MENU

Where the world comes to study the Bible

KROZ BIBLIJU NA GODINU DANA Plan za dnevno čitanje Biblije

Related Media

KROZ BIBLIJU NA GODINU DANA

Redoslijed knjiga u ovom planu za čitanje Biblije urađen je hronološki, dakle ne po redoslijedu koji nalazimo u Bibliji. Pjesničke i proročke knjige svrstane su među historijske tekstove, uz opise događaja za koje se vjeruje da su se dešavali u doba njihovog nastanka. Jednako tome, neke novozavjetne poslanice razvrstane su prema dešavanjima iz knjige Djela apostolskih. Iako postoje različita mišljenja o detaljima, hronološki redoslijed koji je ovdje primijenjen prihvaćen je od većine konzervativnih izučavatelja Biblije.

LESLIE B. FLYNN

JANUAR

28. Pon. zakon 1-3

1. Postanak 1,2

MART

2. Postanak 3-5

1. Pon. zakon 4-6

3. Postanak 6-9

2. Pon. zakon 7-9

4. Postanak 10, 11

3. Pon. zakon 10-12

5. Postanak 12-15

4. Pon. zakon 13-16

6. Postanak 16-19

5. Pon. zakon 17-19

7. Postanak 20-22

6. Pon. zakon 20-22

8. Postanak 23-26

7. Pon. zakon 23-25

9. Postanak 27-29

8. Pon. zakon 26-28

10. Postanak 30-32

9. Pon. zakon 29-31

11. Postanak 33-36

10. Pon. zakon 32-34

12. Postanak 37-39

11. Jošua 1-3

13. Postanak 40-42

12. Jošua 4-6

14. Postanak 43-46

13. Jošua 7-9

15. Postanak 47-50

14. Jošua 10-12

16. Job 1-4

15. Jošua 13-15

17. Job 5-7

16. Jošua 16-18

18. Job 8-10

17. Jošua 19-21

19. Job 11-13

18. Jošua 22-24

20. Job 14-17

19. Suci 1-4

21. Job 18-20

20. Suci 5-8

22. Job 21-24

21. Suci 9-12

23. Job 25-27

22. Suci 13-15

24. Job 28-31

23. Suci 16-18

25. Job 32-34

24. Suci 19-21

26. Job 35-37

25. Ruta 1-4

27. Job 38-42

26. 1 Samuelova 1-3

28. Izlazak 1-4

27. 1 Samuelova 4-7

29. Izlazak 5-7

28. 1 Samuelova 8-10

30. Izlazak 8-10

29. 1 Samuelova 11-13

31. Izlazak 11-13

30. 1 Samuelova 14-16

FEBRUAR

31. 1 Samuelova 17-20

1. Izlazak 14-17

APRIL

2. Izlazak 18-20

1. 1 Samuelova 21-24

3. Izlazak 21-24

2. 1 Samuelova 25-28

4. Izlazak 25-27

3. 1 Samuelova 29-31

5. Izlazak 28-31

4. 2 Samuelova 1-4

6. Izlazak 32-34

5. 2 Samuelova 5-8

7. Izlazak 35-37

6. 2 Samuelova 9-12

8. Izlazak 38-40

7. 2 Samuelova 13-15

9. Levitski zak. 1-4

8. 2 Samuelova 16-18

10. Levitski zak. 5-7

9. 2 Samuelova 19-21

11. Levitski zak. 8-10

10. 2 Samuelova 22-24

12. Levitski zak. 11-13

11. Psalmi 1-3

13. Levitski zak. 14-16

12. Psalmi 4-6

14. Levitski zak. 17-19

13. Psalmi 7-9

15. Levitski zak. 20-23

14. Psalmi 10-12

16. Levitski zak. 24-27

15. Psalmi 13-15

17. Brojevi 1-3

16. Psalmi 16-18

18. Brojevi 4-6

17. Psalmi 19-21

19. Brojevi 7-10

18. Psalmi 22-24

20. Brojevi 11-14

19. Psalmi 25-27

21. Brojevi 15-17

20. Psalmi 28-30

