MENU

Where the world comes to study the Bible

Ibhayibheli Lomxoxi: Izindaba ezingama-60

Ukuxoxa Ngezindaba ZeBhayibheli Ngokulandelana Kwezikhathi kuyindlela yokufunda indaba kaNkulunkulu ngokulandelana kwezikhathi ukuze indaba ephelele kaNkulunkulu iqondwe kusukela kwencane kuye komdala. I-CBS4Kids isungule le ndlela yokulandelana kwezikhathi isebenzisa izindaba eziyisisekelo ezingama-60 ezivela eBhayibhelini ukuze isize umfundi noma isilaleli ukuba sithole amazwibela ngodaba lukaNkulunkulu.

Bona i-PDF egcwele lapha.

Report Inappropriate Ad