MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

KROZ BIBLIJU NA GODINU DANA Plan za dnevno čitanje Biblije

Related Media

KROZ BIBLIJU NA GODINU DANA

Redoslijed knjiga u ovom planu za čitanje Biblije urađen je hronološki, dakle ne po redoslijedu koji nalazimo u Bibliji. Pjesničke i proročke knjige svrstane su među historijske tekstove, uz opise događaja za koje se vjeruje da su se dešavali u doba njihovog nastanka. Jednako tome, neke novozavjetne poslanice razvrstane su prema dešavanjima iz knjige Djela apostolskih. Iako postoje različita mišljenja o detaljima, hronološki redoslijed koji je ovdje primijenjen prihvaćen je od većine konzervativnih izučavatelja Biblije.

LESLIE B. FLYNN

JANUAR

28. Pon. zakon 1-3

1. Postanak 1,2

MART

2. Postanak 3-5

1. Pon. zakon 4-6

3. Postanak 6-9

2. Pon. zakon 7-9

4. Postanak 10, 11

3. Pon. zakon 10-12

5. Postanak 12-15

4. Pon. zakon 13-16

6. Postanak 16-19

5. Pon. zakon 17-19

7. Postanak 20-22

6. Pon. zakon 20-22

8. Postanak 23-26

7. Pon. zakon 23-25

9. Postanak 27-29

8. Pon. zakon 26-28

10. Postanak 30-32

9. Pon. zakon 29-31

11. Postanak 33-36

10. Pon. zakon 32-34

12. Postanak 37-39

11. Jošua 1-3

13. Postanak 40-42

12. Jošua 4-6

14. Postanak 43-46

13. Jošua 7-9

15. Postanak 47-50

14. Jošua 10-12

16. Job 1-4

15. Jošua 13-15

17. Job 5-7

16. Jošua 16-18

18. Job 8-10

17. Jošua 19-21

19. Job 11-13

18. Jošua 22-24

20. Job 14-17

19. Suci 1-4

21. Job 18-20

20. Suci 5-8

22. Job 21-24

21. Suci 9-12

23. Job 25-27

22. Suci 13-15

24. Job 28-31

23. Suci 16-18

25. Job 32-34

24. Suci 19-21

26. Job 35-37

25. Ruta 1-4

27. Job 38-42

26. 1 Samuelova 1-3

28. Izlazak 1-4

27. 1 Samuelova 4-7

29. Izlazak 5-7

28. 1 Samuelova 8-10

30. Izlazak 8-10

29. 1 Samuelova 11-13

31. Izlazak 11-13

30. 1 Samuelova 14-16

FEBRUAR

31. 1 Samuelova 17-20

1. Izlazak 14-17

APRIL

2. Izlazak 18-20

1. 1 Samuelova 21-24

3. Izlazak 21-24

2. 1 Samuelova 25-28

4. Izlazak 25-27

3. 1 Samuelova 29-31

5. Izlazak 28-31

4. 2 Samuelova 1-4

6. Izlazak 32-34

5. 2 Samuelova 5-8

7. Izlazak 35-37

6. 2 Samuelova 9-12

8. Izlazak 38-40

7. 2 Samuelova 13-15

9. Levitski zak. 1-4

8. 2 Samuelova 16-18

10. Levitski zak. 5-7

9. 2 Samuelova 19-21

11. Levitski zak. 8-10

10. 2 Samuelova 22-24

12. Levitski zak. 11-13

11. Psalmi 1-3

13. Levitski zak. 14-16

12. Psalmi 4-6

14. Levitski zak. 17-19

13. Psalmi 7-9

15. Levitski zak. 20-23

14. Psalmi 10-12

16. Levitski zak. 24-27

15. Psalmi 13-15

17. Brojevi 1-3

16. Psalmi 16-18

18. Brojevi 4-6

17. Psalmi 19-21

19. Brojevi 7-10

18. Psalmi 22-24

20. Brojevi 11-14

19. Psalmi 25-27

21. Brojevi 15-17

20. Psalmi 28-30

