MENU

Where the world comes to study the Bible

18. Dodatak: Uključivo nasuprot isključivom »mi« u 1. Ivanovoj

Sljedeća tablica je pokušaj predočavanja nekih retoričkih osobina 1. Ivanove, a posebice uključivosti nasuprot isključivosti u odnosu na autora, primaoce i protivnike. Pune crte (npr., koje okružuju 1,1-1,5) predstavljaju materijal koji je prvenstveno isključiv (autor kao izdvojen od primalaca). Isprekidane crte (npr. koje okružuju 1,6-10) predstavljaju materijal koji je prvenstveno uključiv (tj., autor se pridružuje čitateljima). Dvostruke pune crte (npr. 2,9-11) okružuju materijal koji je prvenstveno polemičan (tj., usmjeren na protivnike).

 

Prolog pisma

»mi« vs. »vi«
(»mi« je ovdje očigledno isključivo)
= autoritativno

1,1 Ovo je to što vam naviještamo: što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale (o Riječi života— 1,2 i život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao). 1,3 Što smo mi vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo (a naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom). 1,4 Mi ovo pišemo kako bi [naša] radost bila potpuna.

Bog je svjetlo i zato i mi moramo hodati po svjetlu


1,5
A ovo je poruka koju smo čuli od njega i koju vam navješćujemo: Bog je svjetlo i nikakve tame nema u njemu.

»mi« ( = »vi«?)
(ovdje uključivo?)
= prijetnja?

1,6 Ako tvrdimo da smo u zajedništvu s njima, a i dalje živimo u tami, lažemo i ne postupamo po istini. 1,7 Ali ako živimo u svjetlu , kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim i krv nas njegova Sina Isusa čisti od svakoga grijeha. 1,8 Ako tvrdimo da grijeha nemamo, varamo sami sebe i u nama nema istine. 1,9 Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam naše grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. 1,10 Ako tvrdimo da nismo sagriješili, pravimo ga lašcem i njegove riječi nema u nama.

»ja« vs. »vi«
(»ja« isključivo)
= autoritativno

2,1 (Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha)

»mi« (uključivo)
= umirenje

Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika. 2,2 On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše, nego za grijehe svega svijeta.

Držanje Božjih zapovijedi


2,3
Po ovome znamo da ga poznajemo: ako vršimo njegove zapovijedi. 2,4 Onaj koji tvrdi: »Poznajem ga«, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine. 2,5 Ali tko god vrši njegovu riječ, uistinu, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja. Po tome znamo da smo mi u njemu. 2,6 Onaj koji tvrdi da ostaje u njemu, taj mora tako živjeti kako je on živio.

»ja« vs. »vi«
(»ja« isključivo)
= autoritativno

2,7 Dragi prijatelji, ne pišem vam novu zapovijed, nego staru zapovijed koju ste vi primili od početka. Ta stara zapovijed jest riječ koju ste već čuli. 2,8 S druge strane, pišem vam novu zapovijed koja se obistinjuje u njemu i u vama, jer tama prolazi, a pravo svjetlo već svijetli.

»onaj koji«
= polemično

2,9 Onaj koji tvrdi da je u svjetlu, a mrzi svoga brata, u tami je sveudilj. 2,10 Onaj koji ljubi ljubi svoga brata, stalno je u svjetlu i u njemu nema sablazni. 2,11 Ali onaj koji mrzi svoga brata, u tami je; on živi u tami i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.

 

Riječi umirenja

»ja« vs. »vi«
(»ja« isključivo)
= autoritativno

2:12 Dječice, pišem vama jer su vam oprošteni grijesi zahvaljujući njegovu imenu. 2,13 Oci, pišem vama, jer ste upoznali onoga koji je od početka. Mladići, pišem vama, jer ste pobijedili Zloga. 2,14 Dječaci, pišem vama, jer ste upoznali Oca. Oci, pišem vama, jer ste upoznali onoga koji je od početka. Mladići, pišem vama, jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobijedili Zloga.

»vi« (2. lice)
(isključivo)
= izravan poticaj

2,15 Nemojte ljubiti ni svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi Očeve, 2,16 jer ništa od onoga što je u svijetu (požuda tijela, požuda očiju i oholost koju proizvode materijalna dobra) ne dolazi od Oca, nego dolazi od svijeta. 2,17 A svijet sa svojom požudom prolazi, a tko vrši volju Božju, ostaje zauvijek.

 

Upozorenje na lažne učitelje

»vi/mi/oni«
= polemično

2,18 Dječice, posljednji je čas! I kako ste čuli, Antikrist dolazi. I već sad su se pojavili mnogi antikristi: po tome znamo da je posljednji čas. 2,19 Oni su od nas izišli, ali oni nisu pripadali nama, jer da su oni pripadali nama, oni bi ostali s nama. Ali oni su otišli od nas da postane očito da svi oni ne pripadaju nama.

