1ኛ የዮሐንስ መልእክት
(1 John)

ምዕራፍ 1
ምዕራፍ 2
ምዕራፍ 3
ምዕራፍ 4
ምዕራፍ 5