MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

4. Den Helige Anden: Envldig Herre och Livgivare

Inte genom ngon mnniskas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, sger Herren Sebaot (Sakarja 4:6).

Meditation: Den Gud som ger liv!

Andens Verkan r Ett Infriande Av Det Gamla Testamentets Lfte

  1. Ls Genesis 12:1-3. Vad var det som Gud lovade att gra fr Abraham och hans avkomma?

  2. Vem var det som skulle ta emot vlsignelserna i Gen. 12:1-3? Gr grna en jmfrelse mellan Apostlagrningarna 1:8; 3:25 och Galaterbrevet 3:29

  3. Ls Samuel 7:12-16. Hur lnge kommer Gud att upprtthlla Davids kungarike och hans kungatron? Vad symboliserar en kungatron?

  4. Anteckning: Fr att lftet ska uppfyllas fr den framtida israeliten s mste han hrstamma frn Judah, och i synnerhet frn David . Frga: Om vlsignelserna i Genesis 12:1-3 var avsedda att vara universella och Davids kungatron i 2 Sam 7:12-16 skulle bli upprttad fr alltid, vad finns det d fr samband, tycker du mellan de tv? Ls grna Apostlagrningarna 13:23 och Romarbrevet 1:3-4.

  5. Gud lovade att gra Abraham och hans avkomma till ett stort folk och genom de skulle alla slkter p jorden bli vlsignade. Gud bestmde sig fr att utveckla det lftet genom alla Israels kungar som lydigt och med gudsfruktan styrde folket. Men Israel som alla folk, var olydig. I denna situation dyker det upp en svar frga, nmligen hur skulle Gud kunna uppfylla sitt lfte (till ett syndigt folk) och vlsigna hela vrlden?! (Hebreerbrevet 8:7-8a). Svaret r Det Nya Frbundet. Ls Jeremia 31:31-33. Vad r det fr uttryck som Gud anvnder fr att beskriva sitt nya lfte? Vad betyder uttrycket frbund ?

  6. Det nya frbundet innehller mnga nrliggande lften. Vad var det Gud lovade angende Lagen i Jeremia 31:32-33? Angende Sitt folk? Angende kunskapen om Honom? Angende syndarnas och elakhetens frltelse?

  7. Det Nya Frbundet i Hezekiel blandar in Anden. Ls grna Hezekiel 36:27. Hur kommer Gud att gr det mjligt fr oss att lyda p Honom?

  8. Ls Lukas 22:19-20. P vilka grunder har Gud etablerat Det Nya Frbundet? Jmfr grna med Hebreerbrevet 9:15-22.

  9. Ls Apostlagrningarna 2:32-33. Denne, nmligen Jesus, har Gud ltit uppst och vi kan alla vittna om det. Gud har upphjt Honom med Sin hgra hand, och sedan Han enligt lftet, tagit emot Den Heliga Anden av Fader, har Han nu utgjutit Den, s som ni hr ser och hr. Jmfr grna 2 Korinthierbrevet 3:6, med 7-18. Han regerar nu enligt det infriade lftet som David fick, delar ut Anden som ett infriande av det lfte Gud gav till Jeremia och Hezekiel och gr det s universellt ( till alla som tror, inte bara judar ) allt som ett infriande av det lfte Gud gav till Abraham.

  10. Ls 1 Peter 2:4-10. Hur relaterar detta avsnitt till temat att vi r Guds folk och att Han r vr Gud som vi kan lsa i Jeremia 31:33?

  11. Ls 1 Korinthierbrevet 12:13. P vilket stt kommer vi att ing i Guds nya folk och hur refererar man till det? Ls Efesierbrevet 2:22 ocks. P vilket stt refererar Paulus till kyrkan?

