MENU

Where the world comes to study the Bible

11. Recenze knihy -- Jak vytvořit zdravou a šťastnou rodinu

Autor: Jim Burns, Ph.D.

Rok vydání: 2001

Vydavatel: Word Publishing

Počet stran: 188

Webová stránka autora: http://www.youthbuilders.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že …

Chcete vychovávat své děti k vyššímu sebevědomí a zároveň přenést na příští generace trvalý odkaz lásky a zdraví. Tato kniha vás ubezpečí, že žádná „perfektní“ metoda pro rodičovství neexistuje a že většina rodičů si ve výchově dětí a rodičovství vede velmi dobře, jen o tom neví.

„V kostce”…

Existuje 10 rodinných zásad, které fungují. 1. Buďte své rodině vždy oporou, 2. Vyjadřujte přízeň, laskavost a podporu, 3. Budujte zdravé morální zásady a hodnoty, 4. Disciplína a důslednost, 5. Zbavte se bez milosti stresu, 6. Komunikace je klíčová, 7. Pro pevná rodinná pouta je zásadní hra, 8. Milujte svého partnera, 9. Nejlepší věci v životě nejsou věci, 10. Povzbuďte duchovní růst své rodiny.

Hlavní myšlenky …

Rodič vyjadřuje přízeň, laskavost a podporu. Od svých dětí neustále vyžadujeme kázeň, zároveň je však neponižujeme ani nezesměšňujeme. Komunikace je klíčem – důraz je kladen více na interakci jako takovou než na její výsledek, základem je dobrý vztah a nikoli obsah sdělení. Při komunikaci s dětmi musí být rodiče vždy otevření a jednotní.

Hra, humor a zábava jsou pro zdravou a šťastnou rodinu zásadní. Společná hra nám poskytuje hlubší pocit sounáležitosti. Rodiče musí aktivně pracovat na tom, aby se tento pocit stal hlavním cílem rodiny.

Láska k partnerovi a její vyjádření před dětmi je optimálním faktorem pro výchovu sebevědomého dítěte. Vaše manželství se může stát největším rodinným vkladem.

Finance mohou rodinu zničit, proto dbejte na to, aby se peníze nestaly ve vašem životě předmětem úspěchu. Naučte se utrácet méně než vyděláte, nepřekračujte rodinný rozpočet, nevytvářejte si dluhy a upozaďte věci, po nichž toužíte. Buďte věrnými správci vlastních prostředků a uvědomte si, že vlastníkem všeho je Bůh, který nám pouze půjčuje věci, z nichž se můžeme radovat.

Nejlepším způsobem k dosažení disciplíny je důslednost. Cílem disciplíny je naučit děti zodpovědnosti a ne jen slepému poslouchání. Nechceme své děti ovládat. Chceme je ovlivnit příkladem vlastního chování.

Chceme-li vytvořit šťastnou a zdravou rodinu, je třeba z rodinného života vyškrtnout stres. Všichni si potřebujeme ve svém programu vytvořit prostor, který nám umožní trochu se nadechnout tak, abychom své závazky nepřeháněli a nedostali se do krizových situací. Krizové situace, vznikající na základě příliš velkého množství činností, jsou velmi nebezpečné a mohou ohrozit rodinný život. Vzájemné vztahy se tímto životním stylem naruší a všichni členové rodiny budou trpět citovou vyprahlostí.

Čas strávený s Bohem je klíčem k tomu, aby se člověk stal dobrým rodičem a předal trvalý odkaz do budoucna. Modlete se se svým partnerem za svou rodinu, pomůže vám to nalézt v životě skutečné priority a věci, které jsou opravdu důležité. Zaměřte se na rodinný duchovní život společně strávenými zbožnými chvílemi, modlete se společně a vytvořte si rodinnou ústavu. Rodinná ústava je písemný seznam tužeb, hodnot a postojů vaší rodiny.

Kroky (které můžete podniknout) …

Každých šest měsíců by rodiče měli naplánovat den, jenž se bude vymykat běžnému režimu a pomůže jim strávit více času s každým ze svých dětí. Zmapujte si rozvrh činností každého dítěte a rozhodněte, do čeho se chcete zapojit. Nezapomeňte vzít v úvahu kulturní vlivy a na následujících 6 měsíců si vytvořte program rozvoje morálních zásad, vztahů/přátelství, zdraví a duchovního růstu svého dítěte.

Udržujte komunikaci tím, že si každý den najdete čas promluvit si s dítětem a naslouchat mu.

Rozhodně omezte ty rodinné činnosti, které vás nutí zvládnout více činností a věnujte se spíše vztahům než činnostem.

Buďte důslední, pokud jde o disciplínu a neobviňujte se, pokud občas selžete.

Citace …

„Ve snaze vybudovat pevná rodinná pouta rodiče často vyhledávají nejnovější trendy. Odpověď je přitom velmi jednoduchá a leží na dosah ruky. Investujte čas a energii a buďte tu pro své děti. Výsledkem je naděje a jistota pro všechny.“ (str. 12)

„Většina odborníků na rodinné otázky tvrdí, že rodina, která se společně modlí, spolu i zůstane. Já bych k tomu dodal, že rodina, která si společně hraje, bude mnohem šťastnější a zdravější.“ (str. 122)

Statistiky a zajímavá fakta…

„Pokud umožníte svým dětem, aby začali chodit na rande ve věku 12 let, 91% z nich okusí sexuální styk před svým 18. rokem. Pokud jim randění umožníte až ve věku 16 let, sníží se toto procento na 20%.“ Str. 39

Různé …

Autor knihy Jim Burns je křesťanský psycholog, který pracoval s mnoha rodinami, jež se ocitly v krizi. Média mají převážně tendenci prezentovat ve vztazích rodičů a dětí negativní otázky, na celém světě však existují tisíce a tisíce rodin, které jsou velmi úspěšné a dokáží zvládnout rodinné záležitosti pozitivním způsobem.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství …

Tato kniha mi skutečně pomohla zjednodušit náš rodinný život. Vždycky jsem si přála, aby můj život byl jednodušší a méně chaotický, ale měla jsem pocit, že musíme dělat všechno to, co dělají ostatní. Tato kniha mi dovolila se zastavit a začít dělat to, co je nejlepší pro mou rodinu a nesnažit se pouštět se do všeho. Díky menšímu počtu činností jsme teď všichni vyrovnanější a máme více času vzájemně si užívat to, čemu se každý z nás věnuje. Vztahy jsou mnohem důležitější než to, co v daný moment děláte.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Men's Articles, Mothers, Parenting, Women's Articles

12. Recenze knihy -- Kouzlo lásky a logiky v raném dětství

Autor: Jim Fay & Charles Fay, Ph.D.

Rok vydání: 2000

Vydavatel: Love and Logic Institute, Inc.

Počet stran: 165

Webová stránka autora: http://www.loveandlogic.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte dítě v předškolním věku a chcete se naučit vychovávat ho konstruktivně a láskyplně.

„V kostce“…

Vychovávejte dítě tak, aby mělo dobrý pocit ze sebe sama.

Vytvořte si s dítětem pevné pouto založené na lásce a důvěře.

Dovolte svému dítěti dělat spoustu chyb a poučit se z nich již v útlém věku.

Umožněte svému dítěti, aby si vyzkoušelo praktické řešení problémů.

