Tyndale iliyowafanya watu wa Kiingereza “Watu wa Kitabu.”

Sehemu Ya IV. Mawazo Ya Ibada

Mkate wa Asubuhi

Na: Stephen F. Olford

Ikiwa wewe na mimi tungejadili jambo hilo kibinafsi, labda ungesema kuwa ni jambo la kupendeza sana kwa kila Mkristo kuwa na mkutano wa kila siku na Mungu kupitia Neno la Mungu, Bibilia, na maombi. Na ungekuwa sahihi, kweli. Isipokuwa kwamba ushirika huu wa kila siku, “wakati huu wa utulivu” na Mungu, ni zaidi ya shughuli ya kupongezwa; ni muhimu sana kwa maisha ya kiroho endelevu, ufanisi na upendo. Ni barometer ya maisha ya Kikristo. Wacha niendelee kushikilia msimamo huo. Yesu alisema, “Watu hawataishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu” (Mathayo 4: 4). Soma kwamba bila kulinganisha mawazo hasi na utaona mwanadamu ni namna gani ataishi. “Mtu ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu.” Kwa kweli ni: “Mtu ataishi kwa kila neno linalosemwa kutoka kwa Mungu.”

Hiyo sio Bibilia ya kukariri, wala Bibilia kwenye maktaba yako ya vitabu au kwenye masomo yako. Ni neno ambalo Mungu huzungumza na roho yako mahali pa utulivu pa kutafakari juu ya Biblia. Ndivyo mwanadamu anaishi. Unaweza kuwa sawa na mafundisho, lakini bado umekufa kiroho.

Jambo ambalo linahifadhi maisha ni neno hai la Mungu ambalo husemwa kwa roho yako kila siku. Wakati wa utulivu ni muhimu kwa afya ya kiroho, ikiwa umeongoka au Mkristo mkomavu (Tazama 1 Pet 2: 2 na Waebrania 5:14).

Wakati wa utulivu ni muhimu kwa utakaso wa kiroho. Hapo awali umesafishwa dhambi na damu ya thamani, hiyo ni kweli, tena na tena lazima tena urudi msalabani ili urejeshewe tena. Lakini utakaso wa siku kwa siku wa fikira mbaya na kuishi ni kutoka katika Neno la Mungu (Tazama Zab. 119: 9; Warumi 12: 2; Flp 4: 8).

Wakati wa utulivu pia ni muhimu kwa ushauri wa kiroho. Kamwe huwezi kujua kanuni za kweli ambazo huamua maisha ya utakatifu na haki bila kuruhusu Neno la Mungu “kukaa ndani yako kwa utajiri” (Tazama 2 Tim. 3:16 na Pesa 73:24).

Wakati wa utulivu pia ni muhimu katika kukupa wewe mgogoro wa kiroho. Mfano mkubwa ni Bwana wetu Yesu Kristo alipokutana na Shetani jangwani. Ninahisi hakika kwamba kwa siku arobaini na usiku alikuwa amelisha nafsi yake kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na kwa hiyo angeweza kutengeneza upanga Wake unatoka kutoka kwa uzoefu wa kibinafsi wa Neno lililoandikwa. Baadaye Paulo aliwahimiza waamini huko Efeso ‘wachukue [upanga] wao upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu (Efe. 6:17).

Muhimu kama vitu hivi vyote, hata hivyo, kichocheo kikubwa cha kuwa na wakati wa utulivu kila siku sio hitaji lako mwenyewe, kubwa kama hiyo, lakini ukweli kwamba Mungu anataka kukutana nawe. Kwa hivyo, sio jukumu tu; ni haki na heshima. Mungu katika Kristo, Bwana wako, ana mahali pa kutegemea nawe. Moyo wake unasikitishwa ukishindwa kuweka makubaliano. Yeye anatamani, kama vile alivyofanya na mwanamke wa Samaria, kunywa upya upendo wako, kujitolea, na kuabudu (Tazama Yohana 4:23, 24). Ningekuonya kwamba kuanzisha wakati wako wa utulivu sio rahisi kamwe. Kama mhudumu, nitakiri kusema wazi kuwa ni ngumu kwangu kuwa na wakati wangu wa utulivu sasa kuliko ilivyokuwa wakati nilibadilishwa kwanza. Sababu ya hii ni kwamba kile kinachohesabu gharama. Utagundua kwamba mashambulio mabaya zaidi ya adui yataelekezwa kukunyang’anya wakati huo wa kila siku na Bwana wako. Na itabidi uilinde bila woga ikiwa utaitunza. Kwa vyovyote huduma yako - kama mchungaji, mwalimu wa shule ya Jumapili, mmishonari, au Mkristo ofisini au nyumbani - nakupa tumaini dogo la kuishi kwa mafanikio isipokuwa unafanikiwa kutunza wakati wako wa utulivu.

Sehemu Ya V. Maelezo Ya Mahubiri

Na: Dk Roger Pascoe, Rais,

Taasisi ya Mahubiri ya Kibiblia

Cambridge, Ontario, Canada

Kusudi la kukupa muhtasari wa mahubiri katika Jarida la Wachungaji la NET ni kukusaidia na maandalizi yako ya mahubiri na uwasilishaji. Mara nyingi, moja ya sehemu ngumu sana ya maandalizi ya mahubiri ni kugundua muundo wa kifungu unachoenda kuhubiri. Maelezo haya ya mahubiri yamekusudiwa kukuonyesha matokeo ya masomo yangu mwenyewe katika kuandaa mahubiri ya vifungu hivi. Natumai utakuwa na uwezo wa kuona jinsi wanavyohusiana moja kwa moja, na kutoka moja kwa moja kwa kifungu cha Maandishi yenyewe.