Gamla Testamentets lften angende Andens kommande

Lftet i Genesis 12:1-3 visar p Guds plan till att vlsigna alla nationerna genom Abraham och hans avkomma. I 2 Samuel 7:12-16 och i Apostlagrningarna 13:22-23 kan vi se att infriandet av det lfte som Abraham fick innehller ocks infriandet av ett annat lfte nmligen det som David fick och som handlar om en framtida kung och kungarike. Vi har redan sett att frfattarna till Det Nya Testamentet pstod att Jesus genom sin dd, teruppstndelse och upphjning till himmeln redan har infriat det lftet. Det r hr vi terigen kan se infriandet av det lfte som ingick i det Nya Frbundet dvs. genom den upphjde Jesus blev Den Helige Anden utdelad till alla troende. Det som vi ville understryka i den hr texten, r att Andens kommande, hnger mycket nra ihop med Jesus kommande och Guds plan om vlsignandet av hela vrlden.

Andens Verkan Skall Man Alltid Frst i Relation till Treenighetens Verkan

  1. Ls Efesierbrevet 1:3-11 Vad r det fr ord som Paulus anvnder sig av i vers 3 fr att beskriva vad Gud har gjort fr oss i vr frlsning?

  2. Vad gr Fadern fr att trygga vr frlsning i vers 4? Nr har valet gjorts?

  3. Vad gr Sonen fr att trygga vr frlsning (v.7)? Ledtrd: Vad hnvisar Kristus Blod till i Kolosserbrevet 1:21-22? Vad r det fr budskap som Kolosserbrevet 1.21-22 och Jeremia 31:33 har gemensamt?

  4. Vad gr Anden fr vr frlsning (v. 13-14)?

  5. Ls Efesierbrevet 1:4 och Romarbrevet 8:29. Vilket spirituellt och etiskt ml har Gud valt oss fr? Romarbrevet 8:30 och Kolosserbrevet 3:9-10.

Andens Verkan Genom Kristi Frhrligande och Vrt Bemyndigande

  1. Ls Titus 3:5. Vad r det som Anden gr i brjan av vr frlsning? Johannes 3:5-8; Johannes 7:37-39.

  2. Ls 1 Korinthierbrevet 3:16; 6:19-20 och Romarbrevet 8:9. Var ngonstans kommer Anden att vistas? Enligt Korinthierbrevet 3:16 finns Anden inom oss alla. P vilket stt refererar Paulus till alla troende betrffande uttalandet i Korinthierbrevet? P vilket stt relaterar detta till Det Gamla Testamentet och Hesekiel 36:27?

  3. Vi sg i de frgende raderna att Anden ger liv och bor fr alltid inom oss. Med ovanstende i tanke, undrar vi om vilken Andens huvudsakliga verkan skulle kunna vara fr oss troende, enligt Johannes 16:13-14?

Andens Verkan och Dess Uppgift Att Frvandla Oss

  1. Ls Korinthiebrevet 3.18 (och Filipperbrevet 1:19). Enligt det syftet vi blev utvalda fr och Sonens dd, vad r Andens slutml i de frra passagerna? Vad r det fr ord som Paulus anvnder fr att beskriva Andens arbete (verkan hr)? Frklara grna ordets betydelse?

  2. Ls Romarbrevet 8:1-17. P vilket stt beskriver Paulus vr frvandling i vers 13 (och andra verser i Romarbrevet 8)?

  3. Ls Galaterbrevet 5:16-26. Skulle vi som troende och som lskar vr Herre frvnta oss konflikter under vr frvandlingsprocess att likna Kristus? Frklara grna relationen mellan Andens frukt och Guds syfte med att vlja ut och kalla p oss? (Efesierbrevet 1:4).

  4. Ls Efesierbrevet 4.30. P vilket stt kommer vra synder p kollisionskurs med den Helige Anden som frvandlar oss? Det r sjlvklart att alla synder leder fram till denna konsekvens, men vad r det fr synd som Paulus koncentrerar sig srskild p i vers 29, 31? Jmfr grna med 1 Thessalonikerbrevet 5:19.

