MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

3. Jesus Kristus: "Vr Store Gud och Frlsare"

S lskade Gud vrden att Han gav den sin ende son, fr att de som tror p Honom icke skall g under utan ha evigt liv (Johannes 3:16).

Meditation: Jag Skall Komma Och Vara Bland Er

Jesus Kristus r Gud

1. Ls Johannes 1:1, 14. Vem r Ordet i Johannes 1:1? Vad gjorde ordet i 1.14?

2. Vad hnde efter det att Ordet blev mnniska i Johannes 1:18 (Johannes 8:58; 14:8-9; 20:28)?

3. Hur pratar Paulus om Jesus i Filipperbrevet 2:6? Uttrycket Han gde Guds gestalt r det starkaste grekiska uttryckssttet p Kristus helighet. Uttryckssttet refererar till Hans fullndade inre attribut.

4. Hur karakteriserar Paulus Kristus i Titus 2:13?

5. Vad r det som titeln Herre avsljar fr oss om Jesus i Romarbrevet 10:13 (Apostlagrningar 2:20-21)? Vilken text ur det Gamla Testamentet citerar Romarbrevet 10:13? Vem r Herren i det Gamla Testamentets avsnitt? Enligt judendomen r det bara Gud som kan frlsa. Obs. Visa termer som det Gamla Testamentet anvnder sig av fr att benmna Gud som Yahweh (Gud) och Adonai r vanligtvis mycket konstigt versatta till grekiska. Ett exempel som bevis p detta kan man hitta i Romarbrevet 10:13 var den judisk monoteistiske skrivaren refererar till Jesus som till en som r konstig.

6. Ls Hebreerbrevet 1:3 och 1:8. Vad sger frfattaren om Jesus?

Jesus Kristus r Ocks Mnniska

1. Ls Johannes 8:40 och Apostlagrningarna 2:22. P vilket stt refererar Jesus till sig sjlv? P vilket stt refererar Petrus till Honom?

2. Ls Lukas 2:52. Vad berttar avsnittet fr oss om Jesus mnsklighet?

3. Ls Hebreerbrevet 2:14. Vad berttar frfattaren fr oss om Jesus Kristus mnsklighet? P vilket stt bevisar Hans dd att Han var mnsklig?

4. Vilka tv mycket viktiga sacker pongterar Hebreerbrevet 4:16 om Jesus?

5. Det Gamla Testamentet blev versatt till grekiska nn gng mellan 285 och 150 F K. Ofta refererar man till det med de romerska siffrorna LXX (sjuttio). Detta kommer uppenbarligen frn en tradition som pstr att versttningsarbetet har gjorts av sjuttiotv versttare och blivit fullbordat p sjuttiotv dagar. Denna tradition verkar ha sina rtter i Aristeas epistel andra rhundradet fre Kristus, i Philos ( Vita Mosis 2.5-7.25-44) i Josephus (Antiquities 12.2. 1.-15) och Justin ( Against Heresis,3.21.2). Fr mer information ber vi lsaren att vnda sig till Everett Fergusonss Backgrounds of Early Christianity.

6. Ls 1 Johannes 1:1-3; Matteus 4:2; Johannes 4:6; 19:28. Vad r det som de hr avsnitten lr oss om Jesus och Hans mnsklighet?

7. Ls Hebreerbrevet 12:2; Markus 3:5; 6:6; 10:14; Lukas 7:9. P vilket stt bidrar de hr avsnitten till en bttre uppfattning av Jesus mnsklighet?

Sammanfattning om vem Jesus r

Jesus r svl Gud som mnniska. Uppenbarligen r Guds stt att fullborda denna union ett fullstndigt mysterium (1 Timotheosbrevet 3:16). Den Heliga Skriften presenterar Jesus frn bda sidor, medan de bibliska dokument refererar till Jesus Kristus som till en person som agerar och talar som en enda individ. Man anvnder gudomliga titlar ner man refererar till Hans mnskliga kvaliteer och grningar och mnskliga titlar ner man beskriver Hans gudomlighet (kvaliteer eller grningar). Han r med andra ord svl gudomlig som mnsklig, attribut som r frenade fr evigt i en och samma person.