Sehemu kuu katika muhtasari huu wa mahubiri ni taarifa za kanuni ambazo zinafanywa katika kifungu hicho, yote ambayo yanahusiana na mada ya jumla ya kifungu. Hizi kanuni zimetamkwa kwa njia inayowaunganisha na wasikiaji wa mahubiri. Kwa kutumia njia hii ya kusema jambo kuu, mahubiri sio hotuba juu ya kipande cha historia ya zamani, lakini ujumbe kutoka kwa Mungu kwa wasikiaji leo. Wanaposikia mambo haya makuu katika mahubiri yote, huchorwa kwenye mahubiri kwa sababu wanaona kwamba kanuni za kifungu zinahusiana na maisha yao - shida zao, tabia zao, maamuzi yao, mitazamo yao, hali yao ya kiroho, familia zao nk.

Mfululizo huu wa kwanza wa mahubiri ni kutoka Injili ya Yohana. Muhtasari huu sio katika mlolongo wa sura na aya lakini umewekwa na:

1. Matendo Saba Ya Nguvu Ya Kiungu Ya Yesu (miujiza yake)

2. Mijadala Saba ya Yesu (mazungumzo yake na watu binafsi)

3. Matangazo ya Saba ya Yesu (taarifa zake “mimi”)

Ninajua kuwa bila kusikia mahubiri kweli, unaweza kupata shida kufuata tu muhtasari wa mahubiri. Kwa sababu hiyo, tunachapisha kwenye mahubiri yangu ya sauti ambayo yanaambatana na maelezo haya (bonyeza tu kwenye kiunga hapo juu cha muhtasari wa mahubiri ili usikilize). Kwa sababu mahubiri haya yalirekodiwa kwa wasikilizaji wa redio, baadhi ya maonyesho ya mahubiri yamefunikwa katika mahubiri kadhaa ya sauti.

Tafadhali jisikie huru kutumia muhtasari huu wa mahubiri mwenyewe. Unaweza kuzitumia kama vile zilivyochapishwa au unaweza kuzirekebisha ikiwa unataka. Ikiwa unatumia muhtasari huu au la, tumaini langu ni (na madhumuni ya kuyachapisha ni) kwamba utaona ni wapi kanuni zinatoka katika kifungu cha Maandiko na jinsi ya kuyatamka kwa wasikilizaji wako wa kisasa.

Katika toleo la mwisho la Jarida la Wachungaji la NET nilichapisha maonyesho yangu matatu ya kwanza katika safu ya “Matendo ya Kiimani ya Yesu” katika injili ya Yohana, kama ifuatavyo:

 • Maelezo ya mahubiri # 1: Yohana 2: 1-11, Yesu anabadilisha maji kuwa divai
 • Maelezo ya muhtasari # 2: Yohana 4: 46-54, Yesu anamponya mwana wa mtukufu
 • Muhtasari wa mahubiri # 3: Yohana 5: 1-47, Yesu anamponya mtu waombolezaji huko Bethesda, Pt. 1

Sasa, hapa kuna muhtasari wa mahubiri mawili yanayofuata katika safu hiyo hiyo, “Matendo ya Kiimani ya Yesu.”

Maelezo ya Mahubiri # 4
Yohana 6: 1-14, Yesu anawalisha wale elfu tano.

Mada: Je! Mungu wako ni mkubwa kiasi gani?

Kidokezo # 1: Swali rahisi linaonyesha ujinga mkubwa (5-9)

1. Yesu anauliza swali moja rahisi (5-6)

2. Wanafunzi wanatoa majibu mawili ya kufunua (7)

(1) Jibu la kwanza ni bidhaa ya sababu (7)

(2) Jibu la pili ni bidhaa ya ukweli (8-9)

Uhakika # 2: Amri rahisi inaonyesha ukweli halisi (10-13)

1. Mungu anaweza kugeuza kikapu cha chakula cha mchana kuwa karamu kubwa (10-11)

2. Mungu anaweza kugeuza chakula cha mchana kidogo kuwa mabaki mengi (12-13)

Muhtasari wa Mahubiri # 5
Yohana 6: 16-21, Yesu Atembea Juu ya Maji

Mada: Kugundua Yesu ni nani

Uhakika # 1: Shida zinaibuka wakati wa kutotarajiwa (17)

1. Shida zinaibuka tunapokuwa tukimtii Mungu (17a)

2. Shida zinaibuka wakati hatuwezi kuzishughulikia (17b)

Hoja # 2: Shida zinaibuka kwa ugunduzi usiotarajiwa sana (19)

1. Tunagundua kuwa Yesu ndiye Mungu wetu wa milele (20a)

2. Tunagundua kuwa Yesu ndiye Mfariji wetu wa neema (20b-21a)

3. Tunagundua kuwa Yesu ni Mkombozi wetu mwenye nguvu (21b)

Coordonat de ...