22. Brojevi 18-20

21. Psalmi 31-33

23. Brojevi 21-24

22. Psalmi 34-36

24. Brojevi 25-27

23. Psalmi 37-39

25. Brojevi 28-30

24. Psalmi 40-42

26. Brojevi 31-33

25. Psalmi 43-45

27. Brojevi 34-36

26. Psalmi 46-48

27. Psalmi 49-51

15. Izaija 25-27

28. Psalmi 52-54

16. Izaija 28-30

29. Psalmi 55-57

17. Izaija 31-33

30. Psalmi 58-60

18. Izaija 34-36

MAJ

19. Izaija 37-39

1. Psalmi 61-63

20. Izaija 40-42

2. Psalmi 64-66

21. Izaija 43-45

3. Psalmi 67-69

22. Izaija 46-48

4. Psalmi 70-72

23. Izaija 49-51

5. Psalmi 73-75

24. Izaija 52-54

6. Psalmi 76-78

25. Izaija 55-57

7. Psalmi 79-81

26. Izaija 58-60

8. Psalmi 82-84

27. Izaija 61-63

9. Psalmi 85-87

28. Izaija 64-66

10. Psalmi 88-90

29. Mihej 1-4

11. Psalmi 91-93

30. Mihej 5-7

12. Psalmi 94-96

31. Nahum 1-3

13. Psalmi 97-99

AUGUST

14. Psalmi 100-102

1. 2 Kraljevima 20, 21

15. Psalmi 103-105

2. Sefanija 1-3

16. Psalmi 106-108

3. Habakuk 1-3

17. Psalmi 109-111

4. 2 Kraljevima 22-25

18. Psalmi 112-114

5. Obadija

19. Psalmi 115-118

Jeremija 1, 2

20. Psalam 119

6. Jeremija 3-5

21. Psalmi 120-123

7. Jeremija 6-8

22. Psalmi 124-126

8. Jeremija 9-12

23. Psalmi 127-129

9. Jeremija 13-16

24. Psalmi 130-132

10. Jeremija 17-20

25. Psalmi 133-135

11. Jeremija 21-23

26. Psalmi 136-138

12. Jeremija 24-26

27. Psalmi 139-141

13. Jeremija 27-29

28. Psalmi 142-144

14. Jeremija 30-32

29. Psalmi 145-147

15. Jeremija 33-36

30. Psalmi 148-150

16. Jeremija 37-39

31. 1 Kraljevima 1-4

17. Jeremija 40-42

JUNI

18. Jeremija 43-46

1. Izreke 1-3

19. Jeremija 47-49

2. Izreke 4-7

20. Jeremija 50-52

3. Izreke 8-11

21. Tužaljke 1-5

4. Izreke 12-14

22. 1 Ljetopisi 1-3

5. Izreke 15-18

23. 1 Ljetopisi 4-6

6. Izreke 19-21

24. 1 Ljetopisi 7-9

7. Izreke 22-24

25. 1 Ljetopisi 10-13

8. Izreke 25-28

26. 1 Ljetopisi 14-16

9. Izreke 29-31

27. 1 Ljetopisi 17-19

10. Propovjednik 1-3

28. 1 Ljetopisi 20-23

11. Propovjednik 4-6

29. 1 Ljetopisi 24-26

12. Propovjednik 7-9

30. 1 Ljetopisi 27-29

13. Propovjednik 10-12

31. 2 Ljetopisi 1-3

14. Pj. nad pjesmama 1-4

SEPTEMBAR

15. Pj. nad pjesmama 5-8

1. 2 Ljetopisi 4-6

16. 1 Kraljevima 5-7

2. 2 Ljetopisi 7-9

17. 1 Kraljevima 8-10

3. 2 Ljetopisi 10-13

18. 1 Kraljevima 11-13

4. 2 Ljetopisi 14-16

19. 1 Kraljevima 14-16

5. 2 Ljetopisi 17-19

20. 1 Kraljevima 17-19

6. 2 Ljetopisi 20-22

21. 1 Kraljevima 20-22

7. 2 Ljetopisi 23-25

22. 2 Kraljevima 1-3

8. 2 Ljetopisi 26-29

23. 2 Kraljevima 4-6

9. 2 Ljetopisi 30-32

24. 2 Kraljevima 7-10

10. 2 Ljetopisi 33-36

25. 2 Kraljevima 11–14:20

11. Ezekiel 1-3

26. Joel 1-3

12. Ezekiel 4-7

27. 2 Kraljevima 14:21-25

13. Ezekiel 8-11