»ja« vs. »vi«
(»ja« isključivo)
= autoritativno

2,20 No ipak, vi imate pomazanje od Duha Svetoga i svi vi znate. 2,21 Ja vam ovo ne pišem kako da vi ne znate istine, nego jer je vi poznajete, i znate da nikakva laž ne dolazi od istine. 2,22 Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da je Isus Krist? Tko niječe Oca i Sina, taj je Antikrist. 2,23 Tko god niječe Sina, nema ni Oca. Tko priznaje Sina, ima i Oca.

»ja« vs. »vi«
(»ja« isključivo)
= autoritativno

2,24 A što se vas tiče, neka ono što ste vi od početka čuli ostane u vama. Ako ono što ste vi od početka čuli ostane vama, vi ćete ostati u Sinu i Ocu. 2,25 A ovo je obećanje koje nam je dao: život vječni. 2,26 Ovo vam pišem o onima koji vas pokušavaju zavesti.

2,27
Što se vas tiče, pomazanje koje ste od njega primili ostaje u vama, i nemate potrebe da vas tko uči. Nego, jer vas njegovo pomazanje uči o svemu jer je istinito, ne lažno – kako vas je naučilo, tako vi ostanite u njemu.

 
 

Djeca Božja

»vi« (2. lice)
(isključivo)
= izravan poticaj

2,28 Sada, dječice, ostanite u njemu, da se po njegovu pojavku

»mi« (uključivo)
= umirenje

sinovski pouzdamo i ne posramimo kada se on vrati.

»vi« (isključivo)
= autoritativno

2,29 Ako znate da je on pravedan, također znate da je svaki koji čini što je pravedno od Boga rođen.

»mi« (uključivo)
= umirenje

3,1 (Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to mi i jesmo! Zato ne poznaje svijet nas: jer njega nije uznao. 3,2 Dragi prijatelji, mi smo sada djeca Božja, a što ćemo biti, još se nije očitovalo. Ali znamo: kad se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest. 3,3 Svaki koji je položio ovu nadu u njega, čisti se od njega kao što je on čist).

»svaki koji«
= polemično

3,4 Svaki koji počinja grijeh, krši zakon; grijeh je kršenje zakona. 3,5 A vi znate da se on pojavio da uzme grijehe, i u njema nema grijeha. 3,6 Svaki koji ostaje u njemu, ne ostaje u grijehu; svaki koji ostaje u grijehu, njega nije vidio ni upoznao. 3,7 Dječice, neka vas nitko ne zavede! Tko čini što je pravedno pravedan je kao što je Isus pravedan. 3,8 Tko počinja grijeh od đavla je, jer je đavao grešnik od početka. Sin se Božji pojavio da uništi đavolska djela. 3,9 Svaki koji je rođen od Boga, ne počinja grijeh, jer sjeme Božje ostaje u njemu; ne može ostati u grijehu, jer je rođen od Boga. 3,10 Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome: svaki koji ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga.

 

Bog je ljubav i zato moramo voljeti jedni druge

Usporedi 1,5—
primijetite promjenu iz »mi smo čuli« na »vi ste čuli«

3,11 Jer ovo je poruka evanđelja koju ste vi čuli od početka: da trebamo ljubiti jedan drugoga! 3,12 Ne kao Kain koji, jer je bio od Zloga, svirepo ubi svoga brata. A zašto ga ubi? Jer su njegova djela bila zla, a djela njegova brata pravedna.

»vi« (2. lice)
(isključivo)
= izravan poticaj

3,13 Dakle, nemojte se čuditi, braćo i sestre, ako vas svijet mrzi.

»mi« (uključivo)
= umirenje

3,14 Znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću kršćane.

»onaj koji«
= polemično

Onaj koji ne ljubi, ostaje u smrti. 3,15 Svaki koji mrzi svoga brata, ubojica je, a vi znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnog života.

»mi« (uključivo)
= umirenje

3,16 Po ovome smo spoznali ljubav: što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću kršćane.

»tko god«
= polemično

3,17 Ali tko god posjeduje zemaljska dobra i vidi svoga brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce – kako će ljubav Božja ostati u njemu?

»mi« (uključivo)
= umirenje

3,18 Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, nego djelom i iskreno. 3,19 Po tome ćemo spoznati da smo od istine i pred njim umiriti svoju savjest – 3,20 ma za što nas naša savjest osuđivala – jer je Bog veći nego naša savjest i poznaje sve. 3,21 Dragi prijatelji, ako nas naša savjest ne osuđuje, imamo sinovsko pouzdanje pred Bogom, 3,22 i što god ga zamolimo, primamo od njega, jer mi vršimo njegove zapovijedi i činimo što je njemu ugodno. 3,23 A njegova je zapovijed ovo: da mi vjerujemo u Sina njegova Isusa Krista i ljubimo jedni druge kako nam je naredio. 3,24 Tko vrši njegove zapovijedi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. I po tome, po Duhu što nam ga dade, mi spoznajemo da on ostaje u nama.

