ขอเชิญชวนนักแปล

เราหวังว่าพระเจ้ากำลังใช้วิธีการนี้เพื่อ สอน ให้กำลังใจ และเสริมสร้างทุกคนให้เข้มแข็งขึ้นในองค์พระ ผู้เป็นเจ้า และในงานพันธกิจของพระองค์ เราหวังอีกด้วยว่าคุณจะบอกพี่น้องและเพื่อนๆของคุณเพื่อจะ ช่วยให้เขาสามารถเดินไปกับพระเยซูได้ นี่คือความปรารถนาของเรา เราต้องการให้ทุกคนได้รับพระพรใน การดำเนินชีวิตคริสเตียน เรามีบทเรียนมากกว่า 3,500 บท และกำลังเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในปัจจุบันเรา ให้บริการกับประชากรของพระเจ้าทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านหน้าต่อเดือนในหลายภาษา เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่พระเจ้าทรงทำงานผ่าน bible.org ทุกวัน สรรเสริญพระเจ้า !

คุณจะร่วมรับพระพรได้อย่างไร? ง่ายมาก เราอยากถามว่าคุณหรือคนที่คุณรู้จัก ใครก็ตามที่มีความ สามารถแปลบทเรียนที่คุณชื่นชอบให้เป็นภาษาของคุณได้ อยากเรียนอีกครั้งว่า จะมีพี่น้องร่วมชาติ ของคุณอีกมากมายที่ไม่สามารถอ่านบทเรียนนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ กำลังจะมีโอกาสได้รับพระพร ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะทำได้ บางทีคุณอาจแนะนำพี่น้องหรือเพื่อนๆของคุณที่มีความสามารถด้านนี้ให้ เรายินดีเชิญมาร่วมงานกับเรา คุณจะเป็นผู้หนึ่งที่นำพระพรไปสู่ประชากรนับพันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าคุณสนใจงานรับใช้ด้านนี้ กรุณาติดต่อได้ที่คุณเกร็ก อีเมล์ gregh ขอพระเจ้าอวยพระพร


Thai