MENU

Where the world comes to study the Bible

Report Inappropriate Ad

Belijdenis

Related Media

Spiritual Growth Study Guide

Translated by Christina.

Belijdenis – Preek

Gids Voor Leiders van kleine Groepen, Hoofdlijnen—Leeg, Hoofdlijnen—Ingevuld, Ps32 ppt

I. Overzicht

Deze lente hebben we de vraag gesteld “Wat Hebben we Nodig om te Groeien?” Er zijn zeven essentiële gewoonten die je moet ontwikkelen als je wilt groeien naar een volwassen christen.

  A. Zeven Gewoonten van volwassen wordende Christenen
  1. Om te groeien moeten we eten—De Bijbel
  2. Om te groeien moeten we ademhalen—Gebed
  3. Om te groeien moeten we geestelijk gezond zijn—Belijden van Zonde
  4. Om te groeien hebben we een zorgzame familie nodig—Broederschap
  5. Om te groeien moeten we regelmatig trainen—Dienen
  6. Om te groeien hebben we bescherming nodig—Verleiding
  7.Om te groeien moeten we geven—Economie
  B. Thema Vers: Leer het uit je Hoofd!

2 Pet 3:18 Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid! Amen.

  C. Waarom worden We niet Volwassen?

Ik hoop dat u de lijst met suggesties (van vorige week) heeft doorgekeken, om uw verplichtingen op het gebied van gebed na te gaan. Als u net als ik ben, dan heeft u wel allerlei goede intenties, “Ik ga dit jaar meer bidden, Ik ga tijd met God doorbrengen.” Maar uw volhardendheid is waarschijnlijk vreselijk. Weet u wat? U bent niet de enige!

George Barna, zegt in zijn laatste boek, “Growing True Disciples” het volgende, “meeste gelovigen zeggen dat het om geloof draait, maar weinige steken veel energie in het vergaren van geestelijke groei. We hebben een overvloed aan verlangen, maar een gebrek aan overgave.”

Uit zijn onderzoek bleek dat:

18% van alle gelovigen ondervraagd zeiden dat hun inspanning voor geestelijke groei de enige en meest intense bezigheid in hun leven is.

52% zei dat ze consequent eraan werkte om geestelijk te groeien, maar met weinig succes.

20% zei dat ze af en toe eraan werkten om geestelijk te groeien, maar dat ze niet volhoudend zijn.

De overige 10% gaf toe dat ze niets doen aan geestelijke groei en er ook niet in geïnteresseerd zijn.

Wat waren de redenen die de christenen gaven voor het niet gepassioneerd nastreven van geestelijke groei?

66% zei dat ze het te druk hebben om het proces de tijd te geven die het nodig heeft.

25% had een algemeen gebrek aan interesse of motivatie om te groeien.

Dit is wat Barna Concludeerde. Christendom in America lijdt onder een “gebrek aan passie om vroom te zijn.” “We hebben het allemaal druk, en Jezus komt langs en vraagt ons om serieus te zijn over geestelijke groei. Wat is onze reactie? We geven verstandelijk toestemming aan dat idee, maar aks het puntje bij paaltje komt, zijn onze schema’s al overladen met andere, belangrijkere taken, kansen en verantwoordelijkheden. De begeerte is er wel, maar het is geen begeerte naar de dingen van God.”

  D. Het Doel: Dat u zich overgeeft aan de gewoonten die nodig zijn voor geestelijke volwassenheid.

Als u deze morgen hier zit en het eens bent met Barna’s onderzoek, dan heb ik een suggestie voor u—betrek je met een kleine groep. Maak een kleine groep met mannen en vrouwen en vertel hun waaraan je wilt werken. Schrijf op een kaartje van 3 bij 5 wat je nog moet verbeteren in je geestelijke leven. Vraag hen om voor je te bidden, met je mee te gaan en je liefdevol wijzen op je verantwoordelijkheid voor groei en vooruitgang.

Wat heb je nodig om te groeien? Belijdenis!