Hlavní myšlenky…

Prvních šest let života dítěte je nejdůležitějších pro jeho kognitivní, emocionální a behaviorální rozvoj. Rodiče mohou svým dětem poskytnout zásadní informace prostřednictvím čtyř základních kamenů Love and Logic:

(1) Vybudujte sebeposouzení dítěte – sebeposouzení rovná se chování dítěte. Pokud ze sebe mají děti dobrý pocit, existuje vysoká pravděpodobnost, že se budou dobře chovat. Ukažte dětem, že je dokážete zvládnout bez velkých problémů. Děti si z toho vezmou myšlenku, že „Když mě rodiče dokáží tak snadno zvládnout, určitě jsem v pohodě!“ Pokud hněv a frustraci nahradíte milými slovy a důrazným, nicméně laskavým přístupem, posílíte tak vlastní sebeposouzení dítěte.

(2) Podíl na přebírání kontroly – dejte dětem na výběr ve věcech, které nepůsobí potíže ostatním a odehrávají se v rámci pevně stanovených hranic, které dodávají dětem pocit, že přebírají kontrolu nad vlastním rozhodováním. Rodiče mohou takto například učinit „vklad“ do dětské „kontrolní banky“ položením jednoduchých otázek typu „Chceš k snídani raději mléko nebo džus?“ Sestavte si seznam věcí, v nichž můžete svým dětem dát na výběr. Klíčem k podílu na přebírání kontroly je, že se jako rodiče ujistíte o tom, že výběr, který dítěti nabízíte, vyhovuje i vám a že jste schopni splnit všechny varianty volby dítěte. Pokud dítěti během dne dáváte na výběr mezi vícero možnostmi, posilujete tak jeho „banku výběru“. Když pak potřebujete z této „banky“ „vybrat“ nebo něco požadujete, bude dítě lépe spolupracovat.

(3) Před vysvětlováním důsledků projevte velkou dávku empatie – Snažte se na chyby svých dětí nahlížet jako na příležitost k učení. Rodiče, kteří mají na paměti lásku i logiku, vědí, že frustrace ze špatného výběru pomáhá dětem vyhnout se chybám. Když k chybě dojde, zajistěte, aby věc měla láskyplný průběh. Cena za chyby u malých dětí je podstatně nižší než cena za chyby u adolescentů. Ocitnete-li se se svým dítětem v potencionální „situaci, kdy se dítě má poučit“, je třeba si klást tyto otázky: a) Může si mé dítě ublížit, pokud se dopustí chyby? (b) Jak se mé dítě z této situace poučí?

(4) Podíl na přemýšlení – Pokaždé, kdy se vaše dítě dostane do potíží nebo udělá chybu, stavte se k této situaci jako k příležitosti k ponaučení. Nechte ho, aby o situaci přemýšlelo více než vy sami. Čím více empatie a pochopení projevíte, tím více přimějete dítě, aby přemýšlelo o nepříjemnostech, které si způsobilo. Čím více hněvu a frustrace projevíte, tím méně bude dítě o situaci přemýšlet – a tím méně se naučí řešit své vlastní problémy.

Kroky…

Podíl na rozhodování

Pokud vše probíhá hladce, přenechejte 99% výběru z možností na dítěti; sledujte, kolik takových “vkladů” během dne zvládnete.

Dávejte na výběr jen v případech, které nejsou nebezpečné a nepůsobí potíže ostatním.

Dávejte na výběr ze dvou možností, s nimiž oběma souhlasíte.

Pokud si dítě nezvolí během 10 sekund žádnou možnost, proveďte výběr za něj.

Vynutitelná prohlášení

Říkejte dětem pouze takové věci, které dokážete vymáhat. Pokud dítě opakovaně žádáte, aby udělalo něco, co nedokážete vymáhat, poškozujete si svou autoritu. Například, namísto opakované žádosti typu „Seber si svoje hračky“ zkuste vynutitelné prohlášení typu „Klidně si seber ty hračky, s nimiž si chceš hrát zítra. Ostatní hračky posbírám já a ty si jejich vrácení budeš muset odpracovat domácími pracemi.“

Stanovte hranice a dodržujte je

U malých dětí, které nerozumějí jazyku, jednoduše změňte jejich polohu. Příklad – dítě sedí ve vysoké židličce a začíná házet jídlem. Použijte empatický výraz typu „ach jo“ nebo „škoda“, následně vyndejte dítě ze židličky a řekněte „Večeře skončila, zdá se, že je čas jít spát.“

U starších dětí rezervujte svou pozornost na šťastné okamžiky. Pokud má dítě záchvat vzteku nebo zlobí, řekněte mu, že je třeba, aby strávilo nějaký čas ve svém pokoji. Dítě zůstane v pokojíčku tak dlouho, dokud se neuklidní. Rodič by měl být poblíž a jakmile se dítě uklidní, měl by vstoupit do pokoje, obejmout dítě a říci „To bylo nepříjemné. Budeš už teď milý?“ Pokračujte ve své předchozí činnosti a již se k jeho chování nevracejte. Dítě se brzy naučí, že je mnohem zábavnější, když se chová dobře, než když zlobí.

Nejlepší je zvolit si jednu frázi a používat ji opakovaně v případech, kdy se něco přihodí, takže dítě ví, co bude následovat, jakmile uslyší „ach jo“ nebo „to je nepříjemné“.

Namísto výhrůžek či varování, řekněte “ach jo” a přejděte k činu.

Toto nelze aplikovat u kojenců či malých dětí v případě, že je nutné uspokojit jejich potřeby.

Jemně odveďte nebo odneste dítě do jeho pokoje.

Řekněte, „Až budeš připraven chovat se mile, můžeš klidně přijít“.

Nezačněte dítě kárat, jakmile přijde; projevte mu náklonnost a začněte znovu tam, kde jste přestali.

Když se děti chovají dobře, užívejte si s nimi.

Citace…

„Když se nás lidé ptají ‚Kdy můžeme začít používat Love and Logic s našimi dětmi?‘ odpovídáme ‚Začněte již od miminka … začněte, když jsou roztomilé, aby jim to vydrželo!‘“ (str. 30)

„Když se děti předvádějí, pak to, co říkají ve skutečnosti znamená ‚Prosím, projev mi svou lásku tím, že mi stanovíš určité hranice!‘“ (str. 31)

„Chcete-li aby vaše děti měly vlastní vnitřní kontrolu a vnitřní svobodu, musíte jim nejprve poskytnout vnější kontrolu.“ (str. 54)

Statistiky a zajímavá fakta…

Schopnost dítěte milovat a respektovat sebe sama i ostatní je primárně určena tím, jak dalece byly v průběhu prvních dvou let jeho života naplněny jeho základní potřeby.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Po přečtení knihy je teď mnohem méně pravděpodobné, že jako rodič budu na zlobení svého dítěte reagovat hněvem, frustrací a zoufalstvím. Mám pocit, že dokáži vhodně odpovídat na potřeby své dcery a zajistit tak rozvoj jejích návyků, které zaručí její vývoj ve zdravou, produktivní a milující lidskou bytost.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

13. Recenze knihy -- Jak vyzrát na dítě

Podtitul: Poskytněte svému miminku dar nočního spánku

Autor: Gary Ezzo

Rok vydání: 2001 (přepracované & rozšířené)

Vydavatel: Parent-Wise Solutions, Inc.

Počet stran: 252

Webová stránka autora: http://www.gfi.org

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Se chcete připravit na příchod svého miminka a získat informace o tom jak a kdy ho nakrmit, jaké činnosti mu připravit, když je vzhůru a jak ho přimět ke spánku.

„V kostce“…

Podle tohoto konceptu dokáže většina miminek ve věku 8-10 týdnů spát 6-9 hodin vcelku (v noci). Z toho vyplývá, že děťátko dokáže spát celou noc vcelku brzy, a může se tak vyspat i maminka. Tento koncept je vypracován pro období od narození do 6 měsíců věku dítěte.

Hlavní myšlenky…

Od narození do 8 týdnů kojíte své dítě každé 2,5 až 3 hodiny, počítáno od ZAČÁTKU jednoho kojení do začátku dalšího.

