MENU

Where the world comes to study the Bible

Waarom is er Leed?

Related Media

Translation by Christina.

I. Wat zijn de oorzaken van leed?

A. Zondige mensen zorgen direct voor leed (liegen, woede, scheiden, drugs, misdaad, enz.).

B. Zonde zorgt indirect voor leed (door zonde is deze aarde immoreel, bedorven, pijnlijk en slecht – Genesis 3:14-19; 4:1-15; Romeinen 8:20-22).

C. Conclusie: God is niet de oorzaak van leed; Hij is de maker van het goede (James 1:13-17).

Sommige mensen concluderen dat, omdat God alles gemaakt heeft, Hij ook het kwade gemaakt heeft.

Maar St. Augustinus’ redenering lijkt juist te zijn:

1. God is de maker van alles dat in het universum bestaat.

2. Het kwaad is geen ding of substantie; het is een ontbering of een gebrek aan dingen ( blindheid is een gebrek aan zicht, pijn is een gebrek aan gezondheid, haat of moord is een gebrek aan liefde).

3. Daarom heeft God het kwaad niet gemaakt.

II. Waarom maakt God niet meteen een einde aan al het kwaad?

Om een einde te maken aan het kwaad zou God een einde moeten maken aan de oorzaak van het kwaad – mensen. In Zijn goede plan voor de mensen (zien beneden), is het daarom niet goed om gelijk een einde aan al het kwaad te maken.

III. Waarom maakt God het niet onmogelijk voor mensen om leed te veroorzaken?

Om dat te doen moet God onze mogelijkheid om te kiezen weghalen. Maar keuze – vrije wil – is juist goed. Om lief te kunnen hebben, moeten je kunnen kiezen om lief te hebben. Gedwongen liefde is geen liefde. Dus, om een universum te hebben waarin liefde voorkomt, moest God ons kunnen laten kiezen, wat ook de keuze om niet lief te hebben inhoud – en dat maakt zonde, kwaad en leed mogelijk.

IV. Waarom laat God natuurrampen en ziekte toe?

Het is een deel van een wereld met zonde. God verlaagde de perfectie van de schepping (van de perfecte tuin van Eden) om te passen bij de geestelijke staat van zij die er leven (Romeinen 8:20-22). God heeft genadig de mens op deze aarde gehouden (hen toegestaan voort te planten, om regeringen en instanties die omgaan met de effecten van zonden te ontwikkelen). Hij heeft genadig de gevallen creatie behouden (Hij verstrekt zon en regen voor eten om in leven te blijven – Colossenzen 1:17). Maar het natuurlijke effect van een gevallen creatie is dat zelfs goede dingen slechte kanten kan hebben (in water kun je verdrinken; zwaartekracht kan je dood betekenen; bliksem kan verbranden en doden).

V. Waarom stopt God slechte handelingen niet die onschuldige mensen laten lijden?

Waarom komt God niet onverwacht tussen beide om slechte handelingen te stoppen als Hij een alles lievende en een alom krachtige God is? Waarom stopt Hij die dronken bestuurder niet die tegen een bus aan zal gaan rijden? Waarom laat Hij niet de kogels van een moordenaar niet afwijken? De persoon die het vraagt wil niet echt dat God al de slechte daden stopt. Zij willen niet dat hen de mond gesnoerd wordt elke keer als ze op het punt staan iets pijnlijks te zeggen; ze willen niet elke keer hun teen stoten als ze de hond een trap proberen te geven. Ze denken alleen maar dat het goed is als God bepaalde slechte daden stopt of alleen de slechte daden van anderen. Maar dat zou leven onmogelijk maken. Er zouden geen vrijheden meer zijn, geen regelmaat en geen persoonlijke verantwoordelijkheid.

VI. Waarom laat God ons niet kiezen om weg te gaan van dit leed?

Het antwoord is dat Hij dat wel doet. Dat is de genadige, liefderijke reactie van God op de slechte conditie van deze zondige wereld.

A. God heeft gezorgd voor persoonlijke redding – de belofte op het eeuwige leven in de hemel waar geen leed is ( Openbaringen 21:4). Men moet alleen maar vertrouwen op de betaling voor de zonde die God gaf door de dood van Christus aan het kruis (Johannes 3:16-18; Handelingen 10:38-43: enz.).

B. God heeft gezorgd voor de redding van de aarde (Romeinen 8:18-23; 2 Petrus 3:10,13; Openbaringen 21:1).

VII. Waarom kunnen we niet gelijk uit deze slechte wereld komen?

We weten niet waarom Gods plan is zoals het is. We weten waarom Hij Adam en Eva niet meteen kon bevrijden – God moest eerst voor redding zorgen dit deed Hij door Christus. De wereld bestaat deels voort omdat er nog meer mensen zijn die zullen komen en eeuwige redding zullen krijgen.

We weten dat God voor alle dingen zorgt en voor hen zullen werken die van God houden (Romeinen 8:28).

VIII. Wat zijn een aantal goede redenen voor leed?

A. Het helpt ons om sterk te zijn in een zondige wereld.

1. Pijn kan ons redden van een groter geestelijk kwaad. Een verbrandde vinger waarschuwt ons voor erger gevaar.

2. Pijn kan ons behoeden voor een groter morele kwaad. Een pak op de broek doet dit.

B. Het leert ons om naar God te keren voor oplossingen.

1. Voor eeuwige bevrijding van kwaad – De Hemel

2. Voor tijdelijke bevrijding van kwaad – Veiligheid of heiligheid

3. Voor geestelijke kracht om het leed te doorstaan (2 Cor. 12:7-10)

C. Het produceert vooruitgang van karakter (heiligheid, volwassenheid, enz. James 1:24) die op hun beurt weer eeuwige beloningen voortbrengt (kroon des levens – James 1:12).

D. Het geeft God de mogelijkheid om Zijn genade, liefde en zorgzaamheid voor onze zondige staat te tonen.

1. Door het leven en de dood van Christus voor ons (Romeinen 5:6-8).

2. Door het leveren van een plaats waar geen lijden, zonde of dood meer is (1 Corinthiërs 15:51-55; Openbaringen 21:4).

*Veel van de ideeën in deze studie komen van Dr. Norm Geisler

Related Topics: Hamartiology (Sin), Suffering, Trials, Persecution

Report Inappropriate Ad