II. Introductie

Vroeger trok ik vaak met mijn rugzak in de Salmo Wilderness in Noord Washington. Na 2 uur liften konden we niets anders doen dan onze rugzak afdoen en bij een helder bergstroompje wat te drinken. Toen we genoten van deze heerlijke verfrissing, vulde een vriend onze rugzakken met grote stenen. Dit was ongeveer 6 tot 9 kilo extra vracht! We kwamen na 10 minuten terug, deden onze rugzak weer om en maakte een opmerking dat de rugzak altijd zwaarder lijkt nadat je een pauze hebt gehouden. Onze vriend stemde daarmee in! We liften nog 2 a 3 uur naar onze bestemming, en nadat we ons kamp hadden opgezet kwamen we erachter dat we nutteloze vracht hadden meegesleept!

Mijn angst is dat vele van u hier vanmorgen ook onnodige vracht meeslepen! Lasten in uw binnenste die u vertragen, u belasten, u laten kruipen! Sla uw bijbel open bij Psalm 32. God heeft antwoorden voor ons…

III. God wil dat u de inmense vreugde ervaart van complete vergeving van elke zonde (1-2)

  A. Gods vergeving houdt alle zonden denkbaar in

Als ik vers 1 en 2 lees, wil ik dat u drie woorden omcirkelt …

1 Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is;

2 Welzalig de mens,
wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent,
en wiens geest geen bedrog is.

David gebruikt drie duidelijke woorden voor zonde in de verzen 1 en 2

 • “overtreding” of het zich losmaken van God,
 • “misdaad” of het teken missen, en
 • “ongerechtigheid” dat wat verbogen is, moraal vervormt.

Hij zegt niet dat God deze drie soorten zonde vergeeft alswel dat hij zegt, dat hij zegt dat God alle zonden vergeeft …

  1. Zonde tegen God of tegen mensen
  2. Grote zonden of kleine zonden
  3. Opzettelijke zonden of onopzettelijke
  4. Zonde van kommissie (het doen wat je niet zou moeten doen ) of van verzuim (niet doen wat je wel zou moeten doen)
  B. Gods vergeving reinigt de schuldige compleet

David gebruikt drie verschillende termen om Gods vergeving te beschrijven in de verzen 1 en 2. Ik wil dat u daar een vierkantje omheen zet:

1 Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is;

2 Welzalig de mens,
wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent,
en wiens geest geen bedrog is.

  1. God draagt je last van schuld weg—verwijderd het, vergeet het
  2. God verbergt je schaamte—de vervuiling is geen reden meer voor schaamte, houdt in dat Hij er niet meer op terug zal komen
  3. God verlost je van schuld—u hoeft hem niets meer te betalen
  C. Gods vergeving eindigt in eindeloos geluk!

1 Welzalig hij…

Wilt u dat? Misschien bent u deze ochtend niet zo gelukkig. Gebukt onder schuldgevoel van uw zonden. Schuldig, beschaamd, een gevangene van uw eigen verontruste geweten. Het hoeft zo niet verder te gaan! U kunt weer vrij zijn! U kunt weer vreugde kennen!

D. Bezwaren

U denkt, “Als dat eens waar kon zijn. Dat is alleen waar voor anderen, maar het is niet voor mij. Mijn zonden zijn anders. Gods vergeving reikt uit naar anderen, maar niet naar mij.”

De achtergrond van deze psalm is waarschijnlijk Davids zonde van overspel met Batseba, en zijn moord op haar man Uria. Overspel, moord. David zegt dat God hem deze dingen heeft vergeven. Als God David deze dingen kan vergeven, waarom denkt u dan dat Hij uw zonden niet zal vergeven? U kunt denken

  1. God kan me niet vergeven

Wat ik heb gedaan is zo erg, het is ondenkbaar dat Hij me ooit kan vergeven. Ik heb een woord van God voor u.

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. I Jn 1:9 (NBG)

Nu dan als je hier vandaag zegt God kan mij niet vergeven is dat een ding meer die God je kan en wil vergeven. God is geen leugenaar. Als Hij zegt dat Hij me zal vergeven dan meent Hij het.

  2. God kan me niet nog een keer vergeten

Ik heb deze zonde al zo vaak begaan, dat God het nu wel zat zal zijn dat ik telkens weer bij Hem kom. Het is niet mogelijk dat God me opnieuw vergeet.”