V průběhu 24 hodin tak kojíte dítě 8krát.

K tomu připočítejte další kojení, které potřebuje dítě nebo vy (potřeba stimulace tvorby mléka či úlevy přeplněných prsů).

Neuspávejte dítě houpáním, ale položte ho do kolébky, když je vzhůru, aby se naučilo usnout samo.

Kroky…

Existují 3 základní činnosti, které je třeba si při používání následujícího rozvrhu zapamatovat, a to v uvedeném pořadí: doba kojení, doba bdění a doba spánku.

Toto je příklad 3hodinového intervalu pro získání představy, jak rozvrh funguje. Potřebuje-li vaše dítě interval 2,5 hodiny místo plných 3 hodin, upravte tento rozvrh podle potřeb SVÉHO dítěte. CELKOVÁ doba, kdy je dítě vzhůru, včetně kojení, by měla být 90 minut, přičemž spánek trvá rovněž 90 minut, což dohromady dává 3 hodiny. Jak dítě poroste, tato doba se postupně upraví na 4 hodiny, přičemž se prodlouží doba bdění. Ve věku 24 týdnů (8 měsíců) dítěte bude tento rozvrh odpovídat modelu rodinného stravování: snídaně, oběd, večeře.

Trvalo mi několik týdnů, než se mi podařilo vše sjednotit. Buďte trpěliví a vytrvalí!

Zde je příklad rozvrhu dne. Upravte si časy podle svých potřeb a ZAČNĚTE kojením miminka, poté přičtěte 2,5 až 3 hodiny.

Brzy ráno: 7:00 hod.

1. Krmení: Vezměte děťátko do náruče a začněte ho krmit (z prsu nebo z láhve, z hlediska tohoto programu to není důležité, děti však preferují kojení). Po 15-45 minutách kojení z jednoho prsu (nebo v polovině vypité láhve) děťátko nechte odříhnout. Poté začněte krmit z druhého prsu (nebo mu dejte dopít zbytek láhve). Poté opět nechte odříhnout. Dle potřeby vyměňte plínku, není-li třeba, udržujte děťátko během krmení vzhůru, aby se vydatně najedlo.

2. Bdění: Houpejte děťátko a zpívejte mu. Položte ho do postýlky a nechte ho sledovat hračky nad postýlkou.

3. Spánek: Uložte děťátko ke spánku do postýlky (zajistěte tmu a klid).

Dopoledne: 10:00 hod.

1. Krmení: Nakojte miminko z prsu, z něhož jste naposledy kojila během předchozího krmení, nebo mu dejte láhev s mlékem. Dodržte instrukce k odříhnutí (viz výše) a vyměňte plínku dle potřeby.

2. Bdění: Uložte děťátko do kočárku a vezměte ho na procházku, na návštěvu k sousedům či na jiné pochůzky. Doufejte, že zůstane vzhůru.

3. Spánek: Uložte děťátko do postýlky.

Odpoledne: 13:00 hod.

1. Krmení: Viz instrukce výše.

2. Bdění: Vykoupejte děťátko a uložte ho do autosedačky v blízkosti okna.

3. Spánek: Položte ho do postýlky.

Pozdní odpoledne: 16:00 hod.

1. Krmení: Viz instrukce výše.

2. Bdění: Rodinné chvíle. Děťátko je v ohrádce nebo v houpacím sedátku a sleduje, jak maminka uklízí či vaří.

3. Spánek: Uložte dítě ke spánku do jeho postýlky.

Podvečer: 19:00 hod.

1. Krmení: Viz instrukce výše.

2. Bdění: Pokud je děťátko ospalé, položte ho po nakrmení zpátky do postýlky.

3. Spánek: V tomto případě není na překážku, pokud prospí i obvyklou dobu bdění.

Pozdě večer: 22:00 hod.

1. Krmení: Viz instrukce výše.

2. Spánek: Zpátky do postýlky.

Noc: 1:00 am and 4:00 hod.

1. Krmení: Viz instrukce výše.

2. Vyměňte plínku.

3. Položte miminko zpátky do postýlky!

POZNÁMKA: Po tomto krmení děťátko na další krmení již nebuďte, V PRVNÍCH ČTYŘECH TÝDNECH ŽIVOTA VŠAK NENECHÁVEJTE DÍTĚ V NOCI SPÁT DÉLE NEŽ PĚT HODIN.

Různé…

Autor radí neukládat děťátko do postele dospělých. Nemusíte se tak bát, že ho zalehnete nebo že vám spadne z postele. Já jsem si dala dětskou postýlku do ložnice.

Autor vytvořil „GRAF RŮSTU ZDRAVÉHO DÍTĚTE“, do něhož si můžete zaznamenat každé krmení. V horní části grafu jsou dny v týdnu, na levé straně grafu jsou pak čtyři řádky:

Zde si můžete zaznamenat všechny potřebné informace:

1) kdy bylo dítě nakrmeno (zaškrtněte);

2) kdy mělo mokrou plínku (zaškrtněte);

3) tento řádek slouží ke krátkému popisu každé mokré plínky (POZN.: sytě žlutá moč není v pořádku a je třeba navštívit lékaře, moč by měla být světle žlutá až průhledná);

4) má-li dítě bolení bříška (plynatost).

OSVĚDČILO SE MI ZAPISOVAT SI POČET POČURANÝCH/POKAKANÝCH PLÍNEK ZA DEN. ZÁZNAMY JSEM POTOM UKÁZALA SVÉMU LÉKAŘI. Rovněž jsem se tak utvrdila v tom, že moje děti dostávaly dostatečné množství jídla a byly zdravé.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Dala mi směr a řád. Moje děti spaly v noci bez potíží, takže jsem se mohla vyspat i já. Byla jsem ráda, že je během růstu vydatný spánek posiluje. Myslím, že jsou díky tomu chytřejší, protože ve spánku roste mozek i tělo. Také jsem přesvědčená o tom, že díky tomuto programu získaly dobré spánkové návyky, díky nimž si dobře odpočinuly i když již byly starší. A já jsem tím získala stálý řád, který mi pomohl plánovat další dny.

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

14. Recenze knihy -- Rodičovství zaměřené na srdce

Autor: Dr. Scott Turansky, Joanne Millerová

Rok vydání: 2005

Vydavatel: David C. Cook

Počet stran: 256

Webová stránka autora: http://www.effectiveparenting.org

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete pomoci svým dětem změnit se nejen navenek, ale i uvnitř. Takové změny jsou trvalé a vedou k rozvoji svědomí. To dětem pomůže v průběhu jejich života rozhodovat se mezi dobrem a zlem.

„V kostce”…

Většina rodičovských strategií se zaměřuje na chování. Děti tak mohou změnit své vnější projevy, ale skutečně se mohou změnit pouze tehdy, když rodiče spolu s Bohem pracují na jejich srdci.

Hlavní myšlenky…

Změna chování vašeho dítěte často funguje jen krátkodobě, aniž by však vedla k proměně jeho srdce do budoucna. Když se rodiče zaměří v disciplíně dětí na srdce, změny v jejich životě budou trvalé.

Bůh mění naše srdce prostřednictvím spasení. Naše chování se mění v důsledku toho, co dělá Bůh v našem srdci.

Děti potřebují vědět, že: Bůh je Stvořitel; Bůh má plán; Bůh všechno ví; Bůh dal svého Syna, aby za nás zemřel; Bůh bude soudit svět.

Děti se učí od rodičů, jak vypadá víra v každodenních situacích, kdy různé tlaky, nepříjemnosti a povinnosti narušují jejich pokoj a radost.