Det som Jesus stadkom genom att ha dtt och teruppsttt

1. Ls 1 Petrus 3:18.Vem betalade fr sina synder? Varfr gjorde han det? Ls Hebreerbrevet 9:27-28. Behver Kristus d eller bli offrad om och om igen?

2. Ls 1 Johannes 2:2 och 4:10. Hur, d har Kristus dd pverkat Guds rttvisa vrede (Romarbrevet 5:10) mot oss?

3. Ls Johannes 12:31; 16:11 och speciellt 1 Johannes 3:8. P vilket stt har Jesus dd och det faktumet att Han teruppstod frn de dda pverkat ondskans auktoritet?

4. Vad stadkom Jesus dd och teruppstndelse fr oss kristna? Ls Kolosserbrevet 1:13-14; Apostlarbrevet 2:31-33; Romarbrevet 5:1 och 6:1-14; Efesierbrevet 1:3-14; 2:5-7.

Meningen med Kristus Dd och teruppstndelse- Sammanfattning

Kristus dd r en model p svl beredskapen att offra sig fr att tjna Gud som p Hans krlek till mnniskor. Hans beredskap att d fr att uppfylla Guds vilja och Hans krlek fr oss, r faktiskt inte den huvudsakliga frklaringen till frgan- vilken r meningen. Meningen r enligt Det Nya Testamentet att Jesus skulle offras i stllet fr oss, fr alla vra synder, mot en ondlig och helig Gud.

Meditation: Vad betyder detta fr mitt liv?

Tillbedjan

Paulus refererar till Jesus som till vr Store Gud och Frlsare (Titus 2:13). P samma stt som Petrus fll ner p sina kneen infr Jesus och dyrkade Honom,( Lukas 5:8) s mste vi ocks med stor dmjukhet tillbedja vr Herre, lska Honom med en brinnande krlek (Efesierbrevet 6:24). Vad betyder att tillbedja Jesus Kristus? Vad tror du? Gr grna en jmfrelse mellan Markus 12:29-30 och Romarbrevet 12:1-2. Vilket r Guds nskeml? Se Johannes 4:23-24; Markus 12:41-44.

Lydnad

Hur knns det att tjna en ny herre istllet fr synden? P vilket stt r Jesus en bttre herre n de diktat och lustar som vra gamla liv var fyllda av och den tid vi levde utan Honom?

Mysteriet: Lt Gud Vara Gud

Det finns mnga som frnekar Jesus Kristus gudomlighet eller mnsklighet och p det sttet frvrnger Den Heliga Skriftens lror. De brjar nstan alltid med den frutsttningen att inkarnation r absurd eller logiskt motsgande. Detta r helt enkelt felaktigt. Det finns inget motsgande i pstendet att Jesus var svl Gud som mnniska, att Han var bda samtidigt. Vi har inte psttt att Hans mnskliga vsen var gudomlig och mnsklig p en och samma gng och p ett och samma stt, inte heller har vi sagt att Hans gudomliga vsen r svl mnsklig och gudomlig p en och samma gng, eller p ett och samma stt, d skulle vi sjlva vara en motsgelse. Det som vi pstr r att i Kristus en och samma person finns tv vsen, en mnsklig och en gudomlig. Dom bibliska bevisen krver en sdan definition. Medan inkarnationen inte r logiskt motsgande, r den exakta relationen mellan Hans gudomliga och mnskliga vsen en gta och kommer s alltid att frbli. Bara fr att vi inte fullstndigt kan frklara visa saker betyder inte att de r motsgande, det betyder bara att vi inte kan frst tillrckligt bra sanningen, och drmed penetrera mysteriet (1 Timotheus 3:16; jmfr grna med Romarbrevet 11:33-36)

Related Topics: Christology

Report Inappropriate Ad