 

Kušanje duhova

»vi« (2. lice)
(isključivo)
= izravan poticaj

4,1 Dragi prijatelji, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgnite kušanju da se odredi jesu li od Boga, jer su se pojavili mnogi lažni proroci u svijetu. 4,2 Po ovome poznajete Duh Božji: svaki duh koji priznaje: »Isus Krist došao je u tijelu«, od Boga je, 4,3 ali svaki duh koji takvim ne priznaje Isusa, nije od Boga. To je duh Antikrista, o kome ste čuli da dolazi, a već je sada u svijetu.

»vi / oni / mi«
= polemično

4,4 Vi ste, dječice, od Boga i vi ste ih pobijedili, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. 4,5 Oni su od svijeta, i zato oni govore sa stajališta svijeta i svijet ih sluša. 4,6 Mi smo od Boga; tko poznaje Boga, nas sluša; tko nije od Boga, nas ne sluša. Po ovome poznajemo duha istine i duha zablude.

 

Bog je ljubav

»mi« (uključivo)
= umirenje

4,7 Dragi prijatelji, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 4,8 Tko ne ljubi nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. 4,9 U tome nam se očitovala ljubav Božja: što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu. 4,10 U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.

4,1
Dragi prijatelji, ako je Bog nas tako ljubio, onda i mi moramo ljubiti jedan drugoga. 4,12 Boga nikad nitko nije gledao; ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena. 4,13 Po tome upoznajemo da ostajemo u njemu i on u nama što nam je dao od svoga Duha. 4,14 Mi smo gledali i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.

4,15
Tko priznaje da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. 4,16 A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: onaj koji ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. 4,17 U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha; 4,18 naprotiv, savršena ljubav izgoni strah, jer je strah vezan uz kaznu. Onaj koji se boji kazne nije savršen u ljubavi. 4,19 Što se nas tiče, mi ljubimo jer je on nas ljubio prije.

»kaže li netko«
= polemično

4,20 Kaže li netko: »Ljubim Boga«, a mrzi svoga brata, lažac je; jer onaj koji ne ljubi svoga brata kojega vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi.

»mi« (uključivo)
= umirenje

4,21 A ovu zapovijed imamo od njega: onaj koji ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata. 5,1 Svaki koji vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga i svaki koji ljubi roditelja voli i od njega rođenoga. 5,2 Po tome znamo da ljubimo djecu Božju: kada god ljubimo Boga i vršimo njegove zapovijedi. 5,3 Jer u ovom stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške na nama, 5,4 jer svaki koji je od Boga rođen pobjeđuje svijet.

Svjedočanstvo o Sinu


A ovo je osvajajuća sila koja je osvojila svijet: naša vjera. 5,5 Tko je osoba koja je pobijedila svijet ako nije onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji? 5,6 Isus Krist je onaj koji je došao s vodom i krvlju: ne samo s vodom, nego s vodom i krvlju. I Duh je onaj koji ovo svjedoči, jer je Duh istina. 5,7 Tako troje svjedoči: 5,8 Duh, voda i krv, i ovo se troje slaže.

5,9
Ako, dakle, primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Ovo je, naime, svjedočanstvo Božje: On je svjedočio o svom Sinu. 5,10 (Onaj koji vjeruje u Sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi; onaj koji ne vjeruje u Boga, pravi ga lašcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje Bog daje o svom Sinu. 5,11 A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. 5,12 Onaj koji ima Sina, ima život; onaj koji nema Sina Božjega, nema života.

 

Sigurnost vječnoga života

»ja« vs. »vi«
(»ja« isključivo)
= umirenje

5,13 Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život.

»mi« (uključivo)
= umirenje

5,14 Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas usliši ako što molimo po njegovoj volji. 5,15 A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili. 5,16 Ako tko vidi svoga brata kršćanina gdje čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli, i dat će mu život – onima, naime, koji ne griješe smrtonosno. Postoji smrtonosni grijeh; za nj ne velim da se moli. 5,17 Svaka je nepravednost grijeh, ali postoji grijeh koji nije smrtonosan.

5,18
Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne živi u grijehu, nego ga Rođeni od Boga čuva, i Zli ga ne može dohvatiti. 5,19 Znamo da smo mi od Boga, a da je sav svijet u vlasti Zloga. 5,20 Znamo, također, da je Sin Božji došao i da nam je dao razum, da upoznamo Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Krist. On je Istiniti, Bog i vječni život.

»vi« (2. lice)
(isključivo)
= izravan poticaj

5,21 Dječice, čuvajte se idola.

Report Inappropriate Ad