Dr. Roger Pascoe, Președinte,

The Institute for Biblical Preaching

(Institutul pentru Predicare Biblică)

Cambridge, Ontario, Canada

The Net Pastor's Journal

“Consolidarea Bisericii în Predicarea Biblică și Lidership”

Introducere

Aceasta este a doua ediție trimestrială a Jurnalului Electronic pentru Păstori. Nădăjduim că articolele care tratează diferite aspecte ale slujirii pastorale vă sunt de folos în slujire şi o încurajare pentru dumneavoastră.

Misiunea noastră, a celor de la Institutul Biblic pentru Predicare Biblică este: “Consolidarea Bisericii în Predicarea Biblică și Lidership” sperând că această publicație electronică va ajuta la împlinirea acestui scop în timp ce căutăm a învăța, ajuta și încuraja oamenii implicați în slujire în toate colțurile lumii.

Dumnezeu să vă binecuvânteze în slujirea dumneavoastră pentru El și fie ca aceste articole să vă ajute să predicați și să transmiteți Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod credincios, fiindu-vă totodată o sursă de inspirație și motivare în conducerea oamenilor lui Dumnezeu.

Partea I. Predicarea: De Ce O Facem?

Dr. Roger PASCOE, Președintele Institutului Biblic pentru Predicare

Cambridge, Ontario, CANADA

În ultima ediţie (toamna 2011) a Jurnalului Electronic al Păstorilor, am discutat despre ceea ce este predicarea. Am ajuns la concluzia că predicarea este proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt, al cărui obiectiv este de a genera un răspuns spiritual care să transforme viața ascultătorilor prin:

1.      Interpretarea corectă a sensului Scripturii

2.      Explicarea în mod clar al adevărului din Scriptură

3.      Declararea cu autoritate a mesajului scriptural, şi

4.      Aplicarea mesajului Scripturii într-un mod practic și relevant pentru viaţa contemporană a ascultătorului.

Principalele elemente ale predicării biblice, sunt prin urmare:

1. Mesajul are singura sursă în Scriptură. Aceasta înseamnă, desigur, că predicarea biblică presupune angajamentul necondiţionat din partea predicatorului că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi, ca atare, aceasta este singura autoritate şi sursă pentru predica.

2. Pasajul din Scriptură este înţeles printr-o exegeză atentă şi este interpretat prin principii de interpretare biblică bine stabilite, luând în considerare:

a) Contextul pasajului

b) Structura gramaticală a pasajului

c) Semnificaţia istorică a cuvintelor

d) Contextul cultural al pasajului

e) Implicaţiile teologice ale pasajului

f) Însemnătatea mesajului pe care autorul a vrut să-l transmită auditoriului original

3. Mesajul este dezvoltat prin identificarea principiilor veşnice care sunt învățate în pasaj.

4. Mesajul este compus din:

a) O explicare clară a ceea ce spune şi înseamnă pasajul

b) O aplicaţie relevantă a pasajului pentru viaţa publicului

În timp ce vom publica ediţiile ulterioare ale acestui Jurnal Electronic al Păstorilor, voi trata toate aceste aspecte diferite ale predicării biblice.

Prin urmare, scopul general al predicării biblice este de a comunica un mesaj de la Dumnezeu, derivat din Sfintele Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu. Scopul specific al predicării biblice este de a comunica un mesaj specific, derivat dintr-un anumit text (sau texte) al (ale) Scripturii, mesaj care se adresează unui public specific şi care solicită un răspuns specific la acel mesaj.

În Predicatorul şi Predicarea: Trezirea Artei în secolul XX, “De ce să Predici?”, J.I. Packer afirmă: “Scopul predicării este de a informa, a convinge, si a atrage după sine un răspuns adecvat față de Dumnezeul al cărui mesaj şi instruiri sunt transmise ... Noi nu vorbim despre comunicarea unei lecţii dintr-o carte, ci vorbind pentru Dumnezeu şi chemăm oamenii la Dumnezeu”(p.9). De aceea noi predicăm - pentru a vorbi de Dumnezeu şi pentru a chema oamenii la Dumnezeu. Evanghelia poate fi transmisă printr-un mesaj de evanghelizare, sau poate fi un mesaj edificator pentru trupul lui Hristos. Dar, scopul principal este de a transmite un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a duce audienţa faţă în faţă cu Dumnezeu.

Prin urmare, încrederea în Scriptură ca, Cuvânt al lui Dumnezeu este coloana vertebrală necesară a predicării biblice. Cuvântul lui Dumnezeu este cel pe care noi trebuie să-l interpretăm corect, să-l explicăm clar, să-l aplicăm practic, şi (fiindcă este Cuvântul lui Dumnezeu) , să-l declarăm cu autoritatea izvorâtă din încrederea în revărsarea puterii şi prezenţei sale.

