MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

2. Vr Store och Vldige Gud: "Jag r Herren och Det r Mitt Namn"

Meditation: Vem r Vi Herre?

Paulus Exempel i Apostlagrningarna 22:8,10

1. Ls Apostlagrningarna 21:1- 22:21. Var ngonstans r Paulus och vad hnde dr?
2. Vilka tv frgor stllde Paulus efter sitt mte med Kristus som hade teruppsttt ( se 22:8, 10)?

Frsta delen av lektionen fokuserar p frsta frgan medan den andra delen fokuserar p andra frgan.

Gud lskar dig

1. Ls 1 Johannes 4:8. Vad sger Johannes om Guds vsen?
2. Vad skulle det vara fr fel om vi vnder p Johannes uttalande i 1 Johannes 4:8 och istllet sger att krleken r Gud?
3. Vad r det som de fljande verserna lr oss om Guds krlek?

a. 1 Johannes 4:10

b. Jesaja 49:15-16 ( Exodus 28:9-12)

c. Efesierbrevet 1:4-5, 2:4-5

d. Romarbrevet 8:38-39

Vr Gud r en Helig Gud

1. Ls Jesaja 6:1-6. Vad sg Jesaja i 6:1-2?
2. Hur var Seraferna i vers 3 nr de refererar till Gud?
3. Vad upplevde Jesaja i vers 5? Vad gjorde Gud genom Seraferna i vers 6-7?
4. Vilket r psalmskrivarens vittnesml Psalm 99:9?
5. Vad sa Petrus om Gud i Petrus 1:15-16?
6. En av Jesajas favorit benmningar fr Gud betrffande Hans Helighet. Ls Jesaja 1:4; 12:6; 41:20, etc. Jesaja refererar till Gud p det sttet mer n 25 gnger. Vad r Guds benmning i Jesaja och vad r det som de verserna lr oss om Guds Helighet?

Vr Gud r en Treenighet

1. Ls Efesierbrevet 11111:2. P vilket stt refererar Paulus till Fadern?
2. Ls Titus 2:13. P vilket stt refererar Paulus till Jesus ( Filipperbrevet 2:6)?
3. Ls Apostlagrningarna 5:3, 5. P vilket stt refererar Petrus till Den Helige Anden?
4. Ls Deuteronomium 6:4 och Markus 12:29. Hur mnga Gudar finns dr?
5. Vilken slutsats kan du dra frn det bibliska vittnesmlet om Gud? Svar: Numeriskt sett

r Han Ett, men lever som tre distinkta personer. Han r Ett i Sitt innersta vsen ( alla Treenighetsleder talar om Guds attribut), tre i substans (det handlar om tre distinkta personer; Fadern, Sonen och Den Helige Anden).

Vi kommer att frdjupa oss i mnet i de kommande lektionerna.

Kortfattat kan man sga att Bibeln inte stdjer tre-theism ( tre olika Gudar) inte heller modalism ( En Gud i tre olika former),utan den stdjer trinitarism

(Tre personer i En Gud).

Han jobbar alltid i ditt liv

1. Ls Johannes 5:17. Betrffande Hans mjlighet att frlsa och befria mnniskorna frn syndar, vad var det som Jesus berttade om Sin Fader och sig sjlv? Betyder det en trst fr dig?
2. Hur beskriver Paulus i Romarbrevet 8:28 och Johannes 5:17 Jesus lror? Meditera grna till varje ord i Romarbrevet 8:28 och sen tacka Gud fr Sitt stndiga engagemang i ditt liv.

Meditation: Herre, Vad Vill Du Att Jag Skall Gra?

Tillbedjan

Vi har lrt oss i den hr lektionen att vr Gud r krleksfull och helig. Han lskar alla mnniskor, men Han hatar synden. Vi har ocks lrt oss att Han r Treenighet ,allts bestr av tre personer som alla kan bli betraktade som gudomlighet eller Gud. Psalmskrivaren sade: Stor r vr Herre och vrdig vra lovord. Ingen kan utforska din storhet( Psalm 145:3). Vi skulle svara p samma stt som Jesaja gjorde med att falla ner p vra knn och tillbedja Gud. (ocks Romarbrevet 11:33-36).

Tillit

P vilket stt blir du strkt i din tro p Honom nu nr du vet att Han r krleksfull och helig? P vilket stt relaterar Hans krlek till de ofta mycket svra situationer Han lter dig hamna i? Hur kan man stta i relation Hans helighet och sannfrdighet med vem Han r? Med vem vi r och Hans plan fr var och en av oss?

Lyd

Vad betyder det fr dig att lyda Gud i allt, nu nr du har lrt knna och studerat Hans krlek och helighet? Hur relaterar man lydnaden till tillit?

Krlek

Ls Johannes 2:5. Hur visar vi vr krlek fr Gud? Hur relaterar vi vr krlek till 1 Johannes 2:15-16?

Var Helig

Det viktigaste vi kan gra i vr tillbedjan och krlek till Gud r att vxa i helighet. Ls Petrus 1:15-16 nnu en gng. Efter det, ls Hebreerbrevet 13:14 och Andra Korinthierbrevet 7:1.Vad betyder det att vara helig och hur relaterar man det till hur viktigt det r att vara ett krleksfullt vsen? Varfr r det viktigt att vara helig enligt Hebreerbrevet 13:14?

Proklamera Kristus

Ls Andra Korinthierbrevet 5:14-15. P vilket stt har Guds krlek pverkat Paulus? Vad gjorde Paulus enligt Andra Korinthierbrevet 5:16-21?

Related Topics: Theology Proper (God)

Report Inappropriate Ad