Většina dětí potřebuje pomoci se zpracováním důsledků, které jsou vyústěním jejich nesprávného chování. Pokaždé, když musíte dítě napomenout, si s ním zároveň promluvte a to i v případě drobných přestupků. To učí děti mluvit o problémech. V určitém bodě byste se jich měli zeptat: „Co jsi udělal špatně?

Kroky…

Rodiče potřebují udržovat silný vztah s Bohem. To jim umožní být efektivnější ve vztahu k jejich dětem.

Začněte sledovat srdce svého dítěte. Věnujte pozornost jeho hlubším problémům. Proste Boha, aby vám ukazoval skutečné problémy, kterým váš syn nebo dcera čelí. Obětujte svůj čas a mluvte s Bohem o tom, co vaše dítě v srdci prožívá.

Když vaše dítě zlobí, buďte si vědomi toho, že se něco děje v jeho srdci. To, co se v něm odehrává, se můžeme naučit rozeznávat na základě toho, že mu budeme naslouchat a pochopíme, co je pro něj důležité.

Dejte si za cíl strávit s každým svým dítětem o samotě 10 minut denně nebo jednu až dvě hodiny týdně.

„Až budete naslouchat tomu, co prožívá vaše dítě v srdci, identifikujte cílové oblasti, které vnímáte jako problematické. Chování naznačuje, co se odehrává dítěti v nitru, a proto až rozpoznáte konkrétní slabost, zapište si ji. Můžete si poznamenat projevy, jako je otálení, pýcha, strach, melancholie a pocit zmaru nebo nedostatek sebedůvěry.“ (str. 132)

Každý týden se učte zpaměti biblické verše. Vybírejte si je na základě potřeb, které podle vás vaše rodina má, a diskutujte o nich se svými dětmi.

Citace…

„Děti potřebují rodiče, kteří jsou ochotní hájit, co je správné, vědí, jak vést, a jsou schopní vymezovat pevné hranice. Potřebují maminky a tatínky, kteří jim ukáží správnou cestu a povzbudí je, aby z ní nesešly.“ (str. 52)

„Trest se zaměřuje na spravedlnost; disciplína se zaměřuje na učení. Zatímco trest je třeba si prostě odpykat, disciplína je příležitostí k růstu.“ (str. 184)

„Často se za své děti modlete. Bůh používá vaše modlitby nejen k tomu, aby změnil vaše děti, ale také aby ve vás probudil větší citlivost vůči tomu, co dělá v jejich srdci. Během svého modlitebního času dbejte na to, abyste naslouchali i mluvili.“ (str. 18-19)

„Adolescentní vzpoura nezačíná ve třinácti letech; začíná už mnohem dříve, v srdci malého dítěte.“ (str. 43)

Různé…

„Když selžete, uznejte to. Buďte ve svém růstu příkladem pokory. Totéž požadujte od svých dětí.“ (str. 107-108)

Je důležité být ve vztahu k dětem pevní, ale pokud budete tvrdí nebo rozzlobení, zabrání to vaší vzájemné blízkosti.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Kniha nám říká, že když má vaše dítě zlost, neměli byste se nechat unést svými emocemi a místo toho byste měli být ochotní mu naslouchat. Myslím, že to je důležité, protože je velmi snadné se rozzlobit nebo propadnout frustraci, když děti neuposlechnou. Kniha uvádí, že takové chování je kontraproduktivní. Nasloucháním se ke svým dětem přiblížíte a také vám to umožní řešit danou situaci racionálněji.

Příliš rychlé řešení problémů místo projevené empatie brání rozvoji hlubších vztahů. Často chceme jen vyřešit daný problém a přejít k další věci, ale tím se můžeme ochudit o vzácnou příležitost promluvit si se svými dětmi o tom, co se děje. Pokud vaše dítě zlobí, je důležitější s ním diskutovat než ho pouze napomenout a jít dál.

Je pozoruhodné, jak děti dovedou být transparentní, když si uděláte čas a aktivně nasloucháte tomu, co vám potřebují říct. Většina z nás je velmi zaneprázdněných, a proto pro mě bylo užitečné si připomenout, že bych měla zpomalit a praktickým způsobem se učit aktivně naslouchat svým dětem. Díky tomu se můžeme hodně dozvědět o tom, co se odehrává v jejich životě a srdci.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Men's Articles, Mothers, Parenting, Women's Articles

15. Recenze knihy -- Logika a láska v rodičovství

Subtitle: Jak učit děti zodpovědnosti

Autor: Foster Cline, MD and Jim Fay

Rok vydání: 1990, 2006

Vydavatel: NavPress http://www.navpress.com

Počet stran: 271

Webová stránka autora: http://www.loveandlogic.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Se zajímáte o hledání efektivních způsobů, jak vychovávat děti a přitom se vyhnout mocenským bojům.

„V kostce“…

Toto je přístup k rodičovství, který lze označit jako „každý vyhrává“. Děti se učí zodpovědnosti a logice v životě skrze řešení vlastních problémů. Rodiče vycházejí ze sporů vítězně, protože prokazují zdravou sebekontrolu, aniž by se uchylovali ke vzteku, výhrůžkám, sekýrování a vyčerpávajícím mocenským bojům. Tento přístup vnáší do rodičovství prvek zábavy.

Hlavní myšlenky…

Existují dvě základní pravidla výchovy typu „láska a logika“:

V první řadě, milující rodiče musí pevně stanovit pravidla, založená na vymahatelných úkolech, aniž by se přitom nechali ovládnout vztekem, sekýrováním či výhrůžkami. Rodiče dbají na to, aby se jim dařilo prosadit si vše, čeho chtějí dosáhnout. Poté musí důsledně tato pravidla dodržovat, aby děti pochopily, že jsou samy zodpovědné za své činy a že za nesprávné činy ponesou odpovídající následky. Na základě tohoto poradenského stylu rodičovství rodiče kladou dětem v co nejrannějším věku otázky a dávají jim na výběr namísto toho, aby jim přesně říkali, co mají dělat. Břemeno odpovědnosti tak přenášejí na bedra dětí. V době, kdy se děti dostanou do puberty, jsou tudíž schopné se rozhodovat samy.

Za druhé, když dítě způsobí nějaký problém, dospělí projeví empatickou reakci ve formě lítosti a s porozuměním vrátí problém i s jeho důsledky zpět dítěti. Rozumní rodiče projeví empatii, přičemž ponaučení za ně provedou přirozené a způsobené následky. Neuchýlí se k frustraci, vzteku či prosbám. Namísto toho projeví empatii v případě, kdy špatná volba dítěte vyústila ve strach, bolest a lítost. Umožní důsledkům chyb, aby obstaraly učení za ně. Tyto důsledky nutí dítě k sebezpytování a zamyšlení.

Rodiče, kteří se řídí láskou a logikou, kladou svým dětem otázky a dávají jim na výběr namísto toho, aby jim říkali co mají dělat. Možnost výběru funguje, protože rodiče dávají dětem prostor k přemýšlení. Dávají dětem příležitost k tomu, aby dělaly chyby a učily se z jejich důsledků. Možnost výběru nám pomáhá vyhnout se konfliktům s dětmi. Děti od nás slyší, že věříme, že dokáží přemýšlet, když jim dáváme na výběr a rozhodnutí, která činí, je připravují na celoživotní rozhodování, které na ně čeká v dospělosti.

Kroky…

Když se dítě chová nepřístojně, rodič může říci „ach jo” nebo „smůla“, je-li dítě starší. V tomto případě udržte barvu hlasu tak, aby vaše poznámka nevyzněla naštvaně, frustrovaně nebo sarkasticky.