Cuvântul lui Dumnezeu este de o importanţă supremă. Este ceea ce oamenii au nevoie să audă. Prin urmare, predicarea biblică este ceea ce este necesar în lume şi în Biserică. Luaţi în considerare aceste texte care vorbesc despre importanţa şi funcţia supremă a Cuvântului lui Dumnezeu:

Deut. 32:46-47, Cuvântul lui Dumnezeu este “viață”

Psalmul 119:11, Cuvântul lui Dumnezeu ne protejează de păcat

Efes. 6:17, Cuvântul lui Dumnezeu este “Sabia Duhului”

Rom. 06:17 şi Deut. 27:10, Cuvântul lui Dumnezeu cere supunere si ascultare (cf. 2 Tesaloniceni 1:8;. 1 Petru 3:1;. 4:17)

Deut. 30:15-16, Cuvântul lui Dumnezeu determină viaţa şi sfinţenia

Deut. 8:3, Cuvântul lui Dumnezeu ne hrăneşte (cf. Mat. 4:4)

Rom. 10:17, Cuvântul lui Dumnezeu este norma pentru credinţă

Evrei. 4:12, Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în cel mai adânc loc al ființei noastre

2 Tim. 3:16, Cuvântul lui Dumnezeu echipează într-un mod temeinic slujitorul lui Dumnezeu în toate aspectele legate de slujire

Provocarea mea pentru tine în această ediţie a Jurnalului Electronic al Păstorilor este aceasta:

1.      Când predici, ce predici? Există atât de multe voci şi cuvinte în lumea de azi. Oamenii nu au nevoie de mai multe cuvinte, au nevoie de Cuvântul final și plin de autoritate al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu face diferenţa.

2.      Cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine?

3.      Ce impact are în viaţa ta?

4.      Răspunzând la aceste întrebări te vor ajuta să vezi de ce predicarea biblică este atât de importantă.

Part II. Lidership: A Fi Un Model Dumnezeiesc – “Fiți O Pildă – În Gândire, În Cuvânt și În Fapte”

Dr. Roger PASCOE, Președintele Institutului Biblic pentru Predicare

Cambridge, Ontario, Canada

Introducere

În ultimul număr al Jurnalului Electronic al Păstorilor, am început această serie a Conducerii Creştină centrată pe ideea de a fi un model după voia lui Dumnezeu. Dacă eşti un lider creştin, atunci ești un model, chiar dacă ești conștient de asta sau nu. Oamenii din jurul dumneavoastră ascultă modul în care vorbiți, se uită la cum vă comportați, cum reacţionați, cum gândiți, cum vă raportați la alții, care sunt priorităţile dumneavoastră, şi cum vă petreceţi timpul şi banii. Dacă sunteţi un pastor, întreaga dvs. congregaţie este cu ochii pe dvs., în special tinerii.

Apostolul Pavel încurajează în mod repetat pe alţii să imite exemplul lui (de exemplu, 1 Cor. 11:1), şi de a fi exemple pe care alţii să le imite. A fi un model de om evlavios înseamnă a-l prezenta pe Hristos în vieţile noastre astfel încât atunci când alţii ne aud, să-L audă pe Hristos, atunci când ne văd, să-L vadă pe Hristos. A fi un model de om evlavios înseamnă ca trăirea după voia lui Dumnezeu pe care alţii o văd şi o aud în viaţa noastră să fie atât de atractivă şi atât de autentică, încât în urma observării a acestora aceștia să dorească să ne imite. Asta e puterea şi realitatea de a fi un model după voia lui Dumnezeu. Doar ținând cont de modul în care vă comportați puteți avea un impact puternic asupra vieţii cuiva - fie pozitiv sau negativ. Un om evlavios model are un impact pozitiv profund asupra celor din jurul său.

Primul aspect în a fi un model de creștin evlavios la care ne-am uitat puţin în ultima noastră ediție a Jurnalului Electronic al Păstorilor a fost exemplul dedicării. Acum, vom privi la două noi aspecte în ce privește a fi un model după voia lui Dumnezeu:

Fi Un Exemplu Al ConsecvenȚei

Scriind bisericii din Tesalonic, apostolul Pavel îi încurajează pe creștini să imite comportamentul consecvent al apostolilor: “Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat”(2 Tesaloniceni 3:7-9).

Pentru apostolul Pavel, o trăire creștină consecventă implică atât etica muncii noastre cât și auto disciplinare. A fi un creștin consecvent înseamnă (1) a fi auto-disciplinat, nu dezordonat sau indisciplinat în modul de viață, (2) a fi un om muncitor, nu leneş sau delăsător, şi (3) a câştiga cele necesare existenţei personale prin muncă, nu prin profitarea de pe urma generozității altora.

Din nou, apostolul Pavel scrie:“Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi care credeţi (1 Tes. 2:10)”. Un lider creștin consecvent este cunoscut pentru pietatea și evlavia sa; un om corect şi echitabil în toate relaţiile cu ceilalţi și o persoană pe care alții nu o pot arăta cu degetul în ce privește trăirea.

Mai mult, un lider creștin consecvent este un om al cărui cuvânt este de încredere, clar, direct și explicit. “Cuvântul nostru nu a fost și da și nu” (2 Corinteni 1:18.), scrie Pavel. Liderii consecvenți evlavioşi spun ceea ce gândesc și gândesc ceea ce spun. Aceasta înseamnă consecvență în vorbirea ta. Nu spui astăzi un lucru pentru ca a doua zi să te contrazici singur. Tu nu te exprimi în mod intenționat în cuvinte care sunt ambiguu.

Acestea sunt Elementele de bază ale consecvenței creștine:

·         Acţiunile noastre trebuie să fie în concordanţă cu ceea ce noi cunoaștem

·         Comportamentul nostru trebuie să fie în concordanţă cu Credinţa noastră

·         Conduita noastră trebuie să fie în concordanţă cu mărturisirea noastră

·         Faptele noastre trebuie să fie în concordanţă cu doctrina noastră

Cineva a spus că “Consecventa este actul de a trăi cu adevărat ceea ce crezi” (David Ieremia, Trăind cu Încredere într-o Lume Haotică , p.. 163).