We denken over God als iemand aan de andere kant van de telefoonlijn. We hebben Hem gebeld en Hem verteld over dezelfde zonde. Telkens maar weer. En we weten zeker dat als we weer bellen, Hij in de hoorn zal schreeuwen, “JIJ WEER!!!” En de hoorn op de haak zal gooien.

Maar denk weer wat het vers zegt, “Indien wij onze zonden belijden… Zal Hij ons vergeven wel tot 10 keer, wel tot 100 keer, wel tot 1000 keer.” Nee. Er staat dat als we belijden, dan zal Hij vergeven. Punt.

  3. God kan me nu niet vergeven

Misschien kan hij me vergeven als ik Hem bewezen heb hoe erg ik het vind, hoe oprecht ik het meen dat het deze keer goed zal gaan. Als ik eenmaal de kans krijg om te bijzen aan God dat ik het deze keer serieus meen, misschien zal hij me dan vergeven.”

Dus om je oprechtheid te laten zien:

 • Vertel je God, dat je 10 zondagen achter elkaar naar de kerk zal gaan, ook al sneeuwt het of ben je ziek.
 • Beloof je dat als Hij je nog een keer vergeeft, je dit jaar vrijwillig voor de jeugdgroep gaat werken als straf.

Maar denk wat het vers zegt, ”Indien wij onze zonden belijden…” Er staat niet “Indien wij onze zonden belijden en €100 per maand geven; indien wij onze zonden belijden en elke dag een uur bidden; indien wij onze zonden belijden en 5 hoofdstukken per dag lezen een jaar lang; indien wij onze zonden belijden …”

Soms wachten we met belijden totdat we denken dat we het goed kunnen onderbouwen. Ik weet niet of dat ook in David zijn hart ook zo was, maar hij wachtte tot een jaar na zijn zonde met Batseba en Uria. Een heel jaar verstreek voordat hij eindelijk naar God ging en toegaf dat hij fout was geweest.

Nee. God zegt niet dat we onze oprechtheid moeten bewijzen. God zeg dat alles wat we moeten doen is belijden. Wat Hij constant zal doen is vergeven. Maar wat gebeurt er als we niet belijden? Kijk nogmaals naar psalm 32…

IV. Leven met niet beleden zonden resulteert in ziekte van geest en lichaam (3-4)

Ik weigerde mijn zonde te belijden…” Is het moeilijk om toe te geven dat je fout geweest ben? Absoluut! Dus weigeren we soms eigenwijs om toe te dat we fout zijn. Doen we net alsof als er maar genoeg tijd verstrijkt, God het zal vergeten. Doen we net alsof het niet zo’n grote zonde was. Excuus, rationaliseren, rechtvaardigen. Er zijn voorspelbare gevolgen voor het weigeren te belijden…

  A. U verliest uw kracht en vrede

3 Want zolang ik zweeg, was ik zwak en ellendig … (lit. Kwijnde mijn gebeente weg.)

  B. U verliest uw vreugde

3 Want zolang ik zweeg … Kermde ik de hele dag.

  C. U vind geen verlichting

4 Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

  D. U zal gefrustreerd en verdreven zijn, durende succes zal altijd aan u voorbij gaan

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. Spreuken 28:13

Soms, omdat de gevolgen van het niet belijden zo zwaar zijn, geven we de voorkeur aan een valse belijdenis. Laat me er een aantal doornemen met u, en ga eens na of u ooit geprobeerd heeft om met een van deze van God af te komen…

  E. Valse Belijdenissen
  1. De Martelaars belijdenis—“OK, Ik heb gezondigd, doe me dan wat”

“God, Ik geloof niet dat wat ik gedaan heb zo erg was, maar als U zo onredelijk gaat zijn en me wil laten belijden, doe dat dan en laat me hier dood neervallen, nu gelijk!”

  2. De Politieke belijdenis, deel 1—“Fouten maken is menselijk”

De lijdende vorm ontkent de behoefte aan het accepteren van elke verantwoording. Dit is hetzelfde als de kapitein van de Titanic die doorgaf, “Ijsberg hebben ons geraakt.” Niemand is verantwoordelijk. Dat is geen bekentenis!