  5. Ls Efesierbrevet 5:18. Denna Passage verstts bttre med var fylld med Anden. Vilken r befallningen hr? Vem fyller oss? Med vad kommer vi att bli fyllda? Jmfr grna vers 1:23 med vers 3:18-19 i Efesierbrevet. Vilka r fljderna av att bli fylld med Anden som understryks i vers 5:19-21 och deras relation till heligheten som Gud har valt oss fr?

  6. Ls 2 Timotheosbrevet 1:7-8; 1 Korinthierbrevet 2:4-5; 1 Thessalonikerbrevet 1:5. P vilket stt mjliggr Anden fr oss att sprida Evangeliet till andra?

De Spirituella Gvorna Som Fljd Av Andens Verkan

  1. Ls Romarbrevet 12:1-8;1 Korinthierbrevet 12:7-11,27-21; Efesierbrevet 4:1-16, och 1 Petrus 4:10-11. Nmn ngra av Andens spirituella gvor.

  2. Vem r det som bestmmer ver dom olika gvorna och vem skall f dom, enligt 1 Korinthierbrevet 12:11?

  3. Varfr delar Anden ut gvor? Ls Efesierbrevet 4:12; 1 Korinthierbrevet 12.7.

  4. Ls Korintierbrevet 13:1-14:1. Vilket r det ideella sammanhanget som gynnar dom spirituella gvornas verkan?

Vr Framtidsfrskran Genom Andens Verkan

  1. Ls 2 Korintierbrevet 1:21-22; 5:5 och Efesierbrevet 1:13-14. P vilket stt refererar Paulus till Anden i dom hr passagerna?

  2. Hur relaterar vrt nuvarande gande av Anden till vertygelsen av vr framtid?

Meditation: Vad betyder detta fr mitt liv?

Behovet Av Att Tnka Konsekvent

Det finns alltid en direkt relation mellan Fader, Son och Andens verkan. Fadern vljer ut vissa mnniskor till att bli frlsta och Sonen dr fr att rdda dom. Anden ger nytt liv till alla dom som blev utvalda p grund av Sonens dd och teruppstndelse. P vilket stt kommer denna strre frlsningsstruktur att hjlpa dig att frst Andens verkan bttre och vad Gud gr i ditt liv just nu?

Att Frst den Inre Kampen

Vi vet att vr frlsning r s sker att Paulus redan d kunde prata om vr frhrligande i det frflutna ( ner vi kommer till himmeln och r fullndade)som om allt hade redan fullbordats (Romarbrevet 8:30). Det r som en uppgjord affr och det som terstr fr oss att gra r att vila i Treenighetens verkan. Men fr nuvarande r det stora besvr och ofta mycket smrta och lidande som prglar vra liv. Hur relaterar vi vr inre kamp till Den Helige Andens verkan? Varfr finns denna konflikt ibland? Vad kan vi gra i en sn situation?(Romarbrevet 8:13,26-27) Hur har vi hanterat livets svrigheter hittills?

Att Lra Knna Andens Makt

Vi fr aldrig tnka p Anden bara genom maktens givna ramar. Det r sant att det r Han som ger oss oerhrt stor spirituell makt till att dyrka Gud, att inse vra synder, att knna spirituell gldje, att tjna andra, och att dela med sig Evangeliet med vnliga ord och grningar. Vi fr allts aldrig reducera Treenighetens tredje person till vilken maktfaktor som helst! M det aldrig ske! Han r en gudomlig person som har till uppgift att frmedla Guds nrvaro Genom Kristus till oss .Hur relaterar vi detta till vr aktuella uppfattning om Anden och Hans verkan?

Att urskilja och anvnda vra spirituella gvor

Vilka r dina spirituella gvor? Varfr gav Gud dig dom gvorna? Hur kommer du att anvnda dom och till allas frdel? r din kyrka ett krleksfullt stlle dr man kan anvnda dessa gvor? Om inte, hur kan du d diskutera detta med ledarskapet?

Related Topics: Pneumatology (The Holy Spirit)

Report Inappropriate Ad