22. Brojevi 18-20

21. Psalmi 31-33

23. Brojevi 21-24

22. Psalmi 34-36

24. Brojevi 25-27

23. Psalmi 37-39

25. Brojevi 28-30

24. Psalmi 40-42

26. Brojevi 31-33

25. Psalmi 43-45

27. Brojevi 34-36

26. Psalmi 46-48

27. Psalmi 49-51

15. Izaija 25-27

28. Psalmi 52-54

16. Izaija 28-30

29. Psalmi 55-57

17. Izaija 31-33

30. Psalmi 58-60

18. Izaija 34-36

MAJ

19. Izaija 37-39

1. Psalmi 61-63

20. Izaija 40-42

2. Psalmi 64-66

21. Izaija 43-45

3. Psalmi 67-69

22. Izaija 46-48

4. Psalmi 70-72

23. Izaija 49-51

5. Psalmi 73-75

24. Izaija 52-54

6. Psalmi 76-78

25. Izaija 55-57

7. Psalmi 79-81

26. Izaija 58-60

8. Psalmi 82-84

27. Izaija 61-63

9. Psalmi 85-87

28. Izaija 64-66

10. Psalmi 88-90

29. Mihej 1-4

11. Psalmi 91-93

30. Mihej 5-7

12. Psalmi 94-96

31. Nahum 1-3

13. Psalmi 97-99

AUGUST

14. Psalmi 100-102

1. 2 Kraljevima 20, 21

15. Psalmi 103-105

2. Sefanija 1-3

16. Psalmi 106-108

3. Habakuk 1-3

17. Psalmi 109-111

4. 2 Kraljevima 22-25

18. Psalmi 112-114

5. Obadija

19. Psalmi 115-118

Jeremija 1, 2

20. Psalam 119

6. Jeremija 3-5

21. Psalmi 120-123

7. Jeremija 6-8

22. Psalmi 124-126

8. Jeremija 9-12

23. Psalmi 127-129

9. Jeremija 13-16

24. Psalmi 130-132

10. Jeremija 17-20

25. Psalmi 133-135

11. Jeremija 21-23

26. Psalmi 136-138

12. Jeremija 24-26

27. Psalmi 139-141

13. Jeremija 27-29

28. Psalmi 142-144

14. Jeremija 30-32

29. Psalmi 145-147

15. Jeremija 33-36

30. Psalmi 148-150

16. Jeremija 37-39

31. 1 Kraljevima 1-4

17. Jeremija 40-42

JUNI

18. Jeremija 43-46

1. Izreke 1-3

19. Jeremija 47-49

2. Izreke 4-7

20. Jeremija 50-52

3. Izreke 8-11

21. Tužaljke 1-5

4. Izreke 12-14

22. 1 Ljetopisi 1-3

5. Izreke 15-18

23. 1 Ljetopisi 4-6

6. Izreke 19-21

24. 1 Ljetopisi 7-9

7. Izreke 22-24

25. 1 Ljetopisi 10-13

8. Izreke 25-28

26. 1 Ljetopisi 14-16

9. Izreke 29-31

27. 1 Ljetopisi 17-19

10. Propovjednik 1-3

28. 1 Ljetopisi 20-23

11. Propovjednik 4-6

29. 1 Ljetopisi 24-26

12. Propovjednik 7-9

30. 1 Ljetopisi 27-29

13. Propovjednik 10-12

31. 2 Ljetopisi 1-3

14. Pj. nad pjesmama 1-4

SEPTEMBAR

15. Pj. nad pjesmama 5-8

1. 2 Ljetopisi 4-6

16. 1 Kraljevima 5-7

2. 2 Ljetopisi 7-9

17. 1 Kraljevima 8-10

3. 2 Ljetopisi 10-13

18. 1 Kraljevima 11-13

4. 2 Ljetopisi 14-16

19. 1 Kraljevima 14-16

5. 2 Ljetopisi 17-19

20. 1 Kraljevima 17-19

6. 2 Ljetopisi 20-22

21. 1 Kraljevima 20-22

7. 2 Ljetopisi 23-25

22. 2 Kraljevima 1-3

8. 2 Ljetopisi 26-29

23. 2 Kraljevima 4-6

9. 2 Ljetopisi 30-32

24. 2 Kraljevima 7-10

10. 2 Ljetopisi 33-36

25. 2 Kraljevima 11–14:20

11. Ezekiel 1-3

26. Joel 1-3

12. Ezekiel 4-7

27. 2 Kraljevima 14:21-25