Un creștin consecvent este unul care “rămâne în Hristos” – ești pecetluit, în siguranță, încrezător în cine eşti, şi prin urmare, consecvent în modul în care te comporți (cf. Ioan 15:1-7; 1 Ioan 2:28..). A “rămâne” înseamnă a fi consecvent, a fi ferm în atitudine, relații, vorbire, gândire şi comportament. Aceasta înseamnă că nu te lupți, nu te zbați, nu încerci să fi altcineva sau să pari altceva decât ceea ce ești, ci pur şi simplu te încrezi în Hristos și te apropii de El.

Un creştin consecvent este o persoană cunoscută ca fiind de încredere, de nădejde, neschimbătoare. Nu cineva care este uşor clătinat (cf. Efeseni 4:14.), nici cineva a cărei stare de spirit sau dispoziție se schimbă fără avertisment sau fără motiv, ci mai degrabă o persoană a cărei viziuni și perspective asupra vieții este previzibilă; o persoană care este un alergător pregătit pentru o cursă lungă, nu doar un sprinter, cineva pe care omul se poate baza indiferent de circumstanțe; o persoană a cărei vieți este într-o rutină bine definită și disciplinată, astfel încât ceilalți să știe, pe măsură ce îi slujește, că aceasta se va îngriji de nevoile celorlalți la fel cum a făcut-o și până în prezent. Aceasta este consecvența, un atribut minunat al liderilor creştini evlavioşi.

J.C. Ryle a scris aceasta: “Nimic nu influenţează pe alţii atât de mult ca și consecvența. Această lecție trebuie preţuită şi nu uitată.” (“ Zi de zi cu JC Ryle, “Ed. Eric Russell, Christian Focus Publications, 2007).

Puteţi să vă gândiţi la persoane pe care le cunoașteți a căror caracteristică remarcabilă a fost “consecvența”? Oamenii pe care uneori îi numim “credincioși”? Ei sunt mereu acolo. Puteţi conta întotdeauna pe aceștia. Dacă rămâneţi în cuvântul meu (a spus Isus), sunteţi într-adevăr ucenicii Mei” (Ioan 8:31). Perseverența constantă în cuvântul lui Isus este cheia consecvenței în slujirea Sa.

Liderii creştini evlavioşi ar trebui să fie un exemplu de consecvență în asemănarea cu Hristos. “Cine zice că rămâne în El (Hristos) trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus “(1 Ioan. 2:6). Acest tip de consecvență este marcată de concentrarea atenției asupra lui Hristos - pe moartea sa, învierea, şi, în curând revenirea Acestuia.

Liderii creştini evlavioşi ar trebui să fie un exemplu de consecvență în dragoste. “Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină” (1 Ioan 2:10;. Vezi, de asemenea, 1 Ioan 3:23;. 4:7-8.).

Liderii creştini evlavioşi ar trebui să fie un exemplu de consecvență în ascultare. Ascultarea se referă la “... cine face voia lui Dumnezeu” (1 Ioan 2:17.), cel care este ascultător al voii lui Dumnezeu revelată prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 6:17). Secretul pentru a rămâne in Hristos este de a lăsa cuvântul să rămână în tine - “Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.”(1 Ioan 2:24.). Aceasta este cheia pentru ascultarea consecventă.

Motivaţia pentru consecvenţă este întoarcerea lui Hristos. “Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El ...” (1 Ioan 2:28;... Cf. 1 Petru 1:8-9). Haideți să trăim fiecare zi în perspectiva revenirii Domnului Isus Hristos, străduindu-ne să fim consecvenți în umblarea noastră creştină.

Fi Un Exemplu De Încredere

Eu nu vorbesc despre încrederea în sine (de exemplu, în resursele tale proprii şi abilităţi),ci despre încrederea pe care o ai ca și creştin, încredere în umblarea ta înaintea lui Dumnezeu, și a chemării tale din partea lui Dumnezeu. Un creștin care are încredere este unul al cărei inimă nu-l condamnă (1 Ioan 3:21.), pentru că el trăiește în mod transparent înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele din viața sa .

Un lider creştin evlavios trebuie să fie un exemplu de încredere în ceea ce crezi. Ai convingeri ferme despre Biblie şi învăţăturile sale? Eşti pe deplin convins că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat, fără eroare, şi pe deplin demn de încredere? Știi ceea ce crezi si de ce crezi asta? Cuvântul lui Dumnezeu îți modelează gândirea, îți formează valorile și determină o viziune clară asupra lumii în care trăiești? Te încrezi tu în Cuvântul lui Dumnezeu?

Ca şi în exemplul consecvenței, atunci când “Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi” (1 Ioan. 2:14), ai o forță interioară, încredere. Noi ca lideri creştini trebuie să avem încredere în ceea ce credem. Există mai multe tipuri de “foamete în ţară” (Amos 8:11). Există cu siguranţă o foamete cu privire la lucrurile spirituale. Oamenii se îndepărtează de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. Există confuzie asupra a ceea ce să credem, deoarece sunt multe voci care încearcă să ne atragă în direcţii diferite. Există afirmaţii false cu privire la mesianitate. Sunt presiuni care se fac pentru ca Biblia să fie în concordanţă cu evoluţionismul şi alte teorii ateiste ale originilor omului şi existenţei sale.