Poskytněte dětem možnost výběru. Neříkejte jim, jak se mají chovat. Namísto toho dejte dětem na výběr ze dvou možností, z nichž obě jsou přijatelné pro rodiče a je možné je v případě, že se dítě rozhodne nic nedělat, vymáhat. Kontrolu a veškeré důsledky tak přebírá dítě. Dítě rozhoduje, ne rodič.

Splnění možností, které jste dali na výběr, vymáhejte s klidem.

Citace…

„Tím, že dětem již v ranném věku umožníme rozhodovat o jednoduchých věcech, je připravujeme na to, aby se zamýšlely a přebíraly kontrolu nad svým životem. Když pak udeří puberta, nenechají se děti tak snadno ovlivnit svými vrstevníky a jsou lépe odolné vůči hrozbě alkoholu, drog, sexu a dalších pokušení. Naučily se totiž, že se mohou rozhodovat dle svého vlastního uvážení.“ (str. 44)

„Zodpovědné chování má přímý vztah k množství rozhodnutí, které se od dětí očekávají. Čím více rozhodnutí učiní, tím zodpovědnějšími se stávají.“ (str. 52)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Než jsem zjistila, jak důležité je nastavit dětem hranice tím, že jim poskytneme výběr a necháme je prožít si důsledky svých rozhodnutí, byla jsem spíše direktivním rodičem. Myslela jsem si, že vedení dětí ke vhodnému chování je pro ně v dlouhodobém měřítku lepší, takže jsem jim často říkala, co mají dělat. Nevěřila jsem, že by se dokázaly rozhodovat samy, protože jsem se jednoduše obávala toho, že by nebyly „perfektní“. Bála jsem se nechat je dělat chyby, takže jsem je okradla o mnoho důležitých příležitostí, jak se poučit, protože jsem se je příliš často snažila ochraňovat.

Nemohla jsem se dočkat, až tento poradenský styl výchovy vyzkouším a stanu se spíše rádcem a společníkem svých dětí než policajtem. Pamatuji si, když jsem to poprvé vyzkoušela se svým desetiletým synem. Byla jsem už znavená neustálým opakováním, aby si posbíral oblečení ve svém pokoji. Rozhodla jsem se tedy, že mu dám na výběr. „Jasone, můžeš si ustlat postel a posbírat oblečení, než půjdeš do školy. Pokud se rozhodneš pro tuto možnost, pak budeš mít čas dívat se na svůj oblíbený pořad v televizi, až se vrátíš ze školy. Nebo si můžeš ustlat postel a uklidit rozházené oblečení, až přijdeš ze školy. Pokud si vybereš tuto možnost, pak ses sám rozhodl, že se nebudeš moci na televizi dívat. Nechám to na tobě.“

Pochopitelně se hned napoprvé pokusil stanovené hranice posunout. Když přišel ze školy, běžel do svého pokoje a jako o závod začal sbírat oblečení a poté se zeptal, zda se může dívat na televizi. Řekla jsem mu, „Jasone, myslím, že vím, jak se cítíš. Je mi to velmi líto, ale když ses dnes ráno před odchodem do školy rozhodl, že necháš své věci poházené na podlaze, už tehdy sis sám zvolil tu variantu, že se nebudeš po návratu ze školy moci dívat na televizi. Mrzí mě to, ale můžeš se znovu rozhodnout zítra.“ Ten den se na televizi nedíval a nedíval se ani po několik následujících dní. Ale netrvalo to dlouho, než se rozhodl, že se bude na televizi dívat každé odpoledne.

Být rodičem-rádcem je mnohem zábavnější, než být direktivním rodičem a ještě důležitější je, že to změnilo můj vztah s mými dětmi. Naučily se důvěřovat samy sobě a důsledkům svých rozhodnutí.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

16. Recenze knihy -- Klíč k čistotě

Autor: Dennis & Barbara Raineyovi

Rok vydání: 2004

Vydavatel: FamilyLife

Počet stran: cca 120

Webová stránka autora: http://www.FamilyLife.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Máte děti na prahu dospívání – tj. ve věku 11-15 let.

„V kostce“…

Tato kniha představuje manuál pro rodiče – pomůže jim naplánovat víkendový pobyt s dětmi za účelem upevnění vzájemných vztahů, a to ještě před tím, než děti vstoupí do období dospívání. Rodiče si tak připraví půdu k tomu, aby s dětmi probrali, co je čeká v oblasti fyzické, emocionální a sociální. Děti se tak v předstihu seznámí s pravidly, která se dotýkají přátelství, chození na rande a sexu.

Hlavní myšlenky…

Příprava na dobrodružství zvané dospívání. V tomto období čekají vašeho potomka poměrně klíčové změny. Tato kniha pomáhá připravit rodičům půdu k prodiskutování důležitých otázek týkajících se sexu, chození na rande a rovněž tlaku ze strany ostatních vrstevníků. Existuje jen velmi malá šance, že se vaše dítě bude dobrovolně řídit vašimi radami a následovat směr, který mu ukážete. Proto je velmi důležité zahájit otevřenou komunikaci a rozvíjet úzký vztah rodič-dítě co nejdříve.

Část knihy je věnována tlaku ze strany vrstevníků. Pro dítě je nesmírně důležité, aby si dokázalo předem promyslet, jakým způsobem bude zvládat situaci, v níž všichni jeho kamarádi pijí alkohol a provozují sex. Jaké základní myšlenky z bible mu v jeho rozhodování pomohou.

Co je sex? Co se o něm praví v bibli? Jaké hranice si děti samy určí? Pokud učiní tato rozhodnutí dopředu, budou na ně připraveny později.

Co je chození na rande a k čemu je to dobré? Rodiče potřebují v tomto ohledu znát prožitky svého dítěte.

Kroky…

Najděte si čas, který strávíte společně s dítětem. Nejlepší je vypravit se na víkend mimo domov.

Dejte si záležet, aby tento víkend byl skutečně výjimečný. Ušetřete peníze na dobrou večeři nebo kupte svému potomkovi malý dárek, aby měl na tento společně strávený čas vzpomínku.

Plánujte dopředu a je-li to možné, zajistěte nějaký program. Kupte lístky na sportovní utkání, do kina, zajděte společně na manikúru, apod.

Jak dobře znáte své dítě? (Zde je nástin několika otázek)

Kdo je jeho/její nejlepší kamarád/ka?

Koho považuje za největší vzor?

Co ho/jí připadá nejtrapnější?

Čeho se nejvíc obává?

Jakou hudbu nejraději poslouchá?

Co ho/jí rozčiluje?

Které domácí práce nejvíc nesnáší?

Jaké víkendové činnosti má nejraději?

Připravte si vlastní zkušenosti z dospívání (jak jste se změnili po fyzické stránce, jak jste se vypořádali s tlakem ze strany vrstevníků, jak jste prožívali první schůzky). Dbejte na to, abyste sdělili jen to, co je v dané chvíli vhodné.

Napište svému dítěti, které se ocitá na hranici dospívání, dopis – nejprve nanečisto. Pokuste se mu přirozeným způsobem sdělit vlastní pocity. Uveďte, že berete jeho dospívání na vědomí a že si ho vážíte. Vyzdvihněte jeho kladné stránky. Sdělte mu své příjemné pocity ze společně stráveného víkendu. Vyjádřete, že mu jste ochotni v tomto obtížném období pomáhat a že ho máte upřímně rádi.

Buďte připraveni odpovídat na následující otázky:

K čemu je sex? Chození na rande? Jaký typ ženy/muže by sis chtěl/a vzít? S jakým typem bys chtěl/a chodit?

Jak moc sexuálně aktivní by podle tebe člověk měl být před svatbou? (objetí, držení za ruku, líbání, vášnivé objímání a líbání, dotyky v oblasti horní části těla, dolní části těla, svlékání šatů, pohlavní styk). Kam až by vaše dítě podle vás nemělo zajít? Kdy je obtížné přestat?