13. Ezekiel 8-11

Jona 1-4

14. Ezekiel 12-14

28. 2 Kraljevima 14:26-29

15. Ezekiel 15-18

Amos 1-3

16. Ezekiel 19-21

29. Amos 4-6

17. Ezekiel 22-24

30. Amos 7-9

18. Ezekiel 25-27

JULI

19. Ezekiel 28-30

1. 2 Kraljevima 15-17

20. Ezekiel 31-33

2. Hošea 1-4

21. Ezekiel 34-36

3. Hošea 5-7

22. Ezekiel 37-39

4. Hošea 8-10

23. Ezekiel 40-42

5. Hošea 11-14

24. Ezekiel 43-45

6. 2 Kraljevima 18, 19

25. Ezekiel 46-48

7. Izaija 1-3

26. Daniel 1-3

8. Izaija 4-6

27. Daniel 4-6

9. Izaija 7-9

28. Daniel 7-9

10. Izaija 10-12

29. Daniel 10-12

11. Izaija 13-15

30. Estera 1-3

12. Izaija 16-18

OKTOBAR

13. Izaija 19-21

1. Estera 4-7

14. Izaija 22-24

2. Estera 8-10

3. Ezra 1-4

20. 1 Solunjanima 1-5

4. Hagaj 1, 2

21. 2 Solunjanima 1-3

Zaharija 1, 2

Djela 18:12-19:10

5. Zaharija 3-6

22. 1 Korinćanima 1-4

6. Zaharija 7-10

23. 1 Korinćanima 5-8

7. Zaharija 11-14

24. 1 Korinćanima 9-12

8. Ezra 5-7

25. 1 Korinćanima 13-16

9. Ezra 8-10

26. Djela 19:11-20:1

10. Nehemija 1-3

2 Korinćanima 1-3

11. Nehemija 4-6

27. 2 Korinćanima 4-6

12. Nehemija 7-9

28. 2 Korinćanima 7-9

13. Nehemija 10-13

29. 2 Korinćanima 10-13

14. Malahija 1-4

30. Djela 20:2

15. Matej 1-4

Rimljanima 1-4

16. Matej 5-7

DECEMBAR

17. Matej 8-11

1. Rimljanima 5-8

18. Matej 12-15

2. Rimljanima 9-11

19. Matej 16-19

3. Rimljanima 12-16

20. Matej 20-22

4. Djela 20:3-22

21. Matej 23-25

5. Djela 23-25

22. Matej 26-28

6. Djela 26-28

23. Marko 1-3

7. Efežanima 1-3

24. Marko 4-6

8. Efežanima 4-6

25. Marko 7-10

9. Filipljanima 1-4

26. Marko 11-13

10. Kološanima 1-4

27. Marko 14-16

11. Hebrejima 1-4

28. Luka 1-3

12. Hebrejima 5-7

29. Luka 4-6

13. Hebrejima 8-10

30. Luka 7-9

14. Hebrejima 11-13

31. Luka 10-13

15. Filemonu

NOVEMBAR

1 Petrova 1, 2

1. Luka 14-17

16. 1 Petrova 3-5

2. Luka 18-21

17. 2 Petrova 1-3

3. Luka 22-24

18. 1 Timoteju 1-3

4. Ivan 1-3

19. 1 Timoteju 4-6

5. Ivan 4-6

20. Titu 1-3

6. Ivan 7-10

21. 2 Timoteju 1-4

7. Ivan 11-13

22. 1 Ivanova 1, 2

8. Ivan 14-17

23. 1 Ivanova 3-5

9. Ivan 18-21

24. 2 Ivanova

10. Djela 1, 2

3 Ivanova

11. Djela 3-5

Judina

12. Djela 6-9

25. Otkrivenje 1-3

13. Djela 10-12

26. Otkrivenje 4-6

14. Djela 13, 14

27. Otkrivenje 7-9

15. Jakovljeva 1, 2

28. Otkrivenje 10-12

16. Jakovljeva 3-5

29. Otkrivenje 13-15

17. Galaćanima 1-3

30. Otkrivenje 16-18

18. Galaćanima 4-6

31. Otkrivenje 19-22

19. Djela 15-18:11

 

BTRT
(Biblijski i Teološki Resursi i Trening)
Poštanski Fah 32
Bosanskih Gazija 111,
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: 387.33.628.533

Related Topics: Bibliology (The Written Word), Devotionals

Report Inappropriate Ad