Pentru a fi un exemplu eficace pentru alţii, liderii creştini trebuie să aibă încredere absolută în ceea ce ei cred şi de ce ei cred în ceea ce cred. Acest lucru înseamnă studierea cuvântul lui Dumnezeu cu sârguinţă, înţelegerea acestuia în mod clar, şi supunere față de acesta cu bucurie.

În această privinţă, liderii creştini evlavioşi trebuie să fie un exemplu de încredere în relaţia lor cu Dumnezeu. Ești încrezător în statutul tău înaintea lui Dumnezeu? Ești sigur că eşti copilul lui drag, pe care El l-a iubit atât de mult încât a trimis pe singurul Său Fiu să moară pentru tine? Ești sigur despre cine eşti ca persoană – ști cum Dumnezeu te-a făcut unic şi cum te-a înzestrat pentru slujirea Sa? Ai siguranță cu privire la cine eşti ca și creştin? Ești sub protecția eternă a lui Hristos, acceptat de Dumnezeu, în Hristos? Eşti încrezător în grija lui Dumnezeu suveran şi de control din viața ta? Eşti încrezător în viitorul tău? - Cunoști locul în care vei merge atunci când vei muri? Un creştin este convins că “un copac plantat lângă ape” (Ps. 1) - va sta ferm în Hristos, pentru că are rădăcini spirituale adânci. Un creștin încrezător stă în mijlocul haosului şi al atacurilor, nu “plutind încoace şi încolo” (Efeseni 4:14).

Desigur, trebuie să fim un exemplu al încrederii în ce privește venirea lui Hristos. Atât de convinși suntem de revenirea Sa încât ne uităm după El “aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. “(Tit 2:13). Avem nădejdea că vom fi acceptați şi apreciați de către El, astfel încât “atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El” (1 Ioan 2:28.).

Ți-e rușine ? Ți-e teamă de ce va găsi El atunci când va veni? Sau ești încrezător în fața opoziţiei şi a ispitei, deoarece “Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4.)? Asigurarea vine prin rămânerea “în Hristos” prin rugăciune şi prin Cuvântul Său. Cei care vor fi de rușine vor fi cei ale căror lucrări vor fi arse. Pentru a “nu fi făcuți de rușine”, trebuie ținută relația cu Dumnezeu prin rugăciune, mărturisire, ascultare, veghere şi aşteptare, în timp ce lucrăm pentru El.

Partea III. Istoria Bisericii: “Rememorarea Trecutului”, Articolul 2

By: Dr. Michael A. G. Haykin

Profesor de Istoria Bisericii şi Spiritualitate Biblică

Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky

Impactul Lui William Tyndale

În 1994 Biblioteca Britanică a plătit echivalentul a peste 2 milioane de dolari pentru o carte pe care Dr. Brian Lang, directorul executiv din acea vreme a Bibliotecii a denumit-o “cu siguranță cea mai importantă achiziție a noastră în întreaga istorie de peste 240 de ani”. Cartea? O copie a Noului Testament. Bineînțeles, nu era orice fel de copie. De fapt, mai există doar un singur alt Nou Testament ca și acesta, copie care este în biblioteca din Catedrala Sfântul Pavel (Saint Paul Cathedral), dar căreia îi lipsesc 71 de pagini.

Noul Testament achiziţionat de Muzeul Britanic a fost depus pentru mai mulţi ani, în biblioteca celui mai vechi Seminar Baptist din lume, Colegiul Baptist Bristol (Bristol Baptist College). A fost tipărit în oraşul german Worms, în anul 1526 cu presa lui Peter Schoeffer și este cunoscut sub numele de Noul Testament Tyndale. Primul Nou Testament care a fost tradus din limba greacă originală în limba engleză și tipărit este cu siguranță o carte de neprețuit. Traducătorul acestuia, după cum traducerea îi poartă numele, a fost Willian Tyndale (1494 - 1536). În ediţia a unsprezecea a celebrei enciclopedii britanice: Encyclopaedia Britannica se afirmă pe bună dreptate, că el a fost “una dintre cele mai mari forţe ale Reformei engleze,” un om ale cărui scrieri “a ajutat la modelarea gândirii partidului Puritan din Anglia.”, fapt ce denotă importanța majoră avută de acesta atât în istoria Bisericii cât și în afara ei.

În contrast puternic cu catolicismul roman medieval în care pietatea s-a axat pe îndeplinirea corespunzătoare a anumitor ritualuri externe, Tyndale, ca şi ceilalți reformatori, a subliniat că inima creştinismului a fost credinţa, care presupunea o înţelegere a ceea ce a fost crezut. Cunoaşterea Scripturilor a fost, prin urmare, esenţială pentru spiritualitatea creştină. Astfel, Tyndale - ar putea afirma: “Am … perceput prin experienţă, faptul că era imposibil ancorarea oamenilor simpli în orice adevăr, fără punerea Scripturii înaintea ochilor lor, în limba lor maternă.”