Citace…

„Podle mého odhadu se celých 99,9 procent rodičů dívá na své jedenácti či dvanáctileté děti a nemá nejmenší představu o tom, že již v tomto věku začínají řešit problematiku dospělých.“ (str. xxi)

„Naše zkušenosti nás vedou k domněnce, že nejdůležitější volby probíhají mezi jedenáctým a patnáctým rokem věku. Špatné volby mohou směr života dítěte tragickým způsobem ovlivnit.“ (str. xxi)

„Nad přípravou vašeho předpubertálního potomka na dospívání je nutné převzít aktivní kontrolu, jinak to za vás učiní jiní.“ (str. xxii)

„Vaším úkolem je provázet své děti…Nelze je jednoduše vzít a přenést do dospělosti, každý si musí tou cestou projít sám. A vy jste tu proto, abyste je na této cestě provázeli.“ (str. xxii)

„Udržení pevného vztahu s vlastním dítětem je pro roli průvodce dospíváním klíčové.“ (str. xxviii)

„Na každého teenagera čekají nástrahy. Tyto nástrahy vás mohou polapit. Abyste se jim vyhnuli, je třeba činit moudrá rozhodnutí, založená na vlastním přesvědčení.“ (str. 4)

„Tlak ze strany vrstevníků pocítí každý. Tento tlak prověří vaše přesvědčení.“ „Musíte vědět, co je při výběru přátel nejdůležitější, jaké vlastnosti musí mít.“ (str. 9)

„Bůh spojil sex s manželstvím proto, abyste se mohli těšit z blízkosti svého manžela/manželky.“ (str. 19)

„K mladým ženám se chovejte s úctou. Ovládejte svou sexuální touhu.“ (str. 28)

„K čemu je chození na rande? Abyste objevili toho pravého, s nímž máte na základě boží vůle vstoupit do manželství.“ (str. 40)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Má dcera ví, že se mnou může mluvit o čemkoli, i když to nemusí zpočátku být vždy příjemné. Tato kniha však zdůrazňuje, že je důležité a správné, aby rodiče byli součástí vašeho života, že u svých kamarádů nemusí vždy nalézt odpovědi na své otázky. Také jsem se dozvěděla spoustu informací o určování pravidel a získání povědomí o vlastních přesvědčeních ještě před tím, než je člověk vystaven zkoušce během dospívání.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

17. Recenze knihy -- Jak vychovávat děti k pravé velikosti

Autor: Tim Kimmel

Rok vydání: 2006

Vydavatel: W Publishing Group

Počet stran: 220

Webová stránka autora: http://www.familymatters.net

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Chcete vychovat děti, které budou velké v Božích očích, a nejen úspěšné podle měřítek světa.

„V kostce”…

Učte své děti sloužit Bohu a druhým lidem zde na zemi a Bůh je jednoho dne bohatě odmění v nebi.

Hlavní myšlenky…

Naučte se připravovat své děti na pravou velikost tím, že jim pomůžete zodpovědět tři zásadní otázky:

1) Jaké bude jejich životní poslání?

2) S kým stráví svůj život?

3) Kdo bude jejich pánem?

Kroky…

Buďte svým dětem příkladem v tom, jak vypadá ryzí víra v Boha a skutečný zájem o druhé lidi.

Učte je vracet životu mnohem víc, než od něj dostávají.

Citace…

„Pokud bude cílem vašich dětí cokoli menšího než velikost, unikne jim celý smysl jejich života,“ říká autor Tim Kimmel. „Když nepotřebujeme všechno to, co nám svět nabízí, je mnohem příjemnější v něm žít.“

Statistiky a zajímavá fakta…

Tato kniha obsahuje v závěru každé kapitoly seznam „Deseti způsobů, jak…“, který se mi velmi líbí! Nabízí praktické tipy z různých oblastí. Jednou z nich je Deset způsobů, jak být skvělým členem rodiny:

1) Každý pomáhá každému, a to stále a tak, jak je potřeba.

2) Buďte vstřícní, pozitivní a povzbuzujte se.

3) Pamatujte, že slova „prosím“ a „děkuji“ nejsou jen projevem dobrého vychování; jsou vizitkou vděčného srdce.

4) Užívejte si co nejvíc zábavy, ale ne na úkor někoho jiného.

5) Každý týden se jako rodina snažte strávit co nejvíc času u společného jídla. O polovinu tak snížíte možnost, že vaše děti začnou kouřit nebo brát drogy, a zdvojnásobíte šanci, že budou mít na vysvědčení jedničky!

6) Respektujte prostor a věci druhých členů rodiny. Pokud něco chcete, požádejte o to a s největší pravděpodobností to dostanete.

7) Zachovávejte rodinné tradice a snažte se oslavovat všechny narozeniny, svátky a hlavní životní události.

8) Chraňte morálku a bezúhonnost všech blízkých osob. Buďte citliví v tom, jak komunikujete, na co se díváte a koho vodíte do rodinného kruhu.

9) Buďte vždy připraveni podpořit člena rodiny, který se necítí dobře, ať už z důvodu nemoci, zranění, selhání, odmítnutí nebo ztráty odhodlání.

10) Počítejte s tím, že Pán Ježíš se z „moci úřední“ účastní každého detailu vašeho rodinného života. Dbejte na to, aby se u vás vždy cítil jako doma a bylo mu příjemné, co se u vás děje.

Seznam „Deseti způsobů, jak…“ dále zahrnuje témata: Jak být skvělým zaměstnancem, …pěstovat v srdci dětí správný postoj k Bohu, …být skvělým členem týmu, … být skvělým spolužákem, …být skvělým přítelem, …být skvělým sousedem, …učit děti dávat přednost Bohu, …být skvělým členem církve, …pomáhat svým dětem vytěžit co nejvíc z organizovaného sportu.

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Posunula mé hodnoty správným směrem. Žijeme ve velmi soutěživé společnosti a máme pocit/ očekáváme, že našim dětem se musí ve všem dařit a že musí být úspěšné. Kniha mi pomohla nesoustřeďovat se na srovnávání s druhými a definovat, co si přeji pro své děti nejvíc aby byly velké v Božích očích!

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

18. Recenze knihy -- Duchovní rodičovství

Subtitle: Jak výchova dětí utváří naše duše

Autor: Gary Thomas

Rok vydání: 2004

Vydavatel: Zondervan

Počet stran: 223

Webová stránka autora: http://www.garythomas.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Jste rodičem dítěte jakéhokoli věku.

„V kostce“…

Autor rozebírá, jak Bůh používá naše děti k tomu, aby nás změnil a přitáhl blíž k sobě.

Hlavní myšlenky…

Když si uvědomíme, že pokud máme děti, nejde ani tak o nás jako o Boha, budeme snáze čelit zkouškám a obětem spjatým s rodičovstvím. Už nejde o to, nakolik mohu být na své děti pyšná, ale o to, jak jsem věrná v tom, co po mně Bůh chce.

Je důležité, aby naše děti viděly, že můj manžel a já věnujeme čas a úsilí tomu, zaměřovat se na Boha.

To, co po nás požadují naše děti, není nic ve srovnání s tím, co žádáme my od Boha. Nikdy nesmíme zapomenout na to, že nám Bůh odpustil, má s námi trpělivost a snáší naše selhání v mnohem větší míře než my ve vztahu k našim dětem.

Pokaždé, když se nám podaří probudit v našich dětech radost, Bohu se rozhostí úsměv na tváři.