  3. De Politieke belijdenis, deel 2—“Het spijt me dat ik je beledigd heb”

Deze pseudo-belijdenis geeft de schuld aan de getroffen partij. “God, Ik kan niet geloven dat U beledigd was door mijn “Frans.” Maar als U zich eraan gestoord heeft, spijt het me. Het spijt me niet dat ik iets verkeerd gedaan heb, want ik geloof niet dat ik dat gedaan heb!

  4. De Inbrekers belijdenis —“Het spijt me dat ik gepakt ben”

Soms is wat klinkt als een belijdenis van wangedrag eigenlijk spijt van het gepakt worden. “God, het spijt me”betekent dan eigenlijk, “God, het spijt me echt dat ik gepakt ben.”

  5. De GVO belijdenis—“Ik zeg de woorden, maar ik meen ze niet”

Dit is net als de gevangenen van oorlog bekentenissen die werden afgedwongen. Ze kunnen de woorden wel gezegd hebben, maar met hun hart meenden ze het niet. Om van God af te komen zeg ik de woorden, maar ik zeg het niet met mijn hart, en ik meen er geen woord van.

  6. De Onderhandelaars belijdenis—“Ik zeg dat ik fout was, als U iets voor mij doet”

“OK, God, Ik geef mijn opgejaagdheid op en geef toe dat het fout was als U mij toestemt om twee keer in de maand de kerkdienst over te slaan. OK? Dat is geen belijdenis. Dat is het proberen tot een overeenkomst te komen met de Almachtige

  F. Heeft u er al genoeg van?

Sommige van u vanmorgen hebben geprobeerd van God weg te rennen, geprobeerd weg te rennen van zonden. Sommige van u heeft een humeur die uitbarst, en u slaat woedend uit naar diegene van wie u houdt—uw partner, uw kinderen. En omdat u weigert om toe te geven dat het een zonde is, loopt u in de wildernis. Het is droog. Het is verlaten. Er knaagt iets aan uw ziel. Heeft u er al genoeg van?

Sommige van u hier vanmorgen hebben geprobeerd weg te rennen van God, geprobeerd weg te rennen van hun zonde. Sommige van u hier vanmorgen zijn door God veroordeeld voor overspel, maar u wil het niet toegeven en belijden als zonde. De dokter zegt dat hij niet zeker weet waarom u slecht slaapt ’s nachts, maar u weet het wel. De dokter zegt dat uw maagproblemen erg vreemd, maar u weet hoe het komt. U dwaalt rond in de wildernis. Het is droog. Het is verlaten. Heeft u er al genoeg van?

Met andere woorden: Weigeren om te belijden maakt ons armzalig—ziek in lichaam en ziek in geest. Valse belijdenissen zijn nog erger. Dus wat is het antwoord?

V. De enige manier waardoor je de vreugde van vergeving is door nederig te belijden (5)

  A. Belijden betekend Ik erken schuld voor mijn zonden

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet

Weet u wie zijn zonden het waren? Davids zonden. Een essentieel deel van belijden is schuld bekennen—Dit zijn mijn zonden. In vers 5, geeft David drie keer toe dat deze zonden door hem begaan zijn. Omcirkel de zin “Mijn zonden” en “Mijn ongerechtigheid”.

 • Vandaag neem ik de verantwoording van mijn zonden
  B. Belijdenis betekend dat ik mijn zonden niet verberg

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet

Er zijn allerlei wegen waarop we proberen onze zonden te verbergen. We geven ze allerlei namen, “Mijn Ierse bloed”, “De buurt waar ik in opgegroeid ben”, “Als je zo’n baas als ik zou hebben”. Belijden betekend dat u stopt uw zonden te rationaliseren, uitleggen, verantwoorden. Ik haal de vermommingen eraf en noem ze bij de naam—zonden!