Determinarea lui Tyndale de a oferi oamenilor din Anglia, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost atât de ,are încât de la mijlocul anului 1520 până la martiriul din 1536 viaţa sa a fost îndreptată doar spre acest scop unic. În spatele viziunii acestui om a fost imaginea specială a Cuvântului lui Dumnezeu. În “Prologul” său la traducerea lui a cărții Geneza, pe care a scris în 1530, Tyndale - ar putea afirma: “Scriptura este o lumină, care ne arată adevărata cale, atât în ​​ceea ce să facem cât şi în ce să ne punem speranța; o apărare în fața tuturor greșelilor, pace în mijlocul greutăților pentru a nu dispera, şi reverență în prosperitate pentru ca să nu păcătuim .” În ciuda opoziţiei din partea autorităţilor bisericeşti şi martiriul lui Tyndale, în 1536., Cuvântul lui Dumnezeu a devenit absolut crucial în Reforma engleză. David Daniell a remarcat, în scurta sa biografie a lui Tyndale că traducerea lui Tyndale a fost cea care a făcut din poporul englez un “popor al cărții.”

Partea IV. Gânduri DevoȚionale

Mana de dimineaţă

Dr.Stephen F. Olford

Dacă noi am avea o discuție personală pe tema părtășiei, probabil că mi-ați spune că cea mai lăudabilă practică a unui creştin este de a avea o întâlnire în fiecare zi cu Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, şi prin rugăciune. Și tu ai avea dreptate, desigur. Doar că această comuniune din fiecare zi, acest “timp liniştit” cu Dumnezeu, este mai mult decât o practică lăudabilă, este absolut vital pentru o viaţă de spiritualitate susţinută, eficace, şi cu dragoste. Acesta este un barometru al vieţii creştine. Permiteţi-mi să prezint această poziţie. Isus a spus, “Oamenii nu trăiesc numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4). Fără acea comparație negativă omul nu poate înțelege cu adevărat din ce ar trebui el să trăiască. “Omul va trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Practic, aceasta este: “Omul va trăi prin fiecare cuvânt rostit care vine de la Dumnezeu

Acesta nu este Scriptura memorată, nici Biblia de pe raftul sau din biroul tău. Acesta este cuvântul pe care Dumnezeu îl vorbeşte sufletului tău, în timpul liniştit al meditaţiei din Cuvânt. Acesta este modul în care omul trăieşte. Puteţi fi corect doctrinar, şi totuşi să fiți mort din punct de vedere spiritual.

Elementul care menţine viaţa este Cuvântul viu al lui Dumnezeu, care este vorbit sufletului tău în fiecare zi. Timpul liniştit este vital pentru sănătatea spirituală, fie că sunteţi nou convertit sau un creştin matur (vezi 1 Pet. 2:2 si Evrei. 5:14).

Timpul liniştit este vital pentru purificare spirituală. E adevărat că inițial sunteţi curăţat de păcat prin sângele preţios al lui Hristos, dar din nou şi din nou va trebui să reveniți la cruce pentru restaurare. Iar această întoarcere zilnică la cruce pentru curățarea gândurilor greşite şi a vieţii este din Cuvântul lui Dumnezeu (vezi Psalmul 119:9;.. Romani 12:2;. Filipeni 4:8).

Timpul de liniște, de asemenea, este vitală pentru sfătuirea spirituală. Nu poți cunoaște niciodată adevăratele principii care determină o viaţă de sfinţenie şi de neprihănire, fără a lăsa Cuvântul lui Dumnezeu “să locuiască în voi din belşug” (vezi 2 Tim 3:16 şi. Psalmi. 73:24).

Timpul de liniște este de asemenea vitală în echiparea ta pentru conflicte spirituale. Exemplul suprem este Domnul nostru Isus Hristos, atunci când s-a întâlnit cu Satana în pustie. Sunt sigur că pentru patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi El și-a hrănit sufletul din cartea Deuteronom, şi a putut prin urmare, ascuți sabia prin experiența personală a Cuvântului scris al lui Dumnezeu. Pavel i-a îndemnat mai târziu pe credincioşii din Efes “luați ... [-le] sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efeseni 6:17).

Oricât de importante sunt cele de mai sus, trebuie menționat faptul că cea mai mare motivație a ta pentru a avea timpul de liniște nu sunt nevoile dvs., oricât de mari ar fi ele, ci faptul că Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine. Prin urmare, nu este numai o datorie, este un privilegiu şi o onoare. Dumnezeu, în Hristos, Domnul tău, are un loc special de întâlnire pregătit pentru tine. Inima lui este mâhnită atunci când nu reuşești să onorezi întâlnirea. El doreşte, ca și în cazul femeii din Samaria, de a bea din nou din dragostea ta, devotamentul tău, şi din închinarea ta (a se vedea Ioan. 4:23, 24). Aş dori să vă avertizez însă că stabilirea momentului vostru de liniște nu este niciodată un lucru uşor. Ca slujitor, vă mărturisesc sincer că este mai greu pentru mine acum să am timpul meu de linişte decât a fost atunci când am fost proaspăt convertit. Motivul pentru aceasta este că, ceea ce contează costă. Veţi găsi că atacurile cele mai vicioase ale adversarului va fi direcţionat spre jefuirea timpului liniștit din fiecare zi cu Domnul tău. Şi va trebui să-l păziți cu îndârjire, dacă vreți să-l păstraţi. Indiferent de domeniul dvs. de slujire - ca pastor, profesor la școala duminicală, misionar, sau creştin la birou sau acasă - îți dau speranțe mici de a trăi victorios dacă nu reușești să menții cu succes timpul tău de liniște cu Domnul.