Když své nemluvně koupete, myjete Boží nemluvně. Zastavte se na chvíli během svého rušného dne a vzhlédněte k nebi. Když sloužíte svému maličkému, dokážete si představit, že se na vás Bůh usmívá? Když připravíte své hladové šestileté ratolesti sendvič s arašídovým máslem a džemem, krmíte jedno z Božích dítek.

Kroky…

Snažte se děkovat Bohu za své děti víc než Ho prosit, aby je změnil. Modlete se s vděčností za to, co Bůh v jejich životě dělá, a napište si seznam dobrých vlastností, kterými je obdařil a za které jsem vděčná.

Musíte být tím člověkem, za jakého se modlíte, aby vyrostl z vašich dětí. Pokud chci, aby byl můj syn modlitebník, já sama se nejprve musím stát modlitebnicí.

Jedním z největších darů, jaké může rodič dát svým dětem, je mít z nich radost, milovat je, smát se s nimi, dávat ji najevo, že jsme velmi vděční za to, že jsou našimi dětmi.

Když dítě neuposlechne, Bůh chce, abychom zareagovali v lásce. Děti potřebují vidět, že jsme jim plně oddaní a že nám záleží především na jejich dobru.

Citace…

„Rodič, soustřeďující se na Boha, jedná z velké úcty k Němu. Bez ohledu na to, jak se ke mně moje děti chovají, vím, že Bůh chce, abych jim byla nablízku, byla součástí jejich života, poskytovala jim biblickou nápravu a láskyplnou oporu. Nezáleží ani tak na tom, jak vůči mě reagují, jako na tom, k čemu mě Bůh povolal. Přestože své děti velmi miluji, nevstávám každý den z postele po pár hodinách spánku pouze z lásky k nim, ale z úcty k Bohu.“ (str. 21)

Naši manželé ani naše děti nedokáží uhasit duchovní hlad, který nám Bůh vložil do duše. Když Boha zanedbáváme, říkáme si o to, aby se naše manželství a rodičovství stalo Jeho náhražkou tedy něčím, čím nikdy nemělo být.“ (str. 21)

„Mnozí z nás jsme natolik v pokušení zaměřovat se na očišťování svých dětí, že zanedbáváme svůj vlastní duchovní růst.“ (str. 19)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Opět jsem si uvědomila, že nejde o mě, mé pohodlí, mé štěstí nebo o to, že mohu být na své dítě pyšná, ale o to, abych poslouchala Boha tím, že budu svému dítěti sloužit. Kniha mi také připomněla, že musím růst, abych se podobala víc Kristu, a tak byla tou nejlepší matkou, jakou mohu být. Tím nejdůležitějším pak je každý den předávat svému dítěti evangelium.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting

19. Recenze knihy -- Rodičovství bez křiku

Subtitle: Revoluční a klidný přístup k výchově dětí

Autor: Hal Edward Runkel, LMFT

Rok vydání: 2007

Vydavatel: Broadway Books, divize nakl. domu Random House, Inc.

Počet stran: 218

Webová stránka autora: http://www.screamfree.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Vás zneklidňuje chování Vašich dětí a reagujete na něj emotivním způsobem.

„V kostce“…

Tato kniha pojednává o tom, jak vytvořit vztahy, po nichž toužíme tím, že se naučíme soustředit na sebe sama, uklidnit se a chovat se dospěle.

Hlavní myšlenky…

Staňte se „klidnými“ rodiči, které vaše děti skutečně potřebují – naučte se ovládat a chovat dospěle.

Zůstat klidným znamená vytvořit dětem prostor pro jejich vlastní rozhodnutí a zároveň vytvořit prostor pro sebe sama, abychom zmírnili naše obavy, které s jejich rozhodováním souvisejí.

Zůstat klidným znamená zaměřit se na přirozené důsledky jednání a neuchýlit se ke zbytečnému vyhrožování.

Udělejte si čas pro sebe.

Kroky…

Abyste si mohli užívat „osobní“ stránku rodičovství (zábava/ hra), musíte se nejprve postarat o tu „pracovní“ stránku (prosadit se jako autorita).

Vaše schopnost uklidnit se, a to i tehdy, kdy nemáte děti pod kontrolou, je nejlepší způsob, jak určit postavení dětí v rodině.

Namísto křiku se zaměřte na přirozené důsledky.

Přijměte tyto důsledky a poté se staňte životním průvodcem svých dětí; buďte jim nablízku, když se s těmito důsledky vyrovnávají.

Vyzkoušejte si různé polohy svého vztahu k dětem a sledujte změny, které se kolem vás odehrávají.

Mějte se rádi kvůli svým dětem.

Nasaďte nejprve sobě kyslíkovou masku, abyste měli dost sil na to starat se o své děti (podobně jako při cestování letadlem, kdy v případě nehody nasazujete masku NEJPRVE sobě a teprve poté dítěti).

Najděte si čas na své koníčky, kávu s přítelkyní, apod.

Citace…

„Emocionální reakce jsou nejhorším nepřítelem dobrých vztahů.“

„Kdykoli se poddáme vlastním obavám, vytváříme přesně ten výsledek, jakému se snažíme vyhnout.“

„Jediným způsobem jak si udržet pozici vlivu na své děti je znovuzískat kontrolu nad sebou samými.“

„Vaše emocionální odpověď je na vás. Vždycky máte na výběr.“

„Nedostanou-li naše děti prostor pro dělání chyb, žijí pouze životy někoho jiného.“

„Stát se klidným rodičem, jenž se vyvaruje křiku, spočívá naučení se fungovat mimo své nejvyšší principy, nikoli v reakci na vlastní nejhlubší obavy.“

„Vaše dítě vás zkouší, aby si ověřilo, zda jste vyrovnaní a důslední. A přeje si, abyste tuto zkoušku složili.“

„Vaším cílem není potlačit emoce dětí, ale spíše je nasměrovat k produktivnímu projevu.“

„Stabilita a struktura jsou nezbytnými složkami funkčního rodinného prostředí.“

„ScreamFree Parenting (výchova bez křiku) nepředstavuje model řešení problému či výchovy; je to model růstu.“

„Jedinou cestou, jak být klidným rodičem, je mít rád sebe sama, protože to je jediný způsob k nalezení vnitřního klidu. Je to jediný způsob jak skutečně prospět svým dětem, aniž byste je zatěžovali potřebou být ku prospěchu vám.“

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Po přečtení této knihy jsem zjistila, že jsem klidná, když můj dvouletý syn říká „ne“ nebo napřahuje ruku jako projev vzdoru vůči mým požadavkům. Dávám mu vybrat, zda poslechne či neposlechne a pocítit přirozené důsledky svého jednání. Výběr nechávám na něm a poté klidným způsobem vymáhám důsledky, aniž bych se nechala zneklidnit jeho výběrem. Zjistila jsem, že stačí, abych se ovládala a dokáži si najít více času pro sebe, takže mám více energie a má duševní a emocionální kondice je podstatně lepší, takže se mohu lépe starat o svého syna.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Children, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Men's Articles, Mothers, Parenting, Women's Articles

20. Recenze knihy -- Výbuch na spadnutí!

Podtitul: Účinná pomoc pro matky potýkající se s hněvem

Autorka: Julie Ann Barnhillová

Rok vydání: 2001

Vydavatel: Harvest House Publishers

Počet stran: 272

Webová stránka autorky: http://www.juliebarnhill.com

Jazyk vydání: anglický

Tuto knihu byste si měli přečíst v případě, že…

Si říkáte: „Už znovu neztratím nervy a nerozzlobím se na své děti.“ A přesto se opět rozčílíte a zanechá to ve vás jen pocit viny a zoufalství. Knihu byste si měli přečíst i tehdy, když vám rodičovství nepřináší mnoho radosti a/nebo se nedokážete plně radovat ze svých dětí.