 • Het is geen flirten, het is emotioneel overspel.
 • Het is geen verhitte discussie met je puberende zoon, het is verbaal misbruik.
 • Het is niet een van de voordeeltjes van je werk, het is stelen.
 • Het is niet wachten op het goede moment, het is luiheid.
 • Het is niet studeren met vrienden, het is afkijken.
 • Het is niet geld besparen op muziek, het is stelen.
 • Het is geen platonische relatie, het is overspel.
 • Vandaag noem ik mijn zonden wat ze zijn—fout.
  C. Belijden betekend Ik kom terug bij God op Zijn voorwaarden.

5 ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.

Aan wie belijdt David in vers 5 zijn zonden? Aan de Heer. God wordt tweemaal genoemd. Degene waar David voor wegrende en negeerde, is Degene waar David uiteindelijk bij terugkeert. Belijden houd altijd een terugkeer naar de werkelijkheid over mezelf, over mijn zonden en over mijn God in. Bent u bereid dat te doen? Om terug te keren?

 • Vandaag keer ik terug naar God op Zijn voorwaarden

VI. Zij die hun zonden belijden winnen Gods hulp

  A. Zij die hun zonden belijden winnen Gods complete vergeving

5 ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden.

  B. Zij die hun zonden belijden winnen Gods veilige bescherming

6 Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden; zelfs bij een stort-loed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.

7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.

 • Vandaag kies ik liever voor Gods bescherming dan voor Zijn oordeel
  C. Zij die hun zonden belijden winnen Gods wijze leiding

8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.

 • Vandaag kies ik liever Gods liefderijke leiding dan Zijn harde discipline
  D. Zij die hun zonden belijden winnen Gods trouwe liefde

10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

 • Vandaag kies ik liever voor Gods trouwe liefde dan Zijn nooit eindigende leed
  E. Zij die hun zonden belijden winnen Gods overwinnende vreugde

11 Verheugt u in de Here en juicht, gij recht-vaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

 • Vandaag kies ik liever voor vreugderijke overwinning, dan voor de trieste ondergang van de zonde

VII. Conclusie—De zeven punten voor belijdenis

Bent u bereid te werken aan de stappen van belijdenis voordat deze dienst afgelopen is? U bent hier vanmorgen misschien gekomen met onnodig gewicht, onnodige schuld maar u hoeft niet zo weg te gaan. De keuze is aan u…

  1. Licht alle betrokkenen in

Dat kan alleen God zijn. Maar dat kunnen ook anderen zijn. U moet uw zonden belijden aan iedereen die met uw zonde geconfronteerd was.

  2. Ga misschien, voorwaardes en weerstand uit de weg

“God, bij de test heb ik afgekeken, maar als U haar papier niet zo zichtbaar had laten zijn, had ik het waarschijnlijk niet gedaan.” “God ik schreeuwde tegen mijn moeder, maar ze schreeuwde ook tegen mij.” Dr. Tony Evans zegt, “Als het een excuus bevat is het geen belijdenis.”

  3. Geef specifiek toe wat u verkeerd gedaan heeft

Het is makkelijk om je te verschuilen achter vage algemeenheden. Doe dat niet. Identificeer uw zondige gedragingen (trots, zelfzuchtigheid, jaloezie, hebzucht, bitterheid, ondankbaarheid, halsstarrigheid, etc.) en zondige acties.

  4. Erken de pijn die u veroorzaakt heb

Laat God weten dat u zich realiseert dat uw zondige gedrag Hem pijn gedaan heeft.

  5. Accepteer de gevolgen

Vertel God dat u de gevolgen van uw zonden wil dragen. God kan u genadig uit de problemen helpen. Dat is Zijn beslissing niet die van u.

  6. Verander uw gedrag

In Spreuken 28:13 zegt dat we onze zonden moeten belijden en verlaten. Maak er voor uzelf een verplichting van dat u met Gods hulp, dat pad niet meer zal bewandelen.

  7. Accepteer Gods vergeving

Als u nadat u uw zonde beleden heeft, nog steeds gekweld wordt door uw geweten, dan is dat niet van God. Hij zegt dat als je belijdt Hij zal vergeven, geloven en het zal accepteren!

Related Topics: Teaching the Bible, Confession

Report Inappropriate Ad