Partea V. Schițe De Predici

Dr. Roger PASCOE, Președintele Institutului Biblic pentru Predicare

Cambridge, Ontario, Canada

Scopul de a vă oferi schițe de predici în Jurnalul Electronic al Păstorilor (The NET Pastors Journal) este de a vă ajuta în pregătirea și expunerea predicilor dvs. De multe ori, una dintre cele mai dificile părți ale pregătirii unei predici este descoperirea pasajului din care veți predica. Aceste schițe de predici au menirea de a vă arăta rezultatul propriului meu studiu în pregătirea pentru predicare a acestor pasaje. Sper că veți putea observa modul în care acestea se referă direct la și reies direct din pasajul din Scriptură.

Punctele principale in aceste schițe de predici sunt declarații ale principiilor prezente în pasaj și care au legătură cu tema centrală a pasajului. Aceste principii sunt formulate într-un mod prin care ascultătorii se pot conecta la predică. Prin folosirea în acest mod a punctelor principale, predica nu este o prelegere cu privire la o perioadă a istoriei antice, ci un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru ascultătorii din ziua de azi. În timp ce ei ascultă aceste puncte pe parcursul predicii ei sunt atrași de mesaj deoarece pot observa principiile pasajului se relaționează cu viața lor – cu probleme lor, cu comportamentul lor, cu deciziile lor, cu atitudinea lor, cu spiritualitatea lor, cu familia lor etc.

Prima serie de schițe de predici sunt din Evanghelia după Ioan. Aceste schițe nu sunt în ordinea capitolelor și versetelor ci sunt grupate astfel:

1.      Cele Șapte Fapte (Minuni) Supranaturale ale lui Isus

2.      Cele Șapte Dialoguri Semnificative ale lui Isus (discuțiile avute cu persoane individuale)

3.      Cele Șapte Declarații ale lui Isus despre Sine (Declarațiile “Eu sunt”)

Sunt conștient că fără ascultarea predicii s-ar putea să întâmpinați dificultăți în a urmări schița scrisă a predicilor. Pentru aceasta, vom publica pe site-ul acesta predicile mele audio care corespund cu aceste schițe de predici (dați click pe linkul de deasupra pentru a asculta). Pentru că aceste predici au fost înregistrate în prima fază pentru ascultătorii radio, câteva predici sunt împărțite în mai multe părți.

Aveți libertatea de a folosi aceste predici. Le puteți folosi exact așa cum sunt sau le puteți modifica. Fie că veți folosi sau nu aceste schițe de predică, speranța mea (și scopul pentru care le public) este ca dvs să observați de unde provin principiile din Scriptură și modul de formulare a acestora pentru audiența dvs contemporană.

În ultima ediție a Jurnalului Electronic al Păstorilor am publicat primele mele trei schițe de predici din seria celor “Cele Șapte Fapte (Minuni) Supranaturale ale lui Isus” din Evanghelia după Ioan, după cum urmează:

Schița de predică nr.1 Ioan 2:1-11, Isus Schimbă Apa în Vin

Schița de predică nr.2 Ioan 4:46-54, Isus vindecă fiul unui slujbaj

Schița de predică nr.3 Ioan 5:1-47, Isus vindecă slăbănogul de la scăldătoarea Betesda Partea. 1

În continuare sunt două schițe de predică din aceeași serie : “Cele Șapte Fapte (Minuni) Supranaturale ale lui Isus”

(To listen to audio sermons of these outlines click here: John 6:1-14; John 6:16-21)

Schiţă Predica # 4
Ioan 6:1-14, Isus Hrănește Cinci Mii De Oameni

English audio version of this message: Part 1 - Part 2

Subiect: Cat de mare este Dumnezeul tău?

Punctul # 1: O întrebare simplă arată o ignoranţă profundă (5-9)

1. Isus pune o întrebare simplă (5-6)

2. Ucenicii dau două răspunsuri revelatoare (7-9)

(1) primul răspuns este rezultatul rațiunii (7)

(2) Al doilea răspuns este rezultatul realității (8-9)

Punctul # 2: O simpla poruncă dezvăluie o realitate profundă (10-13)

1. Dumnezeu poate transforma un coş pentru o masă de prânz într-un banchet generos (10-11)

2. Dumnezeu poate transforma un prânz sărăcăcios într-o mulţime de resturi (12-13)

Schița De Predică Nr. 5
John 6:16-21, Domnul Isus Merge Pe Apă

English audio version of this message: Part 1 - Part 2

Subject: Descoperind cine este Isus

Point #1: Probleme apar în momente neaşteptate (17)

1. Probleme apar când suntem ascultători de Dumnezeu (17a)

2. Problemele se ridică în momentele în care putem să le tratăm cel mai puţin (17b)

Point #2: Troubles arise for the most unexpected discoveries (19-21)

1. Descoperim că Domnul Isus este Dumnezeul nostrum etern (20a)

2. Descoperim că Domnul Isus este Mângâietorul nostru (20b-21a)

3. Descoperim că Domnul Isus este Eliberatorul nostru puternic (21b)

Related Topics: Pastors

Report Inappropriate Ad