„V kostce“…

Tato kniha pojednává o otevřené a upřímné rodičovské cestě jedné matky a o jejím zápasu s hněvem. S nádechem humoru autorka otevřeně vypráví o svých každodenních bitvách a chybách, kterých se jako matka dopouští. Znovu ujišťuje všechny ostatní matky, že nejsou na zápasy spojené s výchovou rodiny samy. Nabízí užitečné a prospěšné rady, jak se vypořádat s hněvem ve svém životě a jak začít dělat kroky směřující ke změně.

Hlavní myšlenky…

Julie Ann Barnhillová rozděluje svou knihu na dvě části.

V první zkoumá různé důvody, proč se ženy potýkají s hněvem, a přirovnává je k sopkám. Zaměřuje se na porozumění vašeho „způsobu výbuchu“. Uvádí, že existují tři takové způsoby. Prvním z nich je doutnající hněv, který se často projevuje negativním přístupem k životu. Druhý způsob autorka popisuje jako výbuch chrlící „verbální uhlíky sarkasmu“ (str. 35). Třetím způsobem je explozivní výbuch mající za následek jak verbální, tak fyzické zneužívání. Autorka upozorňuje, že všechny zmíněné způsoby výbuchu mohou poškodit vaše děti, a proto bychom měly chtít nechat si poradit.

Julie se také zaměřuje na rozpoznávání varovných signálů a problémů, které se za hněvem skrývají, a také známek, že jsme zašly příliš daleko. Uvádí tři varovné signály, které mohou vést k výbuchu. První z nich popisuje slovy „malé spouštěče, velké výbuchy“ (str. 53). Jedná se o nejrůznější drobnosti, které mohou vyvolávat stres. Druhým signálem je sarkasmus, ke kterému se uchylujeme, když nás něco dráždí, a třetím je náš vlastní fyzický stav (tj. PMS), který může vést k výbušným reakcím. Problémy skryté pod povrchem rozděluje do tří kategorií tlaku, kterému ženy čelí. Vysvětluje, že tlaky spjaté s minulostí, vnitřní tlaky a narůstající vnější tlaky mohou být kořenem našeho hněvu. A konečně autorka na základě vlastní zkušenosti uvádí, že pokud ve svém hněvu způsobíte svému dítěti nějakou škodu, zašly jste příliš daleko. Láskyplně proto povzbuzuje ženy, aby vyhledaly pomoc.

Ve druhé části knihy Julie nabízí rozumné a praktické rady, jak dosáhnout změny. Uvádí 14 poučných a užitečných strategií, jak „zachovat chladnou hlavu“. Navíc v dodatcích ke knize poskytuje nespočet informací o depresi, vývojových stadiích dítěte a také široký seznam doporučené četby.

Kroky…

V každé kapitole Julie uvádí příklady Oddechového času/Krotitelů hněvu neboli praktické tipy, které mohou pomoci matkám zvládat svůj hněv. Deset nejdůležitějších zahrnuje:

1. Dané chvíle jsou dobrou příležitostí k tomu, začít opakovat krédo rozumné matky: „Také to pomine.“ (str. 21)

2. Někdy můžete překonat sopečný výbuch tím, že se soustředíte na své fyzické reakce. Nezapomeňte zhluboka a pomalu dýchat… (str. 36)

3. Pokud vás rozčilují hromady špinavého prádla nebo jakýkoli jiný vizuální podnět, snažte se ze sebe své rozčílení setřást a najděte způsob, jak daný podnět nemít na očích, dokud nebudete schopná s ním něco udělat. (str. 51)

4. Naučte se rozpoznávat fyzické známky hněvu, abyste nad nimi dokázaly získat kontrolu a zabránily tomu, aby se váš hněv vystupňoval. (str. 60)

5. V mnoha stresujících situacích vás může coby rodiče zachránit smích. Využijte skutečnosti, že vaše děti jsou skutečně legrační, a uvolněte napětí raději prostřednictvím smíchu než výbuchu. (str. 88)

6. Nikdy nepodceňujte sílu upřímné omluvy. Když si uvědomíte, že jste svůj hněv nesprávně namířily proti svým dětem, uznejte to. (str. 89)

7. Můžeme snížit stres a zlepšit své vztahy, pokud se vědomě rozhodneme odpustit dítěti, které „pořád“ dělá něco, co nás rozčiluje nebo nám vadí. (str. 95)

8. Podívejte se dítěti zpříma do očí a jemně ho uchopte za tvář se slovy: „Mám tě ráda takového, jaký jsi!“ (str. 102)

9. Pokud vás dovedou rozhodit nečekané okolnosti, vyvolávající ve vás hněv, udělejte si pár minut na to, abyste se na ně připravily, a tak zabránily případným výbuchům hněvu. (str. 122)

10. Pokud je vaším problémem PMS, můžete odbourat svou rozmrzelost částečně tím, že jednoduše snížíte příjem soli. (str. 179)

Citace…

„Máte dojem, že jste jediná matka, která zápasí s hněvem vůči svým dětem? Matka, do které byste to řekly nejméně, je možná nejvíce zatížena utajovaným hněvem a vztekem.“ (str. 26)

„Pocit viny coby matky je skutečně tíživý. A v případě většiny z nás je to opravdu varná káď tlaku, protože jsme přijaly za svůj předpoklad, že všechno, co se děje našim dětem, je moje vina, protože já jsem přece matka’.“ (str. 86)

„Měly jste vysoké ideály… a zažily jste, jak se mnohé z nich zhroutily a sesypaly na hromadu reality kolem vašich cukrem polepených prstů… Ale hlavu vzhůru, milé přítelkyně. Na konci tunelu svítí světlo… a tentokrát to není otravná modrá mašinka jménem Tomáš! Ne, je to světlo naděje, představující láskyplný a uspokojivý vztah, který budete spolu se svým dítětem prožívat v důsledku toho, že uznáte… a vypořádáte se se svým hněvem.“ (str. 232)

Jak kniha ovlivnila mé rodičovství…

Jako matce, která se potýká s vlastním hněvem, se mi ulevilo, když jsem zjistila, že nejsem sama. Tato kniha mě povzbudila k tomu, abych se jako rodič dál otevřeně sdílela o svém zápasu s hněvem. Dokázala jsem říci o svých bojích přátelům a založit podpůrnou skupinu, a to i když její členové neprožívají nutně tytéž zápasy. Těmi největšími poklady moudrosti, které jsem v knize objevila bylo, že jsem se naučila přiznávat své chyby a omlouvat se svým dětem a zároveň jim odpouštět jejich drobné rošťárny a milovat je coby úžasné malé osobnosti. Strategie Julie Ann Barnhillové mi zprostředkovaly několik praktických kroků k tomu, jak zvládat svůj hněv.

Mých pět hlavních strategií:

Strategie č. 3: Starejte se o své fyzické já: Dbejte na to, abyste si udělaly čas na návštěvu lékaře/zubaře a na cvičení.

Strategie č. 6: Vypracujte si kázeňský plán: Malá předchozí příprava může značně zredukovat nastalý stres.

Strategie č. 10: Dávejte si pozor na to, co říkáte před dětmi: Mějte pod kontrolou svůj jazyk a přemýšlejte dříve, než promluvíte.

Strategie č. 12: Přehodnoťte své postoje: Naučte se být spokojená za všech okolností.

Strategie č. 14: Založte podpůrnou skupinu: Vyhledejte tři nebo čtyři další maminky, které prožívají podobné zápasy, a pravidelně se scházejte.

© 2014 The Family Resource Library

Related Topics: Book Review, Parent Resources, Christian Home, Fathers, Mothers, Parenting, Women's Articles

Pages