MENU

Where the world comes to study the Bible

1. Wstęp (Zwięzłe omówienie Nowego Testamentu)

Jest oczywiście wiele sposobów na przeprowadzenie studiów nad Biblią: Syntetyczny – omówienie Biblii jako całości w celu uchwycenia i zrozumienia ogólnego przesłania, Analityczny – proces spojrzenia na Biblie werset po wersecie, w celu osiągnięcia dogłębnego zrozumienia, Tematyczny lub Doktrynalny – studia nad Biblią według jej wielu tematów i doktryn, i Typowy – studia nad wieloma obrazami lub typami, które odnajdujemy w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, które przedstawiają prawdę Nowego Testamentu. Podejście syntetyczne lub omówienie jest niezwykle pomocne dla początkujących lub dla tych, którzy nigdy nie podejmowali takich studiów. Poprzez podejście syntetyczne nie tylko możemy uchwycić ogólny obraz lub „zobaczyć cały las”, lecz takie omówienie pomoże nam także zrozumieć szczegóły w późniejszym czasie podczas jednego ze studiów biblijnych.

Nazwaliśmy ten tekst zwięzłym omówieniem, ponieważ jest on skróconym podejściem do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Celem jest dostarczenie czytelnikowi kluczowych terminów, wersetów, tematów i zamierzeń każdej z ksiąg, jak i dokonanie krótkiego opisu zawartych w nich treści.1


1 Niektóre z pojęć i plan przedstawiony w tym Omówieniu ksiąg Biblii (autor i tytuł, data, cel i temat, kluczowe wersety, itp.) są podobne i zaczerpnięte z innych materiałów tego typu, takich jak: Briefing the Bible (Streszczenie Biblii), J. Vernon McGee, Zondervan, Grand Rapids, 1949; A Popular Survey of the Old Testament (Popularny omówienie Starego Testamentu), Norman L. Geisler, Baker Book House, Grand Rapids, 1977, “Old Testament Survey,” („Omówienie Starego Testamentu”) Alban Douglas, Prairieview Bible College, i Talk Thru the Bible (Rozmowa przez Biblię) Bruce Wilkinson i Kenneth Boa, Thomas Nelson, Nashville, 1983.

2 Charles Caldwell Ryrie, Ryrie Study Bible, Expanded Edition (Ryrie’go Studia nad Biblią, Wersja Rozszerzona), Moody, str. 1498.

Related Topics: Introductions, Arguments, Outlines

Report Inappropriate Ad