MENU

Where the world comes to study the Bible

Knihy o výchově a rodině – články

Family Resource Library poskytuje globální přístup ke zdrojům o rodině a povědomí o hodnotách rodičovství. Mnohé zdroje jsou sice dostupné v anglickém jazyce, avšak přístup k těmto zdrojům v mateřském jazyce je v celé řadě zemí velmi limitovaný. Family Resource Library se proto snaží přenášet duše knih o rodině do duší lidí na celém světě prostřednictvím spolupráce s partnery na dobrovolnické bázi – někteří píší knižní recenze, jiní je překládají do cizích jazyků, a poté se tyto recenze vyvěšují na stránce www.familyresourcelibrary.org.

Stručné recenze knih o rodině, které zde prezentujeme, obsahují to, co nazýváme podstatou nebo-li “duší” knihy. Zachycují klíčové koncepce a myšlenky, doplněné osobní zkušeností autorů těchto recenzí a tím, jak daná kniha ovlivnila jejich pohled na věc. Knižní recenze Family Resource Library nejsou skutečnými literárně-kritickými recenzemi. Jejich účel je ryze praktický a lze je uplatnit v reálném životě.

Zajímají-li Vás další podrobnosti, navštivte prosím stránku www.familyresourcelibrary.org.

English translation by google

http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fbible.org%2Fnode%2F...

Related Topics: Parenting, Women's Articles