Jona 1-4

14. Ezekiel 12-14

28. 2 Kraljevima 14:26-29

15. Ezekiel 15-18

Amos 1-3

16. Ezekiel 19-21

29. Amos 4-6

17. Ezekiel 22-24

30. Amos 7-9

18. Ezekiel 25-27

JULI

19. Ezekiel 28-30

1. 2 Kraljevima 15-17

20. Ezekiel 31-33

2. Hošea 1-4

21. Ezekiel 34-36

3. Hošea 5-7

22. Ezekiel 37-39

4. Hošea 8-10

23. Ezekiel 40-42

5. Hošea 11-14

24. Ezekiel 43-45

6. 2 Kraljevima 18, 19

25. Ezekiel 46-48

7. Izaija 1-3

26. Daniel 1-3

8. Izaija 4-6

27. Daniel 4-6

9. Izaija 7-9

28. Daniel 7-9

10. Izaija 10-12

29. Daniel 10-12

11. Izaija 13-15

30. Estera 1-3

12. Izaija 16-18

OKTOBAR

13. Izaija 19-21

1. Estera 4-7

14. Izaija 22-24

2. Estera 8-10

3. Ezra 1-4

20. 1 Solunjanima 1-5

4. Hagaj 1, 2

21. 2 Solunjanima 1-3

Zaharija 1, 2

Djela 18:12-19:10

5. Zaharija 3-6

22. 1 Korinćanima 1-4

6. Zaharija 7-10

23. 1 Korinćanima 5-8

7. Zaharija 11-14

24. 1 Korinćanima 9-12

8. Ezra 5-7

25. 1 Korinćanima 13-16

9. Ezra 8-10

26. Djela 19:11-20:1

10. Nehemija 1-3

2 Korinćanima 1-3

11. Nehemija 4-6

27. 2 Korinćanima 4-6

12. Nehemija 7-9

28. 2 Korinćanima 7-9

13. Nehemija 10-13

29. 2 Korinćanima 10-13

14. Malahija 1-4

30. Djela 20:2

15. Matej 1-4

Rimljanima 1-4

16. Matej 5-7

DECEMBAR

17. Matej 8-11

1. Rimljanima 5-8

18. Matej 12-15

2. Rimljanima 9-11

19. Matej 16-19

3. Rimljanima 12-16

20. Matej 20-22

4. Djela 20:3-22

21. Matej 23-25

5. Djela 23-25

22. Matej 26-28

6. Djela 26-28

23. Marko 1-3

7. Efežanima 1-3

24. Marko 4-6

8. Efežanima 4-6

25. Marko 7-10

9. Filipljanima 1-4

26. Marko 11-13

10. Kološanima 1-4

27. Marko 14-16

11. Hebrejima 1-4

28. Luka 1-3

12. Hebrejima 5-7

29. Luka 4-6

13. Hebrejima 8-10

30. Luka 7-9

14. Hebrejima 11-13

31. Luka 10-13

15. Filemonu

NOVEMBAR

1 Petrova 1, 2

1. Luka 14-17

16. 1 Petrova 3-5

2. Luka 18-21

17. 2 Petrova 1-3

3. Luka 22-24

18. 1 Timoteju 1-3

4. Ivan 1-3

19. 1 Timoteju 4-6

5. Ivan 4-6

20. Titu 1-3

6. Ivan 7-10

21. 2 Timoteju 1-4

7. Ivan 11-13

22. 1 Ivanova 1, 2

8. Ivan 14-17

23. 1 Ivanova 3-5

9. Ivan 18-21

24. 2 Ivanova

10. Djela 1, 2

3 Ivanova

11. Djela 3-5

Judina

12. Djela 6-9

25. Otkrivenje 1-3

13. Djela 10-12

26. Otkrivenje 4-6

14. Djela 13, 14

27. Otkrivenje 7-9

15. Jakovljeva 1, 2

28. Otkrivenje 10-12

16. Jakovljeva 3-5

29. Otkrivenje 13-15

17. Galaćanima 1-3

30. Otkrivenje 16-18

18. Galaćanima 4-6

31. Otkrivenje 19-22

19. Djela 15-18:11

 

BTRT
(Biblijski i Teološki Resursi i Trening)
Poštanski Fah 32
Bosanskih Gazija 111,
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: 387.33.628.533

Related Topics: Bibliology (The Written Word), Devotionals

Report Inappropriate Ad