MENU

Where the world comes to study the Bible

NET Biblija® Predgovor

Related Media

19.03.2005. je skupština Biblijskog Društva u Federaciji Bosne i Hercegovine donijela odluku prevesti NET Bibliju na bosanski jezik. Dole je dato kratko objašnjenje o NET Bibliji:

Predgovor

Ovo što imate u vašim rukama—ili na monitoru kompjutera, laptopa ili handheldu1—predstavlja novi pristup prevođenju Biblije i svjež pristup misiji u novom milenijumu. NET Biblija je načinjena s Internetom na umu. Odluka da se po prvi put štampa veliki broj Biblija na Gutenbergovom poboljšanom stroju za štampu 1454-1455 začela je revoluciju i obezbjedila dramatičan porast u raspoloživosti Biblija i materijala za proučavanje Biblije na mnogim jezicima, ali i nakon pet vijekova, mnogi ljudi širom svijeta nemaju pristup Bibliji i materijalima za proučavanje Biblije zbog cijene i zbog toga što neke vlade pokušavaju učiniti sve kako se građani nikada ne bi susreli s Biblijom. Osnovni cilj projekta NET Biblija je da u potpunosti iskoristi prednosti Interneta kako bi zadovoljili ove dvije potrebe. Internet predstavlja najbolju priliku za misiju u dosadašnjoj historiji zato što elektronska distribucija preko Interneta dozvoljava besplatnu podjelu neograničenog broja Biblija i materijala za proučavanje svim onima koji ih sebi ne mogu priuštiti ili koji nemaju dodira s njima—sve to bez ikakvog troška. Organizacije koje su voljne da ustupe materijale preko Interneta će ispuniti Veliko poslanje iz Mateja 28:19-20 efikasnije nego oni koji slijede starije modele misije. Rezultati misije štampanja materijala se mogu mnogostruko uvećati zato što više nismo ograničeni brojem kopija materijala čije štampanje i besplatnu podjelu možemo priuštiti. NET Biblija je načinjena kako bi bila prvi glavni moderni prijevod koji je dostupan za besplatno presnimavanje s Interneta i upotrebu u studijama, i time maksimalno iskoristila prilike koja pruža Internet. Autori, predavači, pastori i prevodioci ne mogu osigurati da će se njihov rad moći štampati bilo gdje—a još manje biti objavljen na Internetu—osim ako su biblijski stihovi, upotrijebljeni u radu, zasnovani na prijevodu za koji je autor siguran da će dobiti dozvole za štampu i upotrebu u misiji od onog ko posjeduje autorska prava. Od svih modernih prijevoda Biblije na engleski jezik, samo je NET Biblija ta koja je ovo napravila.2

Bilješke prevodioca—Novi opsežni resurs za ozbiljne studente

60 237 bilješki prevodioca koje su uvrštene u NET Bibliju su još jedan proizvod našeg Internet fokusa. Čitaoci Biblije su često nesvjesni da svaki prevodioc donosi mnoge interpretativne odluke za njih. Jedan cilj projekta NET Biblija je da pronađe način da pomogne čitaocu da uoči odluke i izbore koji su doneseni u vezi prijevoda. Rješenje za to bilo je da se uvrste bilješke prevodioca. Zapravo, priroda Interneta dozvoljava neograničen broj bilješki. Ove bilješke odezbjeđuju opsežan dijalog između prevodioca i čitaoca o nijansama koje se obično izgube u prijevodu. Nakon skiciranja i prvobitnog uređenja teksta, otkrili smo da se hiljade bilješki ipak mogu uvrstiti u štampanu stranicu. Ovo što vi sada čitate je drugo beta izdanje NET Biblije sa svim prevodilačkim bilješkama. Nikad prije u historiji Biblije nije odštampano izdanje koje uključuje bilješke prevodioca i urednika koje govore o tome zašto je odabrana određena varijanta prijevoda i koje su opcije. Studenti Biblije, budući prevodioci Biblije3 i biblijski naučnici će imati mnogo koristi od ovih dosad neprevaziđenih bilješki prevodioca.4 Jedan od ciljeva NET Biblije sa kompletnim setom bilješki prevodioca jeste da omogući širem čitateljstvu—kao i studentima Biblije, pastorima, misionarima i prevodiocima Biblije na terenu—da mogu odrediti šta su prevodioci NET Biblije mislili dok su oblikovali stih na određeni način. U mnogim situacijama prevodilac donese promišljene odluke na osnovu gramatičkih, historijskih, leksičkih i tekstualnih činjenica koje nisu baš na raspolaganju prosječnom čitaocu Biblije.


1 Handheld kompjuteri koji podržavaju NET Bibliju su: palmtop, PDA (personal digital assistant) i mobilni telefoni. Tekst NET Biblije je na raspolaganju sa čitačima u mnogim uobičajenim formatima za ove aparate koji koriste operativne sisteme kao što je Palm OS i WinCE. Mogućnost za pretraživanjem teksta po stihu ili ključnoj riječi na ovim aparatima omogućava studentima da brzo pregledaju Bibliju u potrazi za temama, stihovima i riječima na engleskom, grčkom i hebrejskom. Potražite to na www.netbible.org.

2 Besplatan elektronski primjerak čitave NET Biblije se može presnimiti sa www.netbible.org.

3 SIL/Wycliffe je uključio NET Bibliju (sa svim prevodilačkim bilješkama) u standardne referentne materijale za terenske prevodioce.

4 U prosjeku za jedan stih su date dvije bilješke prevodioca.

Related Topics: Text & Translation

Report